Cevaplar

2012-12-03T19:02:29+02:00

KEŞİFLERİN SONUÇLARI

 

Siyasi Sonuçları

 

v      Osmanlı Devleti Hint ticaret yolunun hakimiyeti için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyol lar ile mücadele etti.

 

v      Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti.

 

v      İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek ilk sömürge imparatorluklarını kurdular.

 

Ekonomik Sonuçları

 

v      Yeni ticaret yolları bulundu, Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti.

 

v      Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti. Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

 

v      Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.

 

v      Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.

 

v      İslam ülkeleri yoksullaştı.

 

v      İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı.

 

 

Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri:

 

v      Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımsızlığı azaldı.

 

v      Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.

 

v      Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.

 

v      Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;

 

v      Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.

 

v      Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.

 

v      Don - Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.

 

v      Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

 

Bilimsel Sonuçlar

 

v      Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar, bitkiler keşfedildi.

 

v      İnsanlarda merak ve araştırma isteği uyandı.

 

v      Düşünce dünyasında önemli gelişmeler meydana geldi.

 

v      Ronesans ve Reform Hareketlerı’ne zemin hazırlandı,

 

v      Avrupa’da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen” sınıfı ortaya çıktı.

 

Dini Sonuçları

 

v      Kiliseye olan güven sarsıldı.

 

v      Hıristiyanlığa ait inançlar temelinden sarsıldı.

 

v      Avrupa’da dine dayalı dünya görüşü değişti.

 

Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu yönüyle “evrensel” bir özelliğe sahiptir. Avrupa’da daha sonra ortaya çıkacak olan gelişmelere neden olmuştur.

10 3 10
2012-12-03T19:07:28+02:00

internete yaz cevabı çıkar.................................

5 2 5