×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

2012-12-27T15:19:31+00:00
Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler
Cumhuriyetle Gelen Yenilikler

Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.Bu yönetim şeklinde halkın seçtikleri kişiler ülkeyi yönetir.Ülkeyi yöneten kişiler belli süreler içinde yenilenir.Atatürk Cumhuriyet ian edilince her alanda birçok yenilikler yaptı.
Bu yeniliklere ATATÜRK DEVRİMİ denir. 

Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı. Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi. Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı. Ölçü birimleri değiştirildi. Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadın _erkek eşitliği sağlandı Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir. Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon qötürüldü.
Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.
6 3 6
En İyi Cevap!
2012-12-27T15:20:30+00:00

CUMHURİYET YÖNETİMİ

Cumhuriyetçilik , Cumhuriyeti devlet rejimi olarak benimseme , Cumhuriyeti fazilet rejimi olarak tanımlama , değerlendirme demektir. Cumhuriyetçilik siyasi rejim olarak Cumhuriyetten hareket eder., Cumhuriyeti savunur.Cumhuriyet terimi Arapça’da halkın sosyal hayatta söz ve karar sahibi seçkin bir grubun vasfı olan “Cumhur” kavramından alınarak devlet başkanının seçimle belirlendiği bir siyasi rejim ve devlet şekli anlamıyla dilimize yerleşmiştir.M. Kemal Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en mutabık idare şekli Cumhuriyettir.” Çünkü Cumhuriyet milli egemenlik idealini , milletin irade ve egemenliğini vatandaşın devlete, devletin vatandaşa karşı hak ve vazifelerini en iyi düzenleyen yönetim şeklidir.Cumhuriyetin en önemli özelliği olan “Milli Egemenlik”; Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile ifadesini bulmuştur.Cumhuriyette esas kaide mutlak surette seçimdir. Cumhuriyet , en büyüğünden en küçüğüne kadar devlet hizmetlerinin hepsinde veraset usulünü mutlak surette reddeder ve bu usul yerine seçim ve tayin usulünü koyar. Cumhuriyet ,devlet reisliğinde yalnız veraseti değil kayd-ı hayat şartını da red eder. İktidara seçimle gelmiş olsa bile devlet reisinin ömrü boyunca reislik makamında kalması şartı Cumhuriyet rejiminin mantığı ile uyuşamaz.

 

 

 

Cumhuriyet yönetiminin kazandırdıkları ve gelen yenilikler

 

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

 

 

1924 Anayasası ilan edildi.

 

 

Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

 

 

Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.

 

 

Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.

 

 

Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.

 

 

Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.

 

 

Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

 

 

Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.

 

 

Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.

 

 

Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.

 

 

İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.

 

 

İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.

 

 

Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.

 

 

Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

 

Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla tekrar eğitim hayatına başlamıştır.

 

 
8 4 8
Beyin
  • Beyin
  • Yardımcı
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir