Cevaplar

2012-11-26T16:30:01+02:00

Soru : Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap : Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğünce 2009–2010 yılı hava kalitesinin iyileştirilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/19 sayılı genelgesi ve İMÇK kararları çerçevesinde, şehrimizde kirletici kaynakların planlı ve plansız bir şekilde denetlenmesi için Çevre Kontrol Şube Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekiplerle hava kirliliği denetimleri yapılmaktadır.

Soru : İnversiyon nedir?
Cevap : İnversiyon atmosferde sıcaklığın yükseklikle artması meteorolojik bir oluşumdur. Bu atmosfer durumu Hava Kirliliği açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Örneğin yerden 100m yukarıda inversiyon meydana gelirse bu tabakanın altında bulunan kirli hava 100m yukarıdaki inversiyon tabakasını geçemez ve 100 m lik tabaka arasında sıkışıp kalır.

Soru : Hava kirletici nedir?
Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilecek ve insan faaliyetleri sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak dış havaya verilen herhangi bir maddeye hava kirletici denir.

Soru : Hava kirliliği limit değeri nedir?
Cevap : Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla bilimsel bazda belirlenen, verilen bir süre içinde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra aşılmaması gereken seviye hava kirliliği limit değeri denir.

Soru : Neden havalar bazı günler çok kirli oluyor?
Cevap : Rüzgârsız ve çok bulutlu havalarda evlerden ve fabrikalardan çıkan dumanlar dağılamaz. Şehrin üzerinde bir tabaka oluştururlar. Bu durum kararlı atmosfer şartlarında meydana gelir. Havaların soğuk olması, yakıt tüketimini artıracağından kirlilik miktarı bu kararlı şartlarda daha fazla artar.

1 1 1