Cevaplar

2013-01-01T12:59:54+02:00
Kaynama Noktası Saf su 100 °C'ta kaynamaya başlar.Kaynama süresince suyun sıcaklığı hiç değişmez, sabit kalır. Bu sıcaklığa suyun kaynama noktası denir.
Erime ve Donma Noktası Katı bir madde ısı alarak erir, sıvı bir madde ısı vererek donar. Erime ve donma olayları aniden gerçekleşmez. Katı bir madde yeterli sıcaklığa sahip bir ortamda bir süre sonra erir. Bir kaba buz koyup oda sıcaklığında beklettiğimizde buz hemen erimez. Buzun sıcaklığı 0 °C'a ulaştığında erimeye başlar. Erime süresince sıcaklık hep aynı kalır. Bu sıcaklığa erime noktası denir. Suyun sıcaklığı 0 °C'a kadar düştüğünde su donmaya başlar. Su tamamen donana kadar sıcaklık sabit kalır. Bu sıcaklığa donma noktası denir. Not :Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklığı eşittir. Su 0 °C'te donmaya başlar, buz 0 °C'ta erimeye başlar. Sıvıların donma sıcaklıkları farklıdır. Kükürt 119 °C, naftalin 80 °C, bakır 1083 °C, demir 1560 °C, kurşun 327 °C, altın 1065 °C'ta erir ve donar. Erime ve donma noktası, sıvıların cinsine göre farklılık gösterir. Bu nedenle erime ve donma noktası ayırt edici bir özelliktir.
Erime ve Donma Olaylarından Nasıl Yararlanırız? Birçok eşya ve aletin yapımında maddelerin erime ve donma sıcaklıkları dikkate alınır.
Tencere ve fırın tepsileri yapılırken erime noktası yüksek olan maddeler seçilir.
Ampullerde kullanılan teller 2000 °C'a kadar ısıtıldığında bile erimez.
Araba motorlarında da erime sıcaklığı yüksek olan metaller kullanılır. Not:Şeker, tahta gibi maddeler ısıtıldıklarında erimeden bozunur. Bu nedenle erime sıcaklıkları yoktu
14 3 14
2013-01-01T13:01:14+02:00

Örnek:
Aynı koşullar altında farklı maddelerin birbirinden ayırt edilmesinde yararlanılan özelliklerine ayırtedici özellik denir.

Buna göre,

I. Çözünürlük
II. Erime noktası
III. Özkütle

özelliklerinden hangileri maddelerin katı, sıvı ve gaz halleri için ayırt edici özelliktir?

A) YalnızI B)YalnızII C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Çözüm:Erime noktası sadece katılar için ayırtedici özelliktir.Özkütle ve çözünürlük maddelerin tüm halleri için ayırtedicidir.
Yanıt E

Örnek:

l. Kış aylarında donmayı önlemek için yollara tuz dö
külmesi
ll. Daha çok basınç uygulanan buzun daha çabuk erimesi
lll. Alkolün suya göre daha düşük sıcaklıkta donması.

Yukarıdaki olaylardan hangileri maddenin saşığı ile ilgilidir?

A) Yalnızl B)Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) l, ll ve lll

Çözüm:l. de tuz, kaynama sıcaklığını arttırıp, donma noktasını düşürür. ll. madde basınçla ilgili, lll. madde cinsiyle ilgilidir.
Yanıt A

Örnek:
İdeal gaz davranışındaki gazlar için eşit koşullarda, aşağıdakilerin hangisi ayırt edici bir özellik değildir?

A) Bir çözücüdeki çözünürlük
B) Isınma ısısı
C) Mol kütlesi
D) Genleşme katsayısı
E) Yoğunluk

Çözüm:Gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici değildir.
Yanıt D

5 3 5