Enerji ve nüfus ilişkisi???

Bu soruyu Semaviduygu kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Fotosentez yardımı ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilmişve tüm canlılar alemininin hizmetine sunulmuştur. Tarım ekonomisi, sanayi sektörü ve hizmet sektörü gelişmesi dolayısiyle, insan nufusu artmadan önce güneşenerjisi-kimyasal enerji ilişkileri dengeli giderken, 19. yüzyıldan itibaren bariz bir şekilde bozulmaya başlamıştır. Enerjilerin tam olarak kullanılamaması, gerek enerji hammaddelerinin kazanılması, zenginleştirilmesi, taşınması, depolanması ve gerekse de tüketicileri tarafından kullanılması sırasında oldukça yüksek düzeyde kaçak ve kayıplar olmaktadır. Bu da sınırlı olan enerji kaynaklarının telef olmasına neden olmaktadır. Bu kayıp ve kaçakların ıslah edilmesi, önlenmesi mümkündür. AB (Avrupa Birliği), İtalya'da AB Ortak Araştırma Merkezinde enerji kaybına neden olan tüm unsurların ve sakıncaların giderilmesi için gerekli tedbirleri desteklemektedir.  Çeşitli kaynaklarda doğal ve/veya yapay olarak anaerobik ayrıştırmayı gerçekleştirmek süretiyle metan gazı oluşmaktadır. Bu metan gazları gerek bataklıklarda, gerek deponilerde gerekse de hayvan ahırlarında kontrol altına alınmadığı zaman atmosfere geçip ziyan olmakta veya deponi kütlesinde patlamaya hazır bomba olarak saklı kalmaktadır. Tüm bunları önlemek ve bu oluşan metan gazını alternatif enerji olarak kullanmak mümkündür. Bu aynı zamanda metan gazının sera etkisini de sıfırlayacağı için ayrıca önem kazanmaktadır. Enerji kaçaklarının ve kayıplarının , toplanıp kullanılmayışının bedelini yaklaşık olarak ortaya koymak mümkündür.  
Enerji Ve Nüfus Ilişkisi Enerji kaynakları nüfus çoğalmasında etkili olmuştur. Çünkü yaşam kalitesini arttıran insanların kolay yaşamasını sağlayan ve ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı olmamasını sağlayan bir durum ortaya çıkarır. 
Enerji kaynakları İnsanların ısınma, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını kolaylaştırmaktadır. İnsanoğlu yaratılışı gereği kolay yaşamdan yanadır. Kolaylaklar insanları o bölgede yaşamaya itmektedir. 
Bu yüzden nüfus yoğunlukları enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı bölgelerde daha çok artmaktadır.Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir