Soru

elyesabayramcav kullanıcısının avatarı

17.yy osmanlı devletinde yaşamış bilim adamları

gönderen Elyesabayramcav

Yorumlar

 • dlnugur kullanıcısının avatarı cevabı en iyi eçermisinDlnugur
  şikayetim var!
Bu soruyu Elyesabayramcav kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
dlnugur kullanıcısının avatarı
En İyi Cevap! Dlnugur cevapladı
Osmanlı Devleti klasik dönemde her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da çağdaş olan Avrupalı devlet­lerden daha üstündü. Bu üstünlüğü 17. yy.'a kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nde medreselerde İslami bilimler ile pozitif bilimler bir arada okutuluyordu.

Osmanlı Devleti'nde bu iki alanda da çok önemli bilginler yetişmiştir. Önemli bilim adamlarışunlardır:

Kadızade-i Rumi:Matematik ve astronomi alanında çalış­malar yapmıştır. Ali Kuşçu, Kadızade-i Rumi'nin öğrencisidir.
Molla Fenari:Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamıdır. Man­tık, Matematik, Astronomi ve dini bilimler alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır.
Ali Kuşçu:Ünlü Matematik ve astronomi bilginidir. Semerkant'ta doğmuştur. Timur'un torunu Uluğ Bey'in hükümdarlığı sırasında Semerkant'ta bulunan rasathane'nin (gözlemevi) Müdürlüğünü yapmıştır. Uluğ Bey'in ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet'in daveti ile İstanbul’a gelerek Ayasofya Medreselerinde matematik ve astronomi dersleri vermiştir.

En önemli eserleri: Risale fi'l Fethiye (Fetih Risalesi), Risale-Hisap (Matematik Risalesi), Risale Fi'l Hey'e (Astronomi Risalesi)'dir.

Piri Reis:Ünlü Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. “Kitab-Bahriye (Denizcilik Kitabı)” adlı eseri ve çizdiği dünya haritaları ile bilinen Piri Reis, Osmanlı Donanmasında komutan olarak görev yapmıştır. Hint-Deniz Seferlerine katılan Piri Reis Portekizlilere karşı savaştı. 1554 yılında donanmayı Basra Körfezi'nde bırakıp döndüğü için suçlu görülerek idam edildi.

Piri Reis'in 1513 ve 1528 yıllarında çizdiği iki dünya harita­sında Amerika Kıtası'nı, Atlantik Okyanusu'nu, Afrika kıyıla­rını ve diğer pek çok ayrıntıyı büyük bir isabetle çizmiştir. Ayrıca Antarktika Kıtası'nı keşfinden yaklaşık 350 yıl önce haritasında belirtmiştir.

Seydi Ali Reis: Ünlü Türk denizcisidir. Osmanlı Donanma­sında komutan olarak görev yapmıştır. Hint-Deniz Seferle­rinde Portekizlileri mağlup etti. Yoğun fırtına sebebiyle Hindistan kıyılarına kadar sürüklendi. Askerleri ile yaya olarak uzun süren bir yolculuktan sonra İstanbul'a döndü. Bu yolculuğu sırasında gözlemlediklerini ve yaşadıklarını "Mir'at'ül Memalik" (Memleketlerin Aynası) adlı eserinde toplamıştır.

Kâtip Çelebi:Tarih, coğrafya, astronomi alanında yaptığı çalışmaları ile tanınan 17. yy.'ın en önemli Türk bilginlerin­den biridir. Çalışmalarında pozitif bilimlerin önemini vurgu­lamış, medreselerden fen bilimlerinin çıkartılmasını eleştir­miştir.

En önemli eserleri: Keşfü'z-Zünun (Bibliografya), Fezleke (Tarih), Cihannüma (Coğrafya), Tuhfetü'l Kibar fi Esfar'l Bihar (Denizcilik Tarihi)

Evliya Çelebi:Ünlü Türk gezginidir. IV. Murat döneminde devlet hizmetine girdikten sonra yaklaşık elli yıl boyunca Anadolu, Rumeli, Mısır, Kırım, Hicaz, Irak, Suriye, Arnavut­luk, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Begrat, Azerbaycan gibi Osmanlı toprakları ile komşu ülkeleri gezmiştir. Bu gezile­rinde gözlemlerini ve yaşadıklarını on ciltten oluşan "Seya­hatname" adlı eserinde toplamıştır.

Matrakçı Nasuh:Matematik, geometri, tarih ve coğrafya alanında çalışmaları ile ünlü Türk bilginidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ünlü minyatür sanatçılarından biridir.

Kemal Paşazade (1468-1534):Tarih alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen Osmanlışeyhülislamıdır. En önemli eseri "Tevarih-i Ali Osman"dır.

Akşemsettin: Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Hem dini hem de pozitif bilimler alanlarında önemli çalışmalar yap­mıştır.
 • Yorumlar
 • Şikayetim var!
 • Teşekkürler (3)
 • oy ver Seviye: 5, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
tarkobon kullanıcısının avatarı
Tarkobon cevapladı
Osmanlı Devleti'nin  Balkanlar'daki hakimiyeti yaklaşık 500 yıl sürmüştür. Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler inşa edilmiş  bölgenin gayrimüslim halkları da bu zengin kültürden faydalanmıştır.


Osmanlı Devleti imar çalışmalarına büyük önem vermiş; yollar  köprüler  camiler  medreseler inşa etmiş  ardında sayısız eser bırakmıştır. Ancak kültür mirası  mimari eserlerle sınırlı değildir; Balkan topraklarında yerleşen Müslüman-Türk gruplar  beraberlerinde halk ve tasavvuf edebiyatını  çeşitli sanat kollarını  yeme-içme kültürünü  daha doğrusu Müslüman-Türk medeniyetinin bütün unsurlarını bu bölgeye taşımış  yaygınlaştırmış ve günümüze kadar yaşamasını sağlamışlardır.

Örnek olarak Türk yemek kültürüne ait birçok unsur bugün Balkanlar'da gelenek haline gelmiştir; bu çerçevede pide  börek  kebap  dolma  somun  gevrek  sarma  helva  boza salep  kahve  şerbet  kadayıf  baklava  fincan  bardak  tas  cezve gibi sayısız kavram Balkan kültürüne geçmiştir. Bugün Balkan ülkelerinde gezen bir turist  hemen her adımında Osmanlı'dan kalma bir eserle karşılaşmakta  o kültürün izlerini takip edebilmektedir. Uzun yıllar boyunca ihmal edilen ve ancak son zamanlarda yeni yeni ilgi görmeye başlayan bu eserler 500 yıl boyunca kök salmış bir kültürü temsil etmektedir.


Mimari Eserler


Balkanlar'da  Osmanlı dönemine ait Türk şehir mimarisinin en güzel örnekleri verilmiştir. Bu çerçevede şehir merkezlerine cami-mescit  tekke-zaviye ve türbe gibi dini yapılar; han bedesten  kervansaray  arasta ve çarşı gibi ticari yapılar; imaret  hamam  köprü  su kemeri  çeşme ve saat kulesi gibi sosyal yapılar; mektep  medrese ve kütüphane gibi eğitim merkezleri; kale  kule-ocak  burç ve tabyalar gibi askeri yapılar inşa edilmiştir.
 • Yorumlar
 • Şikayetim var!
 • Teşekkürler (0)
 • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...