Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Soru ekle

Telefonuna yükle

Soru

takip et

hz. adem eşinin yaratılış olayını kısaca açıklayınız size

hz.  adem eşinin yaratılış olayını kısaca açıklayınız size sonradan 20 puan verecem söz 

şikayetim var!

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Redselmamor kullanıcısına sor...

Cevaplar

slâ

Yer, gök, bitki ve hayvanlardan sonra  Hz. Âdem (a.s.) yaratılmıştır. Hz. Âdem (a.s.) yaratılışında, toprağın bazı merhalelerden geçtikten sonra kendisine ruh üfürülerek yaratılmıştır.  Tabiî şartlardaki yaratılışın ‘nutfe’, ‘alaka’ ve ‘mudga’ gibi merhalelerden geçmesinde ilk yaratılışın merhalelerine işaret vardır.

 

 

 

Âdem kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde geçer. Bu ayetler; Bakara, 31, 33, 34, 35, 37; Âl-i İmran, 33,59; Maide 27; Araf, 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; İsrâ, 61, 70; Kehf, 50; Meryem, 58; Tâhâ, 1, 15, 116, 117, 120, 121 ve Yasin sûresi 60’ıncı ayetleridir.

 

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, insan daha önce kendi cinsinden başka bir varlık yokken yaratılmıştır. (Meryem, 67) Allah, yer yüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirerek, yaratılacak olan bu yeni varlık üzerine onların dikkatini çekmek istemiştir. Melekler  kendilerinin, Allah’ı tesbih ve takdis etmekle yükümlü bulunduklarını öne sürerek, fesat çıkaracak bir kavim mi yaratmak istiyorsun diye, hayretlerini ifade etmişlerdir. (Bakara, 30) Yine Kur’an’da bu yeni varlığın yaratılışının safha ve merhalelerini anlatmak için, toprak (turap) (Âl-i İmran, 59; Kehf, 37; Hac, 5; Rum, 20; Fatır, 67) de zikredilmektedir. Çamur (tin) (Enam 2; Araf, 12; İsra, 61; Secde, 7; Sad, 71, 76), yapışkan cıvık çamur (tin lazib ) (Saffat, 11), değişken cıvık çamur (hame-i mesnun) (Hicr, 26,33 ), çamurdan süzülmüş öz (sülaletin min tin) (Mü’minûn, 12), kuru çamur (salsal) (Hicr, 26, 33), biçimlenmiş kuru çamur (salsalin kel fahhar) (Rahman, 14), ifadeleri kullanılmıştır. Yaratılan bu varlığın ismini, “Meleklere Âdem’e secde edin” (Araf, 11; İsra, 61) emriyle, isminin Âdem olduğunu öğrenmişlerdir. Âl-i İmran Sûresi ayet 59 da, Hz. İsa’nın yaratılışından bahsederken Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığı hatırlatılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in yaratılışı ile ilgili bilgilerde teferruata girilmemiş ancak; Allah yeryüzünde bir halife yaratmak istemiş, yaratılacak bu halifeye, melekler ve şeytan secde etmekle emir olunmuşlar. Âdem, toprak ve toprağın geçirdiği merhalelerden yaratılmıştır. Yaratma ve şekillendirme işlemini bizzat Allah yapmıştır. Âdem, Allah tarafından üfürülen bir ruh ile insan olma özelliğine kavuşmuştur. Araf sûresinde; “Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, ‘Âdem’e secde edin’ dedik, hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmadı... Allah buyurdu; ‘Haydi sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık’...” “Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (Araf, 11, 19) buyurularak, Hz. Âdem’in cennette yaratıldığı ifade edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, Hz. Âdem’in cennette ve Cuma günü yaratıldığını bize haber vermektedir. (Müslim, 585; Tirmîzi, 362; Nesaî, 89, 90) Allah tarafından Hz. Âdem’e bütün isimler, insan, hayvan, dağ, ova, deniz gibi ve bütün yaratıkların  isimleri öğretilmiştir. Allah Hz. Âdem’in şahsında insanın karşılaşacağı, her türlü zorlukları yenme ve hayatı göğüsleyebilmesi için ihtiyaç duyacağı ilimleri, ona yaratılış esnasında vermiştir.serra26 kullanıcısının avatarı Serra26 Teşekkürler (20) Seviye: 3, Oylar: 19
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

“Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan da eşini (Havvâ’yı) yaratarak (yeryüzüne) ikisinden birçok ricâl (erkekler) ve nisâ (kadınlar) yayan Rabbinizden sakının!” (Nisa 1) 
Allah-u Teâlâ Hz. Havva’yı Hz. Âdem uyurken onun sol arka kaburga kemiğinden yaratmıştır. Allah, bütün insanları Hz. Âdem’den yaratarak sonsuz güç ve kuvvetini göstermektedir. (İbn-i Kesir) 
“Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan ve ondan da gönlü ona ısınsın diye eşini (Havvâ’yı) yaratan O’dur. İşte ne zaman ki (o) onu örtüp bürüdü, (eşi) hafif bir yük yüklendi de onu (bir müddet) gezdirdi. Nihâyet (yükü) ağırlaşınca Rablerine şöyle duâ ettiler: “Yemîn olsun ki, eğer bize kusursuz bir çocuk verirsen, elbette (bu ni‘metine de) şükredenlerden oluruz!” (Araf 189) 
Allah-u Teâlâ bu ayetle bütün insanları ve eşi Hz. Havva’yı Âdem’den (as) yarattığını, sonra insanların o ikisinden çoğalıp yayıldığını haber veriyor. (İbn-i Kesir) 
Allah o nefsin eşini de ondan kıldı. Nefs-i Âdem veya nefs-i beşeri veya nefs-i insani denilen o bir tek nefsin eşi olan dişisini, (kadınları ) ondan yarattı ve onun cinsinden kıldı. Aynı bir nefisten hem erkek hem dişi yarattı. Erkekleri Âdem’den insan yaratıp da kadınları başka bir nefisten bir hayvan yaratmadı. İnsanın eşini yine insandan yarattı. (Elmalılı Hamdi Yazır) 

dandan78 kullanıcısının avatarı Dandan78 Teşekkürler (20)
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor