Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Soru ekle

Telefonuna yükle

Soru

takip et

florence nightingalenin hizmetleri nelerdir?

florence nightingalenin hizmetleri nelerdir?

şikayetim var!

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Zeynepşule kullanıcısına sor...

Cevaplar

 

  Florence Nighti ngale’den Günümüze HemĢirelik Eğitiminde Neler DeğiĢti? Avrupa v e Türkiye’de ModernHemĢirelik Eğitimi    Bilge TOPUKSAK*, Gülümser KUBLAY  ** ÖZET   Giriş:    Hemşirelikte modern eğitim, sadece bilgi ve klinik deneyimi değil temel hemşirelik  bec erilerinin, tekniklerinin ve uygulamalarının da geliştirilmesini amaçlamaktadır. Modern hemşirelik eğitiminde derinlik ve genişlik, nitelik, esneklik, uygunluk ve yeterlik günümüzde temel kavramlar olarak karşımızdadır. Bu bağlamda modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’den günümüze hemşirelik eğitiminin teorileri ile uygulamaları kronolojik olarak incelenerek hemşirelik eğitimindeki gelişmeler çalışmada ortaya konulmuştur. Çalışmada modern hemşirelik eğitiminin felsefesi ve çağdaş özellikleri de   tartışılmaktadır.    Amaç:   Çalışmanın amacı, Florence Nightingale’den günümüze kadar Avrupa ülkeleri ve Türkiye dehemşirelik eğitiminde yaşanan değişim ve gelişmeleri değerlendirmektir. Yöntem:    Hemşirelik eğitiminin değişim ve gelişimi Avrupa ve Türkiye kapsamında irdelenmiş bubağlamda, hemşirelik eğitim programları üniversitelerin sitelerinden ve literatürden taranarak oluşturulmuştur. Geçmişe yönelik hemşirelik eğitimi bilgileri ise İtalya’daki Universita Degli Studi Di Frenze’nin kütüphane kaynaklarından sağlanmıştır. Son olarak, hemşireliğin mevcut yapısı, Avrupave Türkiye’de hemşire eğitimleri incelenerek farklı ülkelerde hemşirelik eğitiminde gelinen nokta irdelenmiştir

 

Silinmiş hesap kullanıcısının avatarı Silinmiş hesap Teşekkürler (0)
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor