1)Ağırlığa karşı yapılan iş, neden yer çekimi potansiyel enerjisi değişimine eşittir?

2)Yer çekimi potansiyel enerjisi neden , yükseklik ve kütleyle doğru orantılıdır ?

3)Aydaki yer çekimi şiddeti, Dünyadakinin yaklaşık altıda biri kadar olduğuna göre bu durum, Ayda yukarı fırlatılan cisimlerin hareketine nasıl bir etkide bulunur ?

4)Havasız bir ortamda ,yere göre aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimlerin düşme süreleri neden aynıdır ?

5)Potaya doğru atılan bir basketbol topu, izlediği yol boyunca hangi enerjilere sahiptir ? neden ?

Bu soruyu Senakaya kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

1. Çünkü ağırlığa karşı iş yapmak, cismi belirli bir seviye yükseltmek demektir. Yükselen cismin potansiyel enerjisi değişir. Enerji korunumu gereği, potansiyel enerjideki artış başka bir enerjinin azalmasıyla mümkündür. Bu enerji kuvvetin enerjisidir. Kuvvet kendi enerjisini, cismi yükselterek iş yaparken kullanır. Kaybolan bu enerji, yükselen cismin potansiyel enerjisine gider.

2. Yerçekimi potansiyel enerjisini şu şekilde ispat edebiliriz:

Enerji değişimi = Yapılan iş
ΔE = F.x
ΔE = m.a.x

x yerine h yazabiliriz. Çünkü buradaki x, yükseklikteki değişimdir.
a ivme olduğu için, yerçekimi ivmesi olarak yerine g yazabiliriz.

E = m.g.h

3. Aydaki çekim daha az olduğundan yukarı fırlatılan cisim, havada daha uzun süre kalacaktır. 

4. Cisimlerin düşme sürelerini bulmak için

X = 1/2 . a . t² denklemini kullanabiliriz. Burada a yerçekimi ivmesi yani g. X de alınan yol. 
Yerçekimi ivmesi sabit olduğuna göre, süreyi değiştiren faktör X yani yüksekliktir. Aynı yükseklikten bırakırsak t ler de eşit olur. Görüldüğü gibi yere düşme süresi cismin kütlesine veya başka bir etkene bağlı değildir.

5. Potaya doğru yükselmeye başladığında kinetik enerjiye ve potansiyel enerjiye sahiptir. Ancak top yükseldiği için potansiyel enerjisi artmak durumundadır. Potansiyel enerjideki bu artış, kinetik enerjinin azalmasıyla mümkün olabilir. Yani potaya yükselirken hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi vardır. Ancak top yükselmeyi bıraktığı anda kinetik enerjisi sıfırlanır. Sadece potansiyel enerjisi vardır. Top yükselmeyi bıraktıktan sonra potaya doğru düşmeye başladığında var olan potansiyel enerjisinin bir kısmı, kinetik enerjiye dönüşmeye başlar. Top tekrar yere düşene kadar iki enerji türüne de sahiptir.


Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir