Cevaplar

2012-11-25T18:18:25+02:00

NASIL YAYILIYOR ?
H5N1 adı verilen ölümcül virüs kuşlar arasında salya, burun salgıları, dışkı vesolunum yoluyla bulaşır. 1 gram tavuk dışkısında yaklaşık 1 milyon kümes hayvanına bulaşmaya yetecek miktarda H5N1 virüsü bulunur.

İNSANA NASIL GEÇİYOR ?
Kuş gribi insanların hasta hayvanlara yakınlaşmasıyla bulaşır. Hayvanın dışkısıyla atılan virüs solunum yoluyla insana geçer. Hayvanların dışkısına temasta virüs geçer. Virüslerin bulaştığı araç-gereçle temastan sonra ellerin yıkanmadan ağız-burun veya gözlere teması sonucu olabilir.

İNSANDAN İNSANA GEÇİYOR MU?
Şu aşamada bulaşmadığı bilinmektedir.Ancak virüsün mutasyona (Değişim) uğraması durumunda bu olasılık yüksek. İnsandan insana bulaşma kuramsal olarak mümkündür.

BELİRTİLERİ NELER?

Kuş gribine yakalanan insanlarda 38 C'yi aşan yüksek ateş, boğazda acı ve kuru öksürük, baş ağrısı, göz enfeksiyonu, zatürree, ağır solunum yetmezliği ve ishal olur. Hastalık, hiçbir belirti vermeden ayakta da geçirilebilir. Hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ağır seyreden vakalarda solunum yetmezliği ileölüm oranı yüksektir. Virüs sadece akciğerleri değil bütün organları da etkileyebiliyor. Akciğer bölgesinde ağrı da görülür. Akciğere yerleştikten 3-4 Gün sonra virüs etkisini iyice artırır ve solunum güçleşir.
TEDAVİSİ VAR MI?

Kuş gribinin aşısı yok. Ancak Roche'un Tamiflu ve GlaxoSmithKline'nın Relenza adlı ilaçları kuş gribi tedavisinde kullanılmaktadır. Henüz hastalığın kesin bir tedavisi bulunamadı. Çalışmalar insan grip virüslerini tedavi eden ilaçların, kuş gribi virüsünü de tedavi edebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte kuş gribi virüsleri bu ilaçlara direnç gösterebilmekte ve ilaç tedavisi başarısız olabilmektedir.

KUŞ GRİBİNDEN NASIL KORUNULUR ?

· Her türlü kuş ve kümes hayvanından uzak durulmalı (Güvercin, yaban kazı veya bıldırcın gibi av hayvanları da dahil). Kuşların tüylerine veya dışkılarına kesinlikle temas edilmemelidir.

· Ölü veya hastalıklı kuş ya da kümes hayvanlarının görülmesi durumunda bunlara dokunulmadan acilen yetkili kişi veya kurumlara haber verilmelidir.

· Evlerde ve kümeslerde saklanan kuş ve kümes hayvanları salgın geçinceye kadar itlaf edilmeleri (yok etme) için yetkililere teslim edilmeli. 

3 5 3
2012-11-25T18:18:28+02:00

Kuş Gribi Nedir?

Tavuk vebası olarak da bilinen hastalık, kuş gribi virüslerinin sebep olduğu kanatlı hayvanların çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalığıdır.

 

Kuş Gribi Hangi Hayvanlarda Görülür?

Kuş gribi, özellikle evcil kanatlı hayvanları daha çok etkilemekle birlikte, bütün kanatlı hayvanlarda ve domuzlarda görülebilir.

 

Kuş Gribi Hayvanlar Arasında Nasıl Bulaşır?

Göçmen kuşların, özellikle yaban ördeği ve yaban kazı gibi göçmen su kuşlarının, bu hastalığın yayılmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Virüsü taşıyan kuşların salya, burun akıntısı, boğaz akıntısı ve dışkılarıyla doğrudan veya bu salgılarla kirletilen yerlere temas eden evcil kanatlı hayvanlar hastalığa yakalanabilir. Hastalık hayvanlar arasında hızla yayılır ve bütün hayvanların ölümüyle sonuçlanabilir. Kuş gribinin kanatlı hayvanlardaki kuluçka süresi ortalama 3-5 gündür.

 

Kuş Gribi İnsanlara Bulaşır mı?

