Cevaplar

2012-11-20T14:41:13+02:00

1- Aydınoğullarından (Cüneydoğulları) İzmir alındı. Aydınoğlu Cüneyd Bey Niğbolu sancak beyliğine tayin edildi.
2- Karaman oğulları üzerine gitti. Karaman oğlu Mehmet Bey barış istedi. Timur tarafından kendilerine verilen eski Osmanlı topraklarını geri verdiği gibi gerektiğinde Osmanlılara asker yardımında bulunmayı da kabul etti (1415).
3- İkiye ayrılan İsfendiyaroğullarından Tosya, Çankırı tarafları alındı(1416).
4- Candaroğullarından Samsun’u ele geçirdi (1419).
5- Daha sonra Saruhanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırdı 
6- Menteşe oğulları beyliğini egemenliği altına aldı. 
Böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atıldı.

5 3 5