Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-03-25T09:49:03+02:00
İKLİM Sıcaklık ve yağış koşulları insanların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları ile yaşam koşullarını belirler.Bu yüzden iklim insanların yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktördür.Ayrıca tarımsanayiticaretulaşımturizm gibi ekonomik etkinliklerini çoğunlukla iklim belirler. Genel olarak yıllık sıcaklık ortalamaları 10 C ile 20 C arasında olan yıllık yağış miktarının yeterli olduğu yerlerde nüfus daha çok toplanmıştır.Bu koşulların yaşandığı Orta kuşak’ın 1000 metreden alçaközellikle kıyı kesimlerinde nüfuslanma fazladır. B)YERŞEKİLLERİ Yerşekillerinin engebeli olduğu alanlarda başta tarım alanlarının dar olması olmak üzereekonomik etkinlikler ve ulaşım güçlükle yapılması nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır. Buna karşın yerşekillerinin sade veya az engebeli olduğu kesimlerde nüfus daha çok toplanmıştır. C)EKONOMİK NEDENLER Üretimin olduğu yerlerde iş olanakları daha fazladır.Sanayiticaret turizm ile ulaşımın geliştiği yerler ile yer altı kaynakları bakımından zengin olan bölgelerde iş olanaklarının fazla olması nüfusun toplanmasına neden olur. —Güney ve Güneydoğu Asya -Batı Avrupa —ABD ‘nin doğusu -Afrika ‘da Nil deltası Güney ve Güneydoğu Asya’da iklim koşullarının elverişli olması ve verimli tarım arazilerinin geniş yer tutması nüfusun fazlaca toplanmasının başlıca nedenidir. Bu kesimler Dünya nüfusunun yarısını barındırmaktadır(ÇinJaponya HindistanBangladeş Endonezya Malezya-Muson bölgeleri) Batı Avrupa ve ABD ‘nin doğusu sanayiticaretulaşımve çeşitli hizmet sektörleri gibi ekonomik etkinliklerin gelişmesigibi etmenler nüfusun fazla toplanmasının başlıca nedenleridir. _Afrika ‘da Nil’in geçtiği yerlerde verimli toprakların bulunması ve su kaynaklarının bol olması nüfusun kalabalık olmasının en önemli nedenidir. Nüfusun seyrek olduğu bölgeler _Çöller(Dönenceler çevresi ve Orta Asya’daki çöller) _Asya’nın kuzey kesimleri(Sibirya) _Kutup bölgeleri _Yüksek Dağlık alanlar _Ekvatoral bölgedeki alçak ve sık ormanlık alanlar(Amazon ve Kongo havzaları) —Ekvator çevresindeki Amazon ve Kongo havzalarında yıl boyunca yüksek sıcaklıklar ve yağış koşulları görülür. Bu durum yaşam koşulları ve ekonomik etkinlikleri güçleştiren sık bitki örtüsüne bataklıkların yaygın olmasını sağlar.Bu kesimlerde toprakların da verimsiz olması nedeniyle nüfus seyrektir. 
kaynak: http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/cevre/107238/yeryuzunde-turkiyede-nufusun-dagilisi.html
0