Hayvanlarla korunmasız olarak yakın temas (kuş gribine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kanatlı hayvanlarla aynı kapalı ortamda bulunma, hasta hayvanları kesme ve yolma; hasta veya ölmüş hayvanların burun ve boğaz akıntılarına, gözyaşlarına, dışkılarına vb. temas) durumunda hastalık insana bulaşabilmektedir. Bu gün için hastalığın insandan insana bulaşmadığı kabul edilmektedir. Kuş gribi insanlara:

- Hasta veya hastalıktan ölmüş hayvanlara temasla,

- Hasta veya ölmüş hayvanların dışkısına, gözyaşına, burun ve boğaz akıntısına temasla,

- Veyahut da bu dışkı ve salgılarla kirlenmiş yüzeylere ve eşyalara temasla,

- Hastalık etkeninin karıştığı havanın solunmasıyla bulaşmaktadır.

Bugüne kadar, kanatlı etiyle veya yumurtalarıyla bulaşma olduğu bildirilmemekle birlikte, bu ürünlerin, iyice pişirilmeden yenmelerinin riskli olabileceği unutulmamalıdır.

 

Kuş Gribinin İnsanlardaki Belirtileri Nelerdir?

İnsanlarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın kas ağrısı ve solunum güçlüğü gibi grip belirtilerinin yanı sıra, kuş gribinde karın ağrısı ve ishal de görülebilmektedir. Hastalığın insanlardaki kuluçka süresi genellikle 2-5 gün kadardır.

 

Kuş Gribi İçin Risk Grupları Kimlerdir?

Korunma önlemlerini almadan kanatlı hayvan yetiştirenler ve bu hayvanlarla yakın teması olanlar ile genel temizlik kurallarına dikkat etmeyenlerde risk daha fazladır.

 

Kuş Gribi Kanatlı Hayvan Ürünlerinin Tüketilmesiyle Bulaşır mı?

Kanatlı hayvan etlerinin, ette pembe kısımlar kalmayacak şekilde iyice pişirildikten sonra tüketilmesi halinde, insanlara hastalık bulaşmamaktadır. Yumurtalar da iyice pişirildikten sonra

yenmelidir. Aslında, bu ürünlerin iyice pişirilmeden yenmesiyle

başka hastalıklar da bulaşabileceğinden, hayvanlara ait bütün ürünlerin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir.

 

Virüsün Çevre Şartlarına Duyarlılığı Nasıldır?

Kuş gribi virüsü, genel olarak dış ortama dayanıklı değildir. Çamaşır suyu dâhil birçok dezenfektan virüsü öldürmektedir.

Ayrıca virüs:

- 56 °C'de 3 saatte,

- 60 °C'de 30 dakikada ölür.

- Gübrede düşük ısılarda en az 3 ay,

- Suda 22 °C'de 4 gün,

- 0 °C'de ise 30 gün canlılığını sürdürebilir.

 

Kuş Gribinin Aşısı Var mıdır?

H5N1 isimli kuş gribi virüsüne karşı şu an için etkin bir aşı bulunmamakla birlikte, değişik merkezlerde aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Kuş Gribinin Tedavisi Var mıdır?

Kuş gribinin tedavisi amacıyla kullanılan antiviral ilâçlar bulunmaktadır.

 

Kuş Gribinden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

- Kümeslerde çalışanlar eldiven, maske, gözlük takarak ve koruyucu elbiseler giyerek çalışmalıdırlar.

- Başta kanatlı yetiştiriciliğinde çalışanlar olmak üzere, herkes temizlik kurallarına uymalı; hayvanlarla temastan sonra eller sık sık bol suyla ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

- Kanatlı hayvan etleri ve yumurtaları iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir.

- Etlerin pişirme öncesi hazırlanması sırasında kullanılan bıçak ve kesme tahtası gibi malzemeler deterjanla yıkanmalıdır. Ayrıca, eller de etlerin hazırlanmasından önce ve sonra, yine bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.

- Kuş gribinden ölen hayvanların ortadan kaldırılması veya kuş gribi şüphesiyle itlaf edilen hayvanların gerek itlafı gerekse bertaraf edilmeleri sırasında koruyucu önlemler (maske, eldiven, koruyucu elbise, gözlük) alınmalıdır.

- Hasta veya ölmüş hayvanlara korunmasız temastan kaçınılmalıdır.

- Kanatlı hayvanların salyasına, burun akıntısına, boğaz akıntısına, gözyaşına ve dışkısına veya bunlarla kirlenen yüzeylere ve eşyalara temas edilmemelidir.

- Ölen ve itlaf edilen kanatlı hayvanlar yakılarak veya derince açılan çukurlara gömülüp üzerlerine sönmemiş kireç dökülmek suretiyle bertaraf edilmelidir.

- Çocukların kanatlı hayvanlarla oynamalarına müsaade edilmemelidir.

- Hasta veya ölen kanatlı hayvanlarla, koruyucu önlem almadan temas eden kişiler hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

0