Soru

genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan bilimsel ve teknolojik yöntemlerden birkaçı

lütfen cok acııl

gönderen Hayaaaat

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Hayaaaat kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

1
Hemşrehnm cevapladı

GENETİK HASTALIKLARIN TANISI

Bir insanın en doğal haklarından bi*ri sağlıklı olarak dünyaya gelmektir. Günümüzde uygulanan birçok doğum öncesi tanı yöntemiyle bu hedefe ol*dukça yaklaşılmıştır. Gene de istenen sonuçların elde edilebilmesi için aile bilinçli davranmalı, hekim de bu yön*temleri usulüne uygun biçimde kul*lanmalıdır. Böylece doğum öncesinde bazı riskler önlenebilecek ve var olan sorunlar uygun yöntemlerle çözülebile*cektir.

Kalıtsal (genetik) hastalıklara yakla*şımda temel ilke bunların ortaya çıkma*sının engellenmesidir. Bu ilke tedavi edilemeyen hastalıklar kadar tedavi edi*lebilen hastalıklariçin de geçerlidir.

Kalıtsal hastalıkların bir bölümü düzeltilebilen bozukluklardır. Örneğin tavşan dudak ya da birçok doğumsal kalp hastalığı cerrahi yöntemlerle teda*vi ‘edilebilir. Bazı kalıtsal hastalıklarda ise eksik olan madde dışarıdan verile*rek tedavi sağlanır. Bunun örnekleri hipotiroidizmde tiroit hormonukullanıl*ması ve hemofili hastalarına faktör VIII verilmesidir. Bazı metabolizma ürünle*rinin vücutta birikmesine bağlı hastalık*larda ise bu birikimi önleyen ilaçlar kullanılır.

Bazı kalıtsal hastalıklar da sağlıklı ter insandan alman genlerin hastanın gen yapısına eklenmesiyle tedavi edile*bilir.

GENETİK DANIŞMANLIK

Genetik danışmanlık bireyin taşıdığı kalıtsal hastalığın çocuklarına geçmesi riski, bu hastalığın tedavisi, sonuçları ve önlenmesi konusunda onu bilgilen*dirmeyi sağlar.

Genetik danışmanlık için başvuran bireyin ailesi uzak akrabalarına kadar incelenir ve bir soyağacı oluşturulur. Soyağacında yer alan kişilerin hangile*rinde kalıtsal hastalık olduğu saptanır ve bireyin hastalığı çocuklarına aktarma riski hesaplanır. Genetik danışmanlık için başvuran anne baba adayının ara*sında kan akrabalığı varsa, bu bağın ka*lıtsal hastalık riskini artıracağı anlatılır.

Anne babanın doğduğu ve yaşadığı yer birbirine ne kadar yakınsa, araların*da kan bağı olmasa bile, kalıtsal hasta*lıklı çocuk sahibi olma risklerinin Öbür*lerine göre daha yüksek olduğu ileri sü*rülmektedir.


Haberin Devamı: http://www.rehberim.net/forum/saglik-213/876171-genetik-kalitsal-hastaliklarin-tedavisi-ve-kullanilan-teknolojik-yontemler.html#ixzz28LWWQ1B0

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver Seviye: 3, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...