filimsileri bulunmuş metin

Bu soruyu Ramazan071 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

FİİLİMSİ (EYLEMSİ)Fiilimsiler, fiil kök ve gövdelerine getirilen çeşitli eklerle türetilen, fiil anlamlarını korumakla birlikte cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılan sözcüklerdir. Bunlar için aynı anda hem fiil hem de isim, sıfat, zarf niteliği gösteren sözcüklerdir demek doğru olur. Fiil niteliği göstermeleri kılış, durum, oluş bildirmelerinden; olumlu ve olumsuz şekilleri yapılabilmelerinden; isim, sıfat, zarf niteliği göstermeleri ise bu tür isim soylu sözlerle aynı görevlerde kullanılabilmelerinden ve isim soylu sözcüklerin aldıkları ekleri alabilmelerinden kaynaklanır. Fiilimsileri diğer fiillerden ayıran özellik, fiilimsilerin herhangi bir kipte çekimlenmemiş olmalarıdır. Fiilimsiler, cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan çekimsiz fiillerdir.Fiilimsiler üç başlık altında toplanır:1. İsim-fiil (ad-eylem)2. Sıfat-fiil (ortaç)3. Zarf-fiil (ulaç, bağ-fiil)Şimdi de bunları inceleyelim.İSİM-FİİL (AD-EYLEM)Fiillere getirilen "-ma, -me, -mak, -mek, -iş, -iş, -uş, -üş" ekleriyle türetilen, cümlede isim görevinde kullanı­lan sözcüklerdir. İsim-fiiller; kılış, durum, oluş bildirmekle yani eylem anlamlarını korumakla birlikte cümlede diğer isimler gibi, isim çekim eklerini alabilir; özne, nesne, dolaylı tümleç görevlerinde kullanılabilir. Yani bunlar, bir yanıyla fiil bir yanıyla da isim olan sözcüklerdir.>► Amacı, işini bitirmek değil, seni oyalamaktır.Öğrenmek istediğim çok şey var.> Adamın buradan karşıya geçmesi, hiç de kolay olmayacak. >► Birazdan hava iyice soğur, kar yağmayabaşlar.> Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.> Dalgıç adayları dalış sıralarını beklerken sabırsızlanıyorlardı.UYARIİsim fiillerin olumsuzları "-ma, -me" ile yapılırken asıl isimlerin böyle bir özelliği yoktur:İsim-fiil isimsevmek —► sevmemek evi —► evmesi (olmaz)korkması —► korkmaması tuz —► tuzma (olmaz)İSİM-FİİLLERLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR1. "-ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş" ekleriyle türetilen isim-fiiller diğer isimler gibi hâl, iyelik ve çoğul eklerini alabilir:>► Beni görmesi için daha ne yapabilirim?iyelik ekiAnlatmaydevam edeceğim.hâl eki>► Bu susuşlar, biten bir aşkın ilanıdır.çoğul eki2. İsim-fiil eki olan "-ma, -me", olumsuzluk ekiyle karıştırılmamalıdır:>► Anlayamadığın konuları bana sormanı beklerdim.olumsuzluk eki isim-fiil ekiBana bir daha böyle zor sorular sorma.olumsuzluk eki3. Bir sözcükte hem olumsuzluk eki hem de isim-fiil eki olan "-ma, -me" varsa ilk ek, olumsuzluk; ikinci ek, isim-fiil ekidir:

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir