Soru

pelita kullanıcısının avatarı

TBMM açılınca alınan en önemli karar nedir

gönderen Pelita

Yorumlar

 • pelita kullanıcısının avatarı en önemli uzun değilPelita
  şikayetim var!
Bu soruyu Pelita kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
elizim kullanıcısının avatarı
En İyi Cevap! Elizim cevapladı
I. TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
   İşgal edilen bölgelerde yapılan seçimler sonunda seçilen milletvekilleri ile İstanbul’dan gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920’de ilk TBMM açıldı (I. TBMM’de M. Kemal’e karşı olanlar, İstanbul meclisinden gelenlerdir). Yapılan seçimler sonunda M. Kemal başkan seçildi ve böylece yeni hükümet kuruldu.
TBMM’nin Aldığı İlk Kararlar
1.   Hükümet kurmak gereklidir.
2.   Geçici olmak kaydıyla bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir.
3.   Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
4.   TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
5.   TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde topladı.
6.   Meclis’ten seçilecek bir heyet hükümet işlerine bakar, Meclis’in başkanı bu heyetin de başkanıdır.
7.   Padişah ve halife, baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olarak durumunu alır.
I. TBMM’nin Özellikleri
   Yeni bir Türk devleti kuruldu, Temsil Heyeti’nin görevi sona erdi (Kurucu Meclis özelliği taşır, ancak savaş döneminde olduğu için açıkça ifade edilmemiştir. “olağanüstü yetkilere sahip meclis” ifadesi kullanıldı).
   Meclis Hükümeti esas alındı (Hükümet başkanı aynı zamanda meclis başkanıdır).
   Kuvvetler birliği ilkesi benimsendi (yasama, yürütme, yargı gücü meclisindi).
   “Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kararıyla saltanat sistemi geçersiz hale geldi. Bu cumhuriyet idaresine geçişin en kesin belirtisidir.
   TBMM’nin üstünde bir güç yoktur ifadesiyle İstanbul Hükümeti yok sayıldı.
   Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmiştir. Ulusal egemenlik ilkesini de benimsemiş, ancak dönemin koşulları gereği açıklamamıştır.
   Demokratik ve ihtilalci niteliği bulunmaktadır.
   Ulusal birliğin bozulmaması için saltanat ve hilafet makamlarına dokunulmamıştır.
   Anayasal bir temel üzerine kurulmamıştır (1921 Anayasasının ilanı ile hukuki geçerlilik kazanacaktır).
I. TBMM’nin Yaptığı Çalışmalar                                                                                                                   
1.   Kurtuluş Savaşı’nı yaparak yurdu düşmandan kurtardı.
2.   Çıkan iç isyanları bastırdı.
3.   Uluslar arası antlaşmalar yaptı.
4.   Sevr Antlaşması ile Mondros Ateşkes Antlaşması yerine Lozan Barış Antlaşmasını yaptı.
5.   İstiklal Marşı’nı kabul etti.
6.   Saltanatı kaldırdı.
7.   İlk anayasayı hazırladı (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu).
NOT: I. TBMM Hükümeti görevini 11 Ağustos 1923’te II. TBMM’ye devretmiştir.
 • 3 Yorum
 • Şikayetim var!
 • Teşekkürler (3)
 • oy ver Seviye: 5, Oylar: 2

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Silinmiş hesap kullanıcısının avatarı
Silinmiş hesap cevapladı
İLK TBMM’NİN ÇALIŞMA ESASLARI
(Mustafa Kemal Paşa’nın önergesi)
• TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
Yorum:
• Ülke yönetiminde tek egemen gücün millet olduğu belirtilmiştir.Böylece ulus egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
• Saltanat makamının ve İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi yönlendiremeyeceği belirtilmiştir.
• Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman meclisin belirleyeceği kanuni esaslara göre uygun durumunu alacaktır.
Yorum:
• Milli birlik ve beraberliğin korunması saltanat yanlılarının küstürülmemesi için böyle bir madde benimsenmiştir.
• Bu maddeyle TBMM’nin padişahı kurtarmak için mücadele ettiği de belirtilmiştir.
• Hükümet kurmak gereklidir.Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak yada padişah vekili atamak doğru değildir.
Yorum:
• Alınacak kararları uygulayabilmek için İstanbul Hükümeti yerine Ankara 2Da yeni bir hükümetin kurulması kararlaştırılmıştır.
• Ankara’daki hükümetin her konudaki faaliyetlerinde tek yetkili kurul olduğu ifade edilmiştir.
• “Padişah vekili atanamaz” denilerek TBMM Hükümetinin baskı altında kalmaması sağlanmıştır.
• Yeni açılan meclisin sürekli olduğu ve kararlarında bağımsız olduğu belirtilmiştir.
• TBMM,yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
Yorum:
• TBMM Yasama yetkisine sahip olarak hukuki varlığını garanti altına almak istemiştir.
• Olağanüstü bir durumda çalıştığı için TBMM bütün yetkileri kendi elinde toplamıştır.(Güçler birliği)
• Güçler birliği uygulanarak alınacak kararların kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
• Yasama yetkisini kullanan TBMM suçluların yargılanması için “İstiklal Mahkemeleri”nin kurulmasını kararlaştırmıştır.Bu mahkemelerin kurulmasıyla TBMM yargı yetkisine de sahip olmuştur.
• Mecliste seçilecek bir heyet hükümet işlerini yürütecektir.Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
Yorum:
• “Meclis hükümeti sistemi” kabul edilmiştir.Cumhuriyetin ilanına kadar hükümetlerin kurulması bu sisteme göre yapılacaktır.Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra “Kabine sistemi”ne geçilmiştir  
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/ilk-tbmmnin-aldigi-ilk-kararlar/ BU SİTEDE DAHA FAZLASI VAR :)))))))))))
 • Yorumlar
 • Şikayetim var!
 • Teşekkürler (1)
 • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...