Bohr atom modeli ile ilgili soru ve açıklamalı çözüm.

Bu soruyu Ece1565 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Bohr atom modeli ile ilgili, I.Elektron çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artar. II.Elektron yörüngeler arasında geçiş yapabilir. III.Bir atomda, bir elektron çekirdekten belirli uzak­lıktaki küresel yörüngelerde bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız I B Yalnız II C Yalnız III D I ve II E I, II ve III cevap  E Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Çekirdeğe en yakın yörüngenin enerjisi en düşüktür. B Elektron yörüngesini değiştirmezse enerjisi de değişmez. C Uyarılmış halden temel hale dönüş mümkün değildir. D Uyarılmış haldeki atom kararsızdır. E Elektronlar atom içinde rastgele dağılmamıştır. Cevap  D     3-AŞAGİDAKİlerden hangisi Heisenberg belirsizlik ilkesine göre Bohr atom modelinin açıklayamadığı bir durumdur? A)Elektron kararlı hallerden birinde bulunurken atom ışık yayınlamaz B-Elektronlar çekirdek etrafında belirli dairesel yörüngelerde bulunur. C-Atomda pozitif yükler atom hacmine oranla çok küçük hacimlerle toplanmıştır. D-Elektronların yük/kütle oranı büyük bir değerdedir. E-Atomunpozitif yükü ve kütlesi atom çekirdeğinde toplanmıştır.   Cevap  B 4-Bohr atom modeli ile ilgili, 1-Hidrojen atomunun ışıma spektrumu kullanılarak oluşturulmuştur. 2-Atomik ışımalar elektronların yer değiştirmeleri sonucunda gerçkleşir. 3-kararlı atomlar ışıma yapmaz Yargılarından hangilei doğrudur? A-Yalnız 2    B-Yalnız 3    C-1 ve 2   D-2 VE 3   E-1,2 ve3   cevap E   5-  1-dalton atom teorisi       2-bohr atom teorisi       3-rutherford atom teorisi        4-thomson atom teorisi Yukarıdaki atom teorilerinin gelişimine göre sıralanışında hata yapılmıştır. Hangi ikisisnin yeri değiştirildiğinde sıralama doğru olur? A-1 VE 2    B-1 VE3   C-1 VE4    D-2 VE3  E-2 VE 4     CEVAP E

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir