Cümle düzeyinde anlam ve kavramlar

Bu soruyu Nisanurahsen6 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI
Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için cümlenin öğeleri, cümlenin yapısı, fiilimsiler, fiil çatıları... gibi konuların iyi kavranmış olması gere­kir.
Anlatımı etkili kılmanın en güzel yolu, sağlam cümleler kurmaktır. Başka bir ifadeyle, anlatım­daki başarımızla cümlelerin kusursuz olması ara­sında sıkı bir ilişki vardır.
,
Cümle, bir yargı birimidir. Yargının net olarak anlaşılabilmesi, cümlenin ortak dilin yerleşik ku­rallarına uygun olmasına bağlıdır. Bu da cümle­deki unsurların yerinde kullanılmasıyla, öğeler arasındaki bağlantının sağlanmasıyla mümkün­dür.
Anlatım bozuklukları, bazı dil bilgisi kuralları­nın iyi bilinmemesinden ya da göz ardı edilmesin­den kaynaklanır. Bu bakımdan anlatım bozukluk­larını belirleyebilmek için, sözcüklerin yapıları, ya­zım ve kullanımları, tamlamaların yapılışları, nok­talama kuralları ve cümle kuruluşları hakkında ye­terli bilgi edinmiş olmak gerekir. Bununla birlikte, anlatım bozukluklarını fark edebilmek için, hem konuyla ilgili çok soru çözmek, hem de çok dik­katli bir okuyucu ve dinleyici olmak gerekir.
Cümle düzeyindeki anlatım bozukluklarını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz:
·Yüklem yanlışları
·Özne yanlışları
·Özne - yüklem uyuşmazlığından doğan yan­lışlar
·Ekeylem eksikliğinden doğan yanlışlar
·Çatı uyuşmazlıkları
·Nesne yanlışları
·Tümleç yanlışları
·Tümleç ya da nesnenin eksikliğine dayalı yanlışlar 
·Karşılaştırma yanlışları
·Noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmayışından doğan yanlışlar

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir