Soru

bartan568 kullanıcısının avatarı

özkütle ile ilgili soru ve cevap lütfen acil

gönderen Bartan568

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Bartan568 kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

sila236 kullanıcısının avatarı
Sila236 cevapladı
ÖRNEKLER:
1. Kütlesi 3 gr, hacmi 10 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 6 gr , hacmi 8 cm³ olan sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç cm³ olur?

2. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan A sıvısı ile 1,2 gr/cm³ olan B sıvısı eşit kütlelerle karıştırılıyor. Bu karışımda 
A/B hacim oranı kaçtır?
Kütleler eşit ise, sıvıların kütlelerini m olarak alalım. 
3. Kütlesi 75 gr olan bir deney tüpüne 25 gr su konup , içine 5 gr kalsiyum-sandoz tableti konuyor. Su ile tabletin tepkimesinden 50 cm³ gaz oluştuğu ve tepkime sonrası tüp ile içindekilerin kütlesi 104,5 gr ölçüldüğüne göre , gazın özkütlesini bulunuz.Beklenen kütle= Tüpün kütlesi + Suyun kütlesi + tabletin kütlesi
Beklenen kütle = 75+25+5=105 gr
Ölçülen kütle = 104,5 gr.
Fark kütle = Gazın kütlesi = 105-104,5=0,5 gr.
4. Özkütlesi 3 gr/cm³ olan metalden yapılmış 5 tane bilye , içinde 140 cm³ su bulunan dereceli kaba konduğunda su seviyesi 170 cm³ e çıkıyor. Buna göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gr’ dır?Beş bilyenin hacmi=170-140=30 cm³
Bir bilye hacmi= 30/5=6 cm³
m=d.V=3.6=18 gr. olur.
5. Tamamen su dolu bir kaba 10 gr kütleli bir cisim atıldığında cisim suya batarak 5 gr kütleli su taşırıyor. Cismin özkütlesini bulunuz. (dsu=1 gr/cm³)Taşan suyun hacmi=Cismin hacmi=V=5 cm³
d(cisim)= 2 gr/cm³


6.SORU :
             X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri sırasıyla 1, 2 ve 4 g/cm³ dür.             Bu sıvıların elde edilen bir karışımın öz kütlesinin değeri edir?             ÇÖZÜM :             Karıştırılan sıvılardan öz kütlesi en büyük olanın ki 4 g/cm³, en küçük olanın ki 1 g/cm³ dür.             Karışımın öz kütlesi dk, karışımdaki en büyük ve en küçük öz kütle değerlerinin arasındadır.             4 g/cm³ > dk > 1 g/cm³  olduğundan,             dk = 2,5 g/cm³ olabilir.              7.SORU :             Öz kütleleri 1, 3, 4, 5 ve d g/cm³ olan 5 sıvıdan eşit hacimler alınarak bir kapta karıştırılıyor.             Karışımın öz kütlesi 3 g/cm³ olduğuna göre d nin değeri kaçtır?             ÇÖZÜM :             Sıvılar eşit hacimde karıştırıldığına göre, karışımın öz kütlesi karıştırılanların aritmetik ortalamasıdır.                                       15 g/cm³ = 13 g/cm³ + d             d = 2 g/cm³             8.SORU :             X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısından 20 g, Y sıvısından 30 cm³ alınarak bir karışım yapılıyor.             Bu karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ dür?                          ÇÖZÜM :             Grafik, maddelerin öz kütlelerini bulmak için verilmiştir. Grafikteki değerler karışımdaki değerler değildir.             X in öz kütlesi;             dx = 4 g/ 2 cm³ = 2 g/cm³ dür.             20 g lık X sıvısının hacmi,             Vx = mx/dx = 10 cm³ dür.             Y nin öz kütlesi;             dy = 3 g / 3 cm³ = 1 g/cm³ dür.             30 cm³ lük Y sıvısının kütlesi,             my = dy . Vy = 1 g/cm³ . 30 cm³ = 30 g             Karışımın öz kütlesi,                          dk = 5/4 g/cm³             dk = 1,25 g/cm³   dür.
fen bilimleri
  • 2 Yorum
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (1)
  • oy ver Seviye: 5, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...