Cevaplar

2012-11-25T18:24:23+02:00

 İstanbul TMD Konservatuarı'na öğrenci olarak girdiğim 1976'lı ... “Cumhurbaşkanlığı'na bağlı “Senfoni Orkestrası” vardı da neden ... Üstelik, 1975' liyıllardaİstanbul da Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın ... Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu(1936). Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu(1937)...

1 5 1
2012-11-25T18:24:54+02:00

Bu çalışmada Cumhuriyetin yapılanma sürecinde (1920–1940) müzik eğitimi
araştırılmıştır. Araştırmayı geliştirecek ve destekleyecek kaynaklara ulaşılmış ve betimsel
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle dönemin özellikleri, eğitimle
bağdaştırılarak ifade edilmiştir. Bu nedenle müzik eğitimi “genel eğitim kurumlarında”,
“müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlarda” ve “sanatçı yetiştiren kurumlarda” olmak üzere üç
grupta incelenmiştir. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte çağdaşlık, ulusallık ve evrensellik temeline dayalı değişimler, müzik eğitiminin amaçları içerisine yerleştirilerek verilmeye
çalışılmıştır. Bu çerçevede şekillenen çalışma, Cumhuriyetin ilk evresinin müzik eğitiminin
betimlenmesiyle sürdürülmüştür. Belirlenen başlıklar altında, müzik eğiminde yaşananlar,
gelişen olaylar, kurumlar ve kurumların oluşumunda yer alan kişiler ifade edilmişti

 

 

3 5 3
2012-11-25T18:24:55+02:00

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Osmanlı döneminde İstanbul’da kurulmuş ilk resmi musiki okuludur. Darü’l Elhân’ın hazırlayıcısı olan kurum, 1914’te kurulmuş olan Darülbedayi’nin musiki koludur. Savaş şartlarının güçlüğü ile baş gösteren mali sıkıntılar 14 Mart 1916’da bu bölümün de tamamıyla kapanmasına yol açmıştır. 
14 Eylül 1925 te Darü’l-Elhan İstanbul Valisi Haydar Bey’in ( Yuluğ ) ilgisi ile ve Musa Süreyya Beyin yönetiminde Belediyeye bağlı olarak tekrar açılmış ve yönetmeliği değiştirilmiştir. 
1986’da İstanbul Üniversitesi’ne devredilerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını almış ve bu kuruma farklı bir statü getirilmiştir.1 5 1