Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Soru ekle

Telefonuna yükle

Soru

takip et

dilin insan hayatındaki önemi ile ilgili kompozisyon ....mümkünse

dilin insan hayatındaki önemi ile ilgili kompozisyon ....mümkünse kısa olsun

şikayetim var!

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Angello kullanıcısına sor...

Cevaplar

En iyi!

Dil insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlıve gelişmiş olanıdır. Her-şeyden önce dil iletişim anlatma ve anlama aracıdır.  İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmaz­sa insanlar bir  araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez.  Anlaşmak için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma anlatma iletme bir  bütündür. Doğadaki canlılar kendilerini korumak varlıklarını sürdürmek  için bazı yetenek ve güçlerle donatılmış­tır. Bazılarının "beden gücü.  bazılarının görme duyusu bazılarının koku alma duyusu gelişmiştir. Bazıları çok  ürer bazıları daha hızlı koşar. İnsan da anlaşma yetisiyle donatılmış bir  varlıktır. İnsanın her türlü ileti­şimini bu yeti çevresinde düşünmek  gerekir. Dilden önce bazı işaret ve seslerle insanlann kendi aralarında  iletişimi sağlayarak anlaşma sağladıkları bilinmektedir. Günümüzde de dil  dışında başka araç ve durumlarla anlaşma sağlandığı bilinmektedir.  An­cak hiç şüphesiz en gelişmişi ve kullanışlı olanı dille  gerçekleştirilen iletişimdir. İletişim bir bilginin niyetin duygunun  düşüncenin göndericiden alıcıya iletilmesidir. İnsanlar arasında iletişimin  gerçekleşmesi için gön­dericiyle alıcı arasında ortak bir işaret  sisteminin kullanılması gerekir. Her dil onu konuşan insanlann tari­hî  oluş içinde oluşturdukları doğal bir şifre sistemidir. Kendine özgü söyleyiş  tonlamaları ve kuralları vardır

Kısa bulamadım ama sen istersen kısaltabilirsin :)

Yağmur2001 kullanıcısının avatarı Yağmur2001 Teşekkürler (94) Seviye: 3, Oylar: 35
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Hayatımızın hemen hemen her aşamasını‚ yani günümüzün büyük bir bölümünü konuşarak geçiririz.İnsan düşünen bir varlıktır‚ bunu hepimiz mutlak biliriz. Peki nasıl düşünürüz?… Elbette düşünürken de dilimizi kullanırız. Herkes diliyle düşünür‚ diliyle iletişim kurar‚ diliyle dua eder… Bunlar gibi daha bir çok örnek verebiliriz. İnsanın hayatında konuşmanın ve dolayısıyla dilin önemi çok büyüktür.Dilin önemini günümüzden aşağı yukarı 2500 yıl önce yaşamış büyük bir Çin filozofu olan Konfüşyüs şu meşhur konuşmada ne güzel ifede eder: 

Künfüçyüs’e sordular: 


“Bir memleketi idare etmeye çağrılsaydınız‚ yapacağınız ilk iş ne olurdu?” 


Büyük filozof şöyle cevap verdi: 

“Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.” 


Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları arasında devam etti: 


“Dil kusurlu olursa‚ kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa‚ yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Vazifeler gereği gibi yapılmazsa‚ töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa‚ adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa‚ şaşkınlık içine düşen halk‚ ne yapacağını‚ işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki‚ hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” 


Dil‚ geçmişle gelecek‚ halkla kültürü arasındaki bir köprüdür. Şayet bu köprü yıkılacak olursa‚ o halk yok olmaya‚ erimeye‚ kendini kaybetmeye‚ yeryüzünden silinmeye mahkumdur. Ve zannımca hiçbir halk esir olarak‚ kültürünü ve millî benliğini kaybetmiş olarak yaşamak istemez.  
firat21 kullanıcısının avatarı Firat21 Teşekkürler (18)
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor