Cevaplar

2016-10-19T06:31:25+03:00
)Boş bir kabın kütlesi 50 gramdır. Bu kaba su doldurularak kütlesi ölçüldüğünde 90 gram gelmektedir. Buna göre kaba konulan suyun kütlesi kaç gramdır?

Çözüm; 90-50=40 gram


2)  Boyutları x=2 m , y=4 m ve z=3 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki su deposu kaç litre su alır?


Çözüm; 
V=2.4.3=24 m³
24 m³=24 000 dm³
1lt=1 dm³ ise;
24 000 dm³ = 24 000 lt olacaktır.

3) Boş iken kütlesi 50 gram, hacmi 50 cm³ olan kap civa ile doldurulduğunda kütlesi 730 gram oluyor. Buna göre civanın özkütlesi kaç gr/cm³ tür?
Çözüm;
Civa kütlesi=730-50=680 gram
Kabın hacmi=Civanın hacmi=50 cm³
d=680/50=13,6 g/cm³

4) Aynı maddeden yapılmış bir silindir ile bir kürenin hacimleri eşittir. Silindirin taban yarıçapı R ve yüksekliği h kadardır. Kürenin yarıçapı ise R dir. Buna göre h kaç R dir?

Çözüm; 
Vsilindir=Vküre
π.R².h=(4/3).π.R³
h=(4/3).R

5) 80 cm³ kuru kum ile, 80 cm³ su karıştırıldığında toplam hacim 120 cm³ oluyor ise;
a) Kuru kumun % kaçı havadır?
b) Gerçek kumun hacmi kaç cm³'tür?

Çözüm;
Vhava= (Vkuru kum + Vsu)-Vtoplam
          = (80+80)-120
          = 40 cm³

a) Bu durumda kuru kumun 40/80 = %50'si havadır.
b) Vkum=80-40=40 cm³ olacaktır.

6) Bir kenarı 5 cm olan küp şeklindeki tahta bir bloktan 1 cm³ hacminde küçük bir küp çıkarılmıştır.
Buna göre kalan tahta bloktan en fazla kaç tane 1 cm³ hacminde küp yapılabilir?

Çözüm; 
Vküp=5.5.5=125 cm³
Kalan hacim=125-1=124 cm³
124/1=124 adet
7 4 7