Yeni türk harflerinin kabulü halkımıza neler kazandırmıştır

Bu soruyu Ecemakyildirim kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Arap harfleri Türk dilinin seslerini
deyimlendirmeye elverişli değildi; öğretimi güç,
basımı zahmetli idi ve bundan dolayı eğitim ve
kültürüm yayılmasına engel teşkil ediyordu. Bu
ithamlar yersiz değildir. Ve açık, sade, fonetik
yeni yazının okur yazarlıkta büyük bir artışa ve
yayınların geniş yayılışına yol açtığı şüphesizdir.
Fakat değişimin asıl amacı pratik ve pedagojik
nedenlerden çok toplumsal ve kültürel
nedenlere dayanıyordu. M. Kemal halkını onu
kabule zorlarken geleceğe bir kapı açıp, geçmişe
bir kapı kapıyordu.
Dilde mevcut dokuz vokalin sekiz ayrı işaretle
karşılanmış bulunması alfabenin en başarılı
taraflarındandır. Başka alfabelerden alındığı
halde dilimizin çıkması da onu taklitçi bir alfabe
olmaktan kurtarıp milli bir alfabe durumuna
sokmuştur.
Seçim esasına ve tek harfli yazı sistemine
dayanan alfabe tasarısında ikili-üçlü veya dörtlü
şekillere yer vermeyip,her sesin tek işaretle
gösterilmiş olması. Bu çalışmalar okuma ve
yazma işini kolaylaştırmıştır. Bir çok yurttaşın
okuma ve yazma öğrenmesine sebep olmuştur.
Bütün bu çabalara rağmen, 1927’de %11 olan
okur-yazar oranı, 1981 yılında okuma-yazma
seferberliği öncesi % 69’a yükselmiş, 1982’de %
72’ye çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2005 yılı
itibarı ile okuryazarlık oranı %88.3'tür.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir