Gazların kütlesinin olduğunu gösteren bir deney

Yorum silindi muzooooo
Yorum silindi üüüüüüüüüüüü
Bu soruyu Muzooooo kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

GAZ HALİ VE GAZLARIN ÖNEMİYapılan araştırmalar, gazların birbirinden oldukça uzak ve hızla hareket eden moleküllerden oluştuğunu göstermiştir. Gazlar bulunduğu her hacmi doldurabilen ve bastırıldığında hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlardır. Bu bastırılabilme özelliklerinden yararlanılan gazlar, yüksek basınç altında çelik tüplere doldurularak depolanır, taşınır ve kullanırlar. Dünyamızın atmosferini oluşturan hava olmasaydı, canlıların da olmayacağını düşündüğümüzde, havanın ve dolayısıyla gaz halinin önemi kendilinden ortaya çıkmaktadır. Gazları incelemekle yalnızca maddenin gaz halinin davranışlarını belirlemek değil, yaşamımızda önemli bir yeri olan bu maddeleri en iyi şekilde kullanabilmek de amaçlanmaktadır. ……(1)Belirli bir hacmi şekli olmayan bulundukları kabı dolduran, tanecikler arasındaki uzaklıkları maksimuma çıkmış, çekim kuvvetleri yok denecek kadar azalmış olan akışkan olan maddenin en düzensiz haline gaz denir.Gazların özellikleri :v  Gazların kendilerine özgü bir şekilleri ve  belli bir hacimleri yoktur.v  Gaz molekülleri arasında çok büyük boşluklar vardır. Moleküllerin öz hacimleri, kapladıkları hacim yanında çok küçük olup ihmal edilebilir.v  Gazlar, büyük oranda sıkıştırılabilir.v  Gazlar, birbiriyle her oranda karışabilirler ve karışımları homojendir.v  Gazlar, bulundukları kabın her yerine aynı basıncı yaparlar.v  Gazların sıcaklıkları aynı miktarda artırıldığında genleşmeleri aynıdır. Bunun için genleşme özelliği ayırt edici özellik değildir.v  Her gazın sıvılaşabileceği bir sıcaklık ve bir basınç vardır.Buna kritik sıcaklık ve kritik basınç denir. Ayırt edici özelliktir.   ……..(2)v  Saydamdırlar, içine konan cisimler görülebilir.v  Katı ve sıvı hallerine göre kapladıkları hacimler büyük olduğundan, yoğunluğu diğer hallere göre daha küçüktür.v  Devamlı hareket halindedirler. Esnek olan doğrusal çarpışmalar yaparlar. Çarpışma sonunda birbirlerine yapışmazlar, hareket doğrultuları değişir, enerji kayıpları olmaz.v  Gazların hızı, mol kütlesi ile ters orantılıdır. Sıcaklığı arttırılan gazın hızı artar.v  Gazların hareket enerjisine kinetik enerji denir. Ortalama kinetik enerji yalnızca mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Depo ettikleri enerjiye ise potansiyel enerji denir, gazların potansiyel enerjileri diğer hallere göre daha yüksektir.v  İki gaz taneciği arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir