Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Ödev ekle

Telefonuna yükle

Android iOS

Ödev

takip et

Cevaplar

1.Hareket neye denir?
 Bir cismin seçilen bir ilk başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir.

 2.Bir cismin kendisinin hareket ettiğini nasıl gösterir?
 Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla uzaklığının değişmesi cismin hareket ettiğini gösterir.
 3.Ne ne zaman ve niçin hareket edilir?
 Bir yerden bir yere gitmek için hareket edilir.İstediğimiz mesafeye ulaşmak için,hareket eder ve yol alırız.O da bizim yer değiştirmemiz olur.İstediğimiz zaman hareket eder,bir yerden bir yere varırız.
 4.Hareketsiz cisim nedir?
 Bir cisim sabit noktadan uzaklaşıp yer değiştirmiyorsa,böyle cisimler hareketsiz
 cisimdir.
 5.Bir cisim ne zaman hızlı ne zaman yavaş hareket eder?
 Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek için buna kuvvet uygulamamız gerekir.
 Kuvvetin etkisi olmadan bir cisim hareket etmez.Etki eden kuvvetin büyüklüğüne göre hızlı ya da yavaş hareket eder.Etki eden kuvvet büyük ise cisim hızlı,kuvvet az ise cisim yavaş hareket eder.
 6. Yer değiştirme ne demektir?
 Her hangi bir varlığın bir yerden başka bir yere gitmesi yani hareket ederek uzaklaşmasıdır.
 Örneğin:Yerimden kalkıp,çöp kutusuna kalem açmam ve geri dönüp yerime oturmam,yer değiştirmeye örnektir.
 7.Yer değiştirme ile alınan yol arasında bir ilgi var mıdır?
 Yer değiştirme yol almak demektir.Ne kadar yer değiştirmiş isem o kadar yol almışım demektir.
 8.İlk konum ile son konum ne demektir?
 Evden arabaya bindim hareket ettim.İşyerime geldim.İlk konum yola çıktığım yer yani evimdir.Son konum iş yerim yani vardığım yerdir.
 9.Bir otomobilin veya bir insanın yer değiştirmesi nasıl bulunur?
 Bir taşıtın veya insanın ilk başlangıç yeri, ilk konum demektir.Son vardığı yer ise son konumdur.
 Yer değiştirme= son konum- ilk konum
 Formülü ile bulunur.
 SORU: Evden okula doğru giden Rıfkı,okul geldiğinde 450m yol gittiğini söylüyor.
 a) Rıfkı’nın ilk konumu ile son konumu neresidir?
 b) Rıfkı ne kadar yer değiştirmiştir?
 c) Rıfkı ne kladar hareket etmiştir?
 a)Rıfkının ilk konumu hareket yeri olan evidir.Yani 0 (sıfırdır)
 Rıfkının son konumu ise vardığı yer yani okuldur. 450 metredir.
 Yer değiştirme= son konum-ilk konum
 Yer değiştirme= 450m-0 Yer değiştirme=450m olur.
 10.Hızlanan hareket ne demektir?
 Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol artıyorsa,bu hrekete hızlanan hareket denir.
 11.Yavaşlayan hareket ne demektir?
 Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol azalıyorsa,bu harekete yavaşlayan hareket denir.Yavaşlayan harekette hız sürekli olarak azalır.
 12.Ortalama hız ne demektir?
 Bir taşıtın hareketi süresince yer değiştirmesinin toplamının hareket için geçen süreye ortalama hız denir.
 Toplam yer değiştirme
 Ortalama hız=─────────────────
 Toplam geçen süre(zaman)
 SORU:Bir araç 480 metrelik yolu 12 saniyede alıyor.Bu aracın bir saniyedeki ortalama hızı kaç metre /saniyedir?
 Alınan yol=480m
 Zaman= 12 saniye 
 Ortalama hız = ? yol 480
 Ortalama hız=────── Ortalama hız=────=4m/sn’dir
 Zaman 12
 13.Bir varlığın yörüngesi ne demektir?
 Hareketli bir cismin veya bir taşıtın izlediği yola o hareketlinin yörüngesi denir.Yörüngeler doğrusal ya da eğrisel şekillerde olabilir.Hareketler yörüngelerine göre adlandırılır.
 Buna göre;düzgün doğrusal hareket,eğrisel hareket,dairesel hareket.
 14.Kuvvet neye denir?
 Duran bir cismi hareket ettiren,hareket halindeki bir cismi durduran ve cisimler üzerinde şekil değişikliği yapan nedene kuvvet denir.
 15.Kuvvetin etkileri nelerdir?
 a)Duran bir cismi hareket ettirebiliriz.
 b)Hareket halindeki bir cisim durdurulabilir.
 c)Hareketli bir cismin hızını veya yönünü değiştirebiliriz.
 d)Kuvvet kullanarak cismin şeklini değiştirebiliriz.
 16.Kuvvet ile hareket arasında nasıl bir ilişki vardır?
 a) Duran bir cisim hareket ettirilebilir.
 b) Hareket eden bir cismi durdurabiliriz.
 c) cismin hareketini hızlandırıp veya azaltabiliriz. 
 d) Cismin hareket yönünü değiştirebiliriz.
 e) Hareket eden bir cismi durdurabilmemiz için cismin hareket yönünün tersi bir yönde bir kuvvet uygulayabiliriz.
 17.Dinamometre neye denir?
 Dinamometre ile kuvvet ölçülür.Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak dