Türk halk hikaye karakterlerinin genel özellikleri

Bu soruyu Tarakchi kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Genel özellikleri::=  Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.Anlatıcıları halk ozanları, şairler, âşıklar gibi kültürü olan kişilerdir. Anlatımda nazım ve nesir birlikte kullanılır. Hikâyelerde olayın anlatımını hızlandırmak için nesre başvurulurken, duyguları daha etkili yansıtmak için nazım kullanılmıştır.Halk hikâyeleri sözlü gelenek ürünleridir, yani anonimdir.XVI. yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır.Nazım-nesir karışıktır.Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür.Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır.Halk hikâyesinin içinde masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü, bilmece vb. örneklerine rastlanabilir.Özel anlatıcıları vardır. Meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Genellikle mutlu bir biçimde biter.Türk Halk Hikayesindeki Karakterlerin Genel Özellikleri
Halk hikayeleri beli bir olay üzerine kurulan bir çeşit öykü gibidir. Dolayısıyla karakterleri ile gerçek yaşamdaki insanlar arasında benzer özellikler vardır. Hikayelerdeki olay ve kişileroluştukları dönemin sosyal yapısını kültürel özelliklerini duyuş ve düşünüşünü kısacası zihniyetini yansıtan birer araçtır.
Hikayedeki karakterler gerçeğe yakındır destanlarda olduğu gibi olağanüstülüklere fazla yer verilmez.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir