Cevaplar

2012-12-31T17:23:27+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir? A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. √
B) bütün açılarının ölçüleri eşittir.
C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.
D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir.

2. Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayıları farkı kaçtır? A) 1 √
B) 2
C) 3
D) 4

3. Aşağıdakilerden hangisini kenarı yoktur? A) kare
B) dikdörtgen
C) daire √
D) düzgün beşgen

4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 10
B) 12
C) 15 √
D) 17

5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

6. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

7. Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamıştır? A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik √
D) Halkçılık

8. yandaki sayılar arasında bir ilişki vardır.buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? 3——11 4——18 5——27 6——? A) 42
B) 39
C) 38 √
D) 40

9. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur? A) 8 √
B) 9
C) 6
D) 7

10. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

11. Kenar uzunluğunun 3/4′ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm’dir? A) 60 √
B) 56
C) 52
D) 48

12. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

13. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder? A) 150
B) 15
C) 1,5 √
D) 1,2

14. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 24 √
B) 22
C) 20
D) 18

15. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir.1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m’dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

16. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

17. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere ne denir? A) dikdörtgen 
B) üçgen
C) düzgün çokgen √
D) çember

18. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? A) 180
B) 540 √
C) 360
D) 720

19. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90
B) 180
C) 360
D) 120 √

20. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz? A) Eşkenar dörtgen
B) Kare
C) Yamuk √
D) Dikdörtgen

1 5 1
2012-12-31T17:27:39+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir? A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. √
B) bütün açılarının ölçüleri eşittir.
C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.
D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir.

2. Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayıları farkı kaçtır? A) 1 √
B) 2
C) 3
D) 4

3. Aşağıdakilerden hangisini kenarı yoktur? A) kare
B) dikdörtgen
C) daire √
D) düzgün beşgen

4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 10
B) 12
C) 15 √
D) 17

5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

6. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz? A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

7. Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamıştır? A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik √
D) Halkçılık

8. yandaki sayılar arasında bir ilişki vardır.buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? 3——11 4——18 5——27 6——? A) 42
B) 39
C) 38 √
D) 40

9. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur? A) 8 √
B) 9
C) 6
D) 7

10. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

11. Kenar uzunluğunun 3/4′ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm’dir? A) 60 √
B) 56
C) 52
D) 48

12. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

13. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder? A) 150
B) 15
C) 1,5 √
D) 1,2

14. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? A) 24 √
B) 22
C) 20
D) 18

15. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir.1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m’dir? A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36

16. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √

17. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere ne denir? A) dikdörtgen 
B) üçgen
C) düzgün çokgen √
D) çember

18. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? A) 180
B) 540 √
C) 360
D) 720

19. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90
B) 180
C) 360
D) 120 √

20. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz? A) Eşkenar dörtgen
B) Kare
C) Yamuk √
D) Dikdörtgen

21. 8-Hangisi düzgün çokgen değildir? A) eşkenar üçgen
B) kare
C) düzgün beşgen
D) paralel kenar √

22. 9-ABCD bir paralel kenar ve Daçısı 120 derece ise A kaçtır? A) 120
B) 60 √
C) 80
D) 40

23. 1-Çeyrek çember kaç derecelik yaydır? A) 180
B) 90 √
C) 45
D) 30

24. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir? A) Bütün kenar uzunlukları eşittir.
B) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Düzgün çokgendir.
D) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur√

25. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir? A) Üçgen 
B) Düzgün çokgen √
C) Dikdörtgen
D) Altıgen

26. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dörtgenler grubunda yer almaz? A) Paralelkenar
B) Kare
C) Yamuk
D) Altıgen √ 

kardeşim doğru şıkların sonunda tik işareti var 

 

2 5 2