Soru

tubakaya28 kullanıcısının avatarı

Altın ve gümüşün erime noktası çok acillllllll

gönderen Tubakaya28

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Tubakaya28 kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

1
rabia2021 kullanıcısının avatarı
Rabia2021 cevapladı
Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalic kimyasal elementlere kıymetli metal adı verilir. Kimyasal olarak kıymetli metaller diğer elementlerden daha az reaktivite özelliğine sahip olup, parlaklığı (luster/lustre) ve erime noktaları daha yüksektir. Kıymetli metaller tarihte para kadar öneme sahiptiler fakat günümüzde daha çok bir yatırım aracı olarak görünürler ya da endüstri amaçlı kullanılırlar. Altın gümüş platin ve palladyumun ISO 4217 (currency code) belgeleri vardır.En çok bilinen kıymetli metaller altın ve gümüştür. Endüstriyel kullanımının yanı sıra daha çok kuyumculukta kullanılırlar. Platin grubu içindeki diğer kıymetli metalleri şöyle sıralayabiliriz: rutenyum, rodyum, palladyum, osmiyum, iridyum ve platin.Kıymetli metallerin talebinin tek sebebi kullanımları değil yatırım aracı da olmalıdır. Ocak 2007 itibariyle palladyumun fiyatı neredeyse altının yarısı kadar (10.610,9 $/kg), platinin değeri yaklaşık altının iki katı kadardır. (35.627 $/kg) Gümüş ise aralarında en ucuz olanıdır (389,7 $/kg). Rodyum dünyanın en pahalı kıymetli metalidir. (172.025,7 $/kg)Altın;Doğada Bulunuş HaliAtomik YapıAtomik yarıçap: 1.79ÅAtomik Hacim: 10.2cm3/molKovalent Yarıçap: 1.34ÅKesit Alanı: 98.8barns ±0.3Kristal yapısı: kübik merkezliElektron konfigürasyonu:1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2p6d10f14 5s2p6d10 6s1Her Enerji Seviyesindeki Elektronlar: 2,8,18,32,18,1Kabuk Modeliİyonik yarıçap:0.85ÅDolduran Orbital: 5d10Elektron Sayıları: 79Nötron Sayıları:118Proton Sayıları: 79Valans elektronları:5d10 6s1Kimyasal ÖzelliklerElektron Negatifliği (Pauling): 2.54İyonizasyon PotansiyeliBirinci:9.225
İkinci: 20.521
Valans Elektron Potansiyeli (-eV): 51Fiziksel ÖzelliklerOrtalama atomik Kütle: 196.9665Kaynama Noktası: 3080K 2807°C 5085°FBoyca Genleşme Katsayısı:0.0000142cm/cm/°C (0°C)İletkenlikElektrik: 0.452 106/cm
Isı: 3.17 W/cmK
Yoğunluk: 19.32g/cc @ 300KNiteliği:Yumuşak parlak sarı renkli geçiş metaliElastik katsayı:Bulk: 220/GPa
Rigidity: 27/GPa
Youngs: 78/GPa
Yanabilirlik Sınıfı:Donma Noktası: Erime noktasıSertlikBrinell: 2450 MN m-2
Mohs: 2.5
Vickers: 216 MN m-2
Erime noktası: 1337.58K 1064.58°C 1948.24°FMolar Hacmi: 10.2 cm3/moleFiziki Hali (at 20°C & 1atm): KatıIsınma Isısı: 0.128J/gKAltın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en değerli metallerden sayılmıştır.BulunuşuAltın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.Elde EdilişiAltın cevherleri, “metalik altın ihtiva eden cevherler” ve “bileşikleri halinde altın ihtiva eden cevherler” olarak sınıflandırılır.Metalik altın içeren cevherlerden altın elde etmek için altın içeren küçük kuvars parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilir. Bu hamur içinde altın tanecikleri kolloidal halde dağılır. Buradaki ürün malgama tekniği ile ayrıştırılır. Malgamalanmış hamurun konsantrasyonu arttırılarak çok seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenir. Sodyum siyanür altın ile reaksiyona girerek kompleks bileşik meydana getirir:4 Au + 8 NaCN + 2 H2O + O2 → 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOHKompleks bileşikteki altın metalik çinko ile çöktürülür:2 Na + 2 Au(CN)2 + Zn → 2 Au + Na2Zn(CN)4Bu çökeltideki altın ve gümüş dışındaki maddeler, Kal metoduyla alınır. Gümüş de nitrik ve sülfürik asit etkisiyle çözülerek geriye saf altın kalır.BileşikleriAltın bileşiklerinde +1 ve +3 değerlikli halde bulunur. Bütün bileşiklerinden kolayca metalik hale indirgenebilir.Altının, AuCl, Au2S, AuCN gibi +1 değerlikli bileşikleri sulu çözeltilerde kararsız olup, +3 değere yükseltgenir veya metalik hale indirgenir. Bununla beraber sodyum ve potasyum siyanür ile verdiği kompleks tuzlarının sulu çözeltileri hazırlanabilir ve endüstride özellikle kaplamacılıkta kullanılır.Organik tuzları da bilinmekte olup kararsızdırlar.Altının +3 değerlikli bileşikleri genellikle kararlıdır.AuCl3 su, alkol ve eterde çözünür, fotoğrafçılıkta ve kaplamada kullanılır.
  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (18)
  • oy ver Seviye: 3, Oylar: 12

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...