peri bacalarının oluşumunda rüzgarın ve suyun etkisi ile ilgili araştırma yapınız.

Bu soruyu Süheyla1484 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Kula’nın doğusunda yer alan Peribacaları volkanizma öncesi dönemin, göl tabanı çökel kayalarını yansıtan kaya birimlerinde oluşmuşlardır. Bu volkanizma öncesi dönemin, günümüzden 2 – 3 milyon yıl öncesinin ( Üst Pliosen – Playstosen) göl tabanındaki çökellerin zamanla sertleşip kayalaşmaları, daha sonraki jeolojik dönemlerde yükselmeleri ve sonunda örtü bazaltları tarafından üstlerinin örtünmesi gibi bir jeolojik öyküsü vardır. 

Bu yaşam öyküsünün son aşamasında yükselme ve aşınmalarla bu günkü görünümlerine kavuşmuş olan gölsel çökel kayaları, karasal aşınmalar sayesinde günümüzdeki ilginç görünümlerini almışlardır. Başka bir anlatımla;rüzgarlar ve rüzgarların bu kayalardan koparıp birlikte sürükledikleri ufak kaya parçaları (veya kumumsu tozlar) bu bölgenin mimar ve heykeltıraşlarıdırlar. Yani peribacaları oluşumlarını rüzgarlara (heykeltraş) ve rüzgarların kendilerinden kopardıkları kum taneciklerinin (heykeltraşın çekici) çalışkan üretimlerine borçludurlar.

Akademik anlamda da çalışanlarının  olduğu bu projede bu tür bilgi olmasını açıkçası yadırgadım.Tanımlamada yalnızca rüzgar etkisdinden bahsedilmekte.Kendime şu soruyu soramadan da edemedim.Acaba peribacalarının oluşumunu ben mi yanlış biliyor ve anlatıyorum...

İlginçtir proje sahibi Kula Belediyesi'nin web sayfasında ise peribacalarının oluşumu aşağıdaki şekilde anlatılmıştır.

Vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla "Peribacası ‘’ ’adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır.Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına neden olmuştur. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üsy kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır.. Bu durum, peri bacalarının oluşumunda, rüzgar etkisinden çok yagmur sularının yüzeydeki akışının daha önemli oldugunu ortaya koymaktadır. Yağmur sularının bu denli etkili ve güçlü yüzey akıntısı olarak gelismesine ise en önemli etken bitki örtüsünün azlıgı ve tüflerin geçirimsiz olmasıdır. Kula, volkanik orjinli, jeolojik bir yapıya sahip olmasından dolayı yağmur ve erozyonunun ilginç ve doğal oluşumlardır.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir