Sultan alparslan hangi yıllar arasında hükümdarlık yapmıştır ve askeri alanda kazandığı en büyük başarısı nedi ?

Bu soruyu Sleepwalker377 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Büyük Selçuklu Devletinin adı Hanedanın atası kurucusu olan, Çağrı Bey ve Tuğrul Bey’in dedesi Selçuk Bey’den gelmektedir. Devlete dedelerinin ismini vermişlerdir. Selçuk Bey hanedanın  atası olarak kabul edilmektedir. Türk tarihinde Osmanlı Devletinin adı da Bu şekildedir. Devlet Osman Bey’den adını almıştır. Büyük Timur Devleti de adını Kurucusu  Çağatay Devleti kumandanlarından Emir Timur’dur.Selçuk Bey’in oğlu olan ve yabgu unvanını taşıyan Arslan, babasının ölümü üzerine başa geçti. Arslan Yabgu, Maveraünnehir’i ele geçiren Karahanlılarla mücadele etti. Karahanlılara karşı isyan eden Karahanlı Prensi Ali Tegin ile ittifak kurdu. Buhara’yı ele geçirdiler. Bu güç birliğine karşı Gazneli Sultan Mahmut ve Karahanlı Yusuf Kadir Han da anlaşmaya vardılar. Gazneli Mahmut, gücünden çekindiği, etkisiz kılmak istediği Arslan Yabgu’yu görüşme isteği ile yanına çağırdı. Tutuklatıp Hindistan’ın kuzeyindeki Kalincar Kalesi’ne hapsetti (1025). Tuğrul ve Çağrı beyler, amcaları Arslan Yabgu’nun tutuklanması üzerine fiilen Selçukluların liderleri durumuna geldiler. Arslan Yabgu’nun ölümünden sonra Selçuklularda kısa süren bir dağınıklık yaşandı. Karahanlıların egemenliğine karşı çıkan Tuğrul ve Çağrı Beyler Harezm bölgesine çekilmek zorunda kaldı (1030). Daha sonra artan Gazneli tehlikesine karşı Ali Tegin ve Harezm valisi Harun ile ittifak kurdular. Ancak müttefikleri Harezm valisi Harun ve Ali Tegin’in ölümleri (1035) üzerine, Selçuklular Horasan’a çekildiler. Horasan’da Gazneli egemenliğine son veren Tuğrul Bey, Nişabur’u kendine merkez yaptı.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir