Yesevilik hakkında bir araştırma yapınız.

Yorum silindi Silinmiş hesap
cevabıma tşk eder misin alb1
tşk masalar999a
Yorum silindi Silinmiş hesap
Bu soruyu Masalar999a kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

  Yesevilik hakkında  bilgi
Yesevilik İslam'da kadın-erkek denkliğini yaşatan bektaşiliğin de beslendiği tasavvuf yolu. Hoca Ahmet Yesevi, amcası Arslan Baba'dan tasavvuf eğitimi aldı ve onun ölümünden sonra Yusuf Hemedani'nin yanında eğitimini tamamladı. Türkistan'da faaliyetlerini sürdüren Ahmet Yesevinin yolu zamanla Yesevilik adını aldı. 'Horasan Okulu' olarakta adlandırılan tasavvuf akımının en önemli temsilcisi olan Ahmet Yesevi'den adını alan Yesevilik yolu, İslam inancı ile Türk geleneklerini, inanç ve yaşam tarzlarını bir sentez haline getirdi. Yesevilik gibi Yusuf Hemedani'nin etkisiyle ortaya çıkan ve maveraünnehir'in 15.-16. asırlardaki mutaassıp muhitinin tesirini taşıyan nakşibendi tarikatına mensup müellifler, Ahmet Yesevi hakkında birtakım şeyler yazmışlardır ki, ona ait eski kaynaklar bunlardır. Bu müellifler, Yeseviliğin ilk şeklini ve Ahmed Yesevi'nin hakiki şahsiyetini tarihi realiteye uygun olarak tasvir etmemişler, kendi arzu ve temayüllerine göre, hakikati tamamiyle değiştirmişlerdir, Yeseviliğin ilk yayıldığı göçebe Türk muhitlerinin icapları ve din değiştirme psikolojisinin umumi kaideleri göz önüne getirilince, buna imkân olmadığı anlaşılır. islam-taslak

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir