ışık kirliliğinin sebep olduğu zararlar nelerdir ?

ışık kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler almak gerekir ?

Bu soruyu Kalpsizim kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Işık kirliliğinin doğal hayata etkileri Kötü aydınlatmadan zarar görenler yalnız devlet bütçesi ya da gece gökyüzünü izlemek isteyenler değildir. Örneğin göçmen kuşlar için ışık kirliliği yeni bir tehlikedir: Kuşlar sadece insanlar için değil, dünyadaki tüm canlı yaşam için çok yararlıdır. Her yıl milyarlarca haşereyi, sineği tüketirler, milyarlarca bitki tohumunu yayarlar. Özellikle küçük sineklerle beslenen göçmen kuşlar gece seyahat ederler. Kimi türler milyonlarca kilometre yol kat ederler. Kısmen takım yıldızlardan yön bulurlarken gökdelenler, deniz fenerleri gibi yüksek yapılardan yayılan ışıklar onlar için çekici olur. Bunun sonucu, kuşlar ya yorulup düşünceye kadar ışık etrafında fır dönerler ya da doğrudan binaya çarparlar. Bu şekilde bir gecede binlerce kuşun öldüğü bilinmektedir. Kimi deniz hayvanlarının yuvalama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma yüzünden tehlikededir. Deniz kaplumbağalarının binlerce yumurtasından çıkan yavrulardan yalnızca birkaçı denize ulaşabilmektedir. Denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını kullanan kaplumbağalar yapay ışıklandırmalarla karaya yönelince hayatlarından olmaktadırlar. Avustralya da yapılan bir araştırmaya göre mercanlar, üzerlerine düşen aşırı ışık yüzünden kendilerine renklerini veren mikroskobik bitkileri reddetmekte, beyazlaşmakta ve strese girmektedirler !

Işık kirliliğine karşı alınabilecek önlemler nelerdir? 1- Park ve bahçelerde dekoratif amaçlı kullanılan küre tipi armatürler yerine, bulundukları yatay düzlemin üst tarafına ışık saçmayan, perdeli aydınlatma lambaları kullanmalıyız. 2- Bina dış cephe, reklam ve ilan panolarının aydınlatılması yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı. 3- Bazı park alanlarında çok kısa direklerin üzerinde çok yoğun ışıklı projektörler kullanılmaktadır. Bu tip projektörler en az 15 m yükseklikteki direkler üzerinde uygun açılarla yönlendirilerek kullanılmalı. 4- İki yanında binaların bulunduğu cadde ve sokaklarda enine çelik halat askı sistemine takılan ve sadece yola ışık gönderen armatürler kullanılmalı. 5- Güvenlik amaçlı aydınlatmalarda harekete duyarlı, kendini otomatik olarak açan sistemler kullanmalıyız. Bu sistemler elle de kullanılabilmektedir. Böylece enerji giderimizi azalttığımız gibi ışığın caydırıcı etkisinden yararlanabiliriz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki göğü aydınlatma, suç işlemeyi engellemiyor. Suçun nedeni ışık ya da karanlık değildir. Suçlular gökte aranmamalıdır ! 6- TSE standartlarını yeniden belirleyerek üretilecek yeni lamba ve armatürlere uygulamalıyız. 7- Hangi çeşit lambaların nerelerde kullanılacağını kurallara bağlayarak, yasal önlemler almalıyız. 8- Vitrin aydınlatmalarında zamanlayıcılar kullanmalıyız, ışık kaynakları gece saat 11'den sonra otomatik olarak kapanabilmeli. 9- Gözlemevlerimizin bulunduğu bölgelerde ışık kirliliğine karşı belli bir koruma alanı belirleyerek bu bölgeler için daha sıkı yasa ve yönetmelikler uygulamalıyız. Örneğin Arizona'daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'nin ise 35 millik yarıçapa sahip bir çember koruma alanı bulunmakta. 10- Renk ayrımının önemsiz olduğu yerlerde düşük basınçlı sodyum lambalarını tercih etmeliyiz...


Işık kirliliği; yapay ışık kaynaklarının yanlış mekanda, yanlış şiddette ve yanlış yönde kullanılması sonucu oluşan ışın demetlerinin oluşturduğu bir çevre kirliliğidir. Gereksiz yere kullanılan tüm aydınlatma sistemleri dünyamızdaki ışık kirliliği sorununun daha da artmasını sağlarken, yeni nesil aydınlatma elemanları olan LED, neon ve lazer ışıklandırmalar bu kirliliğin katlanarak artmasına sebep olmaktadır. Işık kirliliği, kuşların yön bulmasını zorlaştırmasından optik teleskopların uzay gözlemlerini verimli bir biçimde gerçekleştirememesine aslında ilk bakışta pek çok insanın aklına dahi gelmeyecek ciddi sorunların temel nedenidir. Başta İstanbul olmak üzere “modern” olarak adlandırılan kentlerde yaşayan tüm insanlar, gece olmasına karşın havanın aslında tam manası ile kararmadığının farkına varır. Gecenin ilerleyen saatlerinin gelmesine karşın havanın kararmaktan ziyade “loş” bir görünüm alması, şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu ışık kirliliğidir. Ticari işletmelerin kullandığı reklam tabelaları, billboardlar ve yapı ışıklandırmalarının da ışık kirliliği üzerinde hatırı sayılır bir etkisi olduğu unutulmamalıdır. Işık kirliliğinin insanoğlu için estetik manada kötü bir görünüm oluşturmaktan başka bir zararı olmadığı düşünmek kadar yanlış bir düşünce olamaz. Zira pek çok canlının hayatını etkileyen ve insanoğlunun zevklerinden çok daha önemli olan döngülerin zarar görmesine sebebiyet verebilecek kadar ciddi tehlike potansiyeline sahip olan ışık kirliliği, sera gazlarının dünyaya verdiği zararın da artmasına neden olmaktadır. Fosil yakıtlarının yanması neticesinde açığa çıkan Karbon emisyonlarının ölçü birimi olan “Karbon Ayak İzi“, insan faaliyetleri sonucu oluşan sera etkisinin verdiği zararın miktarını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ışık kirliliğinin artmasının, Karbon Ayak İzi miktarının yani sera etkisinin de artmasını sağladığını ortaya çıkartmıştır. Bunlar haricinde modern teknolojiler sayesinde insanoğlunun büyük başarı kaydettiği bilim dallarından biri olan astronomi açısından da olumsuzluk etkilere sebebiyet veren ışık kirliliği, optik teleskopların gözlem yeteneğinin düşmesinde de etkilidir. isik-kirliligi-haritasiUçarken Ay’ın konumuna göre yön bulan kuş türleri, ışık kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde Ay’ı algılamakta zorlanır ve sonuç olarak da yanlış yere uçarlar. Bazı kuşlar Ay’ın yerine göre göç rotasını belirlediğinden, ışık kirliliğinin artması bu kuşların nereye göç edeceğini bilememesi neticesinde yanlış yere göç ederek ya da göç edemeyerek ölmesine de neden olabilir. Deniz kaplumbağalarının da yumurtadan çıktıktan sonra deniz suyu üzerine vuran Ay yansımasına göre hareket ettiği bilinmektedir. Işığın yoğun olması Ay’dan yansıyan Güneş ışınlarının da engellenmesine ve bu sebeple de yavru deniz kaplumbağalarının yaşamını yitirmesine sebep o


Selam! Hala cevaptan emin değil misin?

Benzer cevaplar

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir