Cevaplar

2012-11-21T18:03:34+02:00

Ana ölüm hızı:bir ülkede bir yıl içinde gebelik,doğum ve lohusalık döneminde ölen kadınların sayısının,o yılki canlı doğum sayısına bölünmesi ile elde edilen sayının yüz bin ile çarpılması sonucu bulunan değerdir.Ana ölüm hızının yüksek olması o ülkede,sağlık düzeyinin düşük olduğunu gösterir.

Kaba ölüm hızı:bir ülkede,bir yıl boyuncaölenlerin toplam sayısının o ülkenin yıl ortası nüfusuna bölümünün binle çarpılmasıyla elde edilen sayısal değerdir.

Kaba doğum hızı:bir ülkede bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının,o ülkenin yıl ortası nüfusuna bölünerek elde edilen sonucun bin ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değerdir.Kaba doğum hızı,sağlık düzeyi iyi olan gelişmiş ülkelerde düşük,sağlık düzeyi iyi olmayan ülkelerde ise yüksektir.

0
2012-11-21T19:29:29+02:00

Sağlık ölçülebilir bir kavramdır
Sağlıkla ilgili sorunları çözebilmek, bu konu ile ilgili planları yapabilmek ve sağlık hizmetlerini değerlendirebilmek için konu ile ilgili objektif ve sayısal değerlere gerek vardır. Bu değerlere sağlık ölçütleri denir.
Sağlık ölçütlerinin belirlenmesi düzenli sağlık kayıtlarının tutulmasına bağlıdır. Sağlık ölçütlerinin bir bölümü ölüm olaylarını, yaşa, cinsiyete, sebebe göre belirler. Bir bölümü ise hastalıkların görülme hızlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca doğurganlık hızı, tedavi hizmetleri, çevre sağlığı yönetimi, sağlıklı insan gücü gibi konularda da çeşitli ölçütler kullanılır. Tüm bu ölçütler, çeşitli ülkelerin sağlık düzeylerinin karşılaştırılmasına imkân sağlar. Ayrıca sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine, toplumların sosyal ve ekonomik düzeylerinin belirlenmesine de yardımcı olur.
Bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütler arasında en önemli olanları;
Ana ölüm hızı,
Bebek ölüm hızı,
Kaba doğum hızı,
Kaba ölüm hızı,

0