Cevaplar

2012-12-09T13:35:11+02:00

NASIL ÜRETELİM:Öğrenciler gruplara ayrılır ve tasarımlar içerik,estetik,görsel,kullanışlılık,boyut,malzeme,özellikler açılarından değerlendirilir ve tartışılır,öncelik sırasına konur,yapım aşaması ve zamanlaması yapılır,bu gelişmeler formlara kaydedilir,isteyenlere 3 boyutlu çizim veya renklendirme, ölçülendirme yaptırılır.Öğretmen bu bölümde tasarım için kullanacağı araç ve gereçleri sınıfa getirerek bilgi verir.Karşılaştıkları sorunlarda öğretmenden yardım alır. 

TASARIMIMI ÜRETİYORUM: Öğrenci tasarımını ortam,araç gereç,mali,fiziki,açılardan yapabilecek durumdaysa yapması için teşvik edilir.Bu süreçte bile öğrenci sürekli tasarımını geliştirmesi ve değiştirmesi için teşvik edilir. İş güvenliği koşulları bilgisi verilir.Öğretmen rehberdir, araç,gereç bulmada ve araç kullanılmasının öğretilmesinde yol gösterir . Tasarımı erken biten yada yapmayan öğrenciler ne yapacak sorusuna cevap olarak o öğrenciler yeni bir tasarıma başlayacak. Yine aynı yöntem izlenecek yani tasarım bireysel ve grup olarak değerlendirildikten sonra isterse yapabilecek. Tabii öğrencileri sıkı takip etmek gerek tasarımı hafife alıp kaynatmak isteyenler belirlenip uyarılıp teşvik edilmeli. 

7. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM 

ÜRETİYORUM : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur.Gelecek yıl gerekli olacaktır. Görüldüğü gibi geçen yıldan daha gelişmiş bir tasarım yapması amaçlanır. 

8. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETELİM TANITALIM :Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir,geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut,renk,fonksiyon vb. bunları listeler.Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler.Geliştirmek için çalışmalar yapar.ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir.İşlem basamaklarını,araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler.Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar.Yaptığını test eder ,değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Görüldüğü gibi öğrenciden düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.

        Yapım Kuşağında Neler Yapılır... 
        *Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre sıralanarak  yapılır.
        *Düşünce öğrenciye özgün olmalı.. 
        *Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı 
        *Hayal, düşünce ve tasarım yapmak istediği konu günümüz şartlarında çalışabilmeli.
        *Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımalıdır
        *Etkinlik sürecinde yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınır. Yani tasarım günlüğü yazılır.. 
        *Bireysel çalışmalarda yazılanlar ürün dosyasına konur. 
        *Grup çalışmaları sergi kurallarına uygun düzenlenir. Ürünü kendisi yada maketi yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarım günlüğü, grup adi, grup  üyeleri, düşünülen   çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalışmalar yapıştırılır. 
        *Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. 
        *Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler. 
        *Öz değerlendirme formu doldurulur. 
        *En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.

6 3 6
2012-12-09T13:35:48+02:00

soruna başlık olarak bilgisayarda klavyeye ve fareye son olabilir ama çözümünü bilmiyom (çünkü bn 5. sınıfım)

2 3 2