en az 3 sayfalık fiilimsileri belirtilmiş bir metin

Bu soruyu Furkanb19 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler. Üç grupta incelenir.   FİİLİMSİLERİN ÖZELLİKLERİ

1.Fiilimsiler, fiiller gibi yargı bildirir. Fiilimsinin fiilden farkı kip ve kişi eki almazlar.

Örnek: okumak: fiilimsi (Kip ve kişi eki yok)

Okuyorum: fiil (Kip ve kişi eki var)  

2.Fiilimsiler cümlede yan cümlecik kurar. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Yan cümlecik, temel cümleciğin herhangi bir ögesi olur.


Örnek:                  Okula gidince /görüşürüz.

                              Yan cümlecik /temel cümlecik

                              (Zarf tümleci)

  Gelir gelmez / seni görmek/ istedi.

    Y.C                              Y.C                    T.C

  (Z.T)               (Belirtisiz Nesne)

  3.Fiilimsiler; eylem özeliklerini kaybetmedikleri için iş, oluş, hareket, durum bildirmeye devam ederler.


Örnek: Yeşeren (oluş)

Sevmeyi (iş)

Uyumak (durum) FİİLİMSİ TÜRLERİ isim fiiiler zarf fiiler sıfat fiiller  

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir