Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T14:10:52+02:00

erime maddenin katı hlden sıvı hle geçmesi donma maddenin sıvı haden ktı hle gelmesidir.

28 4 28
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T14:20:10+02:00

ıvı ya da gaz halindeki bir maddenin ısı yitirerek katı hale geçmesine donma, katı haldeki bir maddenin çevresinden ısı alarak sıvı hale geçmesine de erime denir. Görüldüğü gibi birbirinin tersi olan bu iki süreç maddenin hal ya da durum değiştirmesidir.
Bilinen bütün maddeler katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur. Olağan çevre sıcaklığında demir ve altın gibi bazı maddeler katı, su ve süt gibi maddeler sıvı, azot ve helyum gibi maddeler ise gaz halindedir. Normal olarak katı bir madde belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında eriyerek sıvılaşır. Ama bazı katılar, örneğin karbon dioksit gazının 78°C'de donmasıyla oluşan kuru buz hiçbir zaman sıvı halde görülmez; çünkü ısıtıldığında sıvılaşmaksızın doğrudan buhar (gaz) haline geçer. Bu olaya süblimleşme ya da uçunum denir. Suyun donmasıyla oluşan bildiğimiz buz bile, erime noktasının çok altındaki sıcaklıklarda süblimleşerek doğrudan su buharına dönüşebilir.
Katışıksız her maddenin kendine özgü bir erime ve donma noktası vardır. Yani bir maddenin eriyebilmesi için belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılması, donması için de gene aynı sıcaklığa kadar soğutulması gerekir. Kısacası aynı maddenin katı durumdan sıvı duruma ve sıvı durumdan katı duruma geçiş sıcaklığını belirleyen erime ve donma noktalan aynıdır. Örneğin su 0°C'de donarak buz olur, buz da 0°C'de eriyerek suya dönüşür. Benzer biçimde, eğer bir metal 327,4°C'de eriyerek sıvılaşıyorsa, çok daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmış olan bu sıvı metalin donarak katılaşması için yeniden 327,4°C'ye kadar soğutulması gerekir.
Bir madde erime noktasında bulunsa bile fazladan ısı verilmediği sürece erimez. Maddenin sıcaklığını yükseltmeyen, yalnızca moleküllerin birbirinden uzaklaşabilmesi için gerekli enerjiyi sağlayan bu ek ısıyagizli erime ısısı denir. Çoğu zaman, maddenin hal değiştirmesi için gereken gizli ısı miktarı oldukça fazladır. Örneğin 1 kg suyun sıcaklığını 0°C'den 80°C'ye çıkarmak için ne kadar ısı gerekiyorsa, 0°C sıcaklıktaki 1 kg buzu eritmek için de o kadar ısı gerekir (bak. Isı).

17 3 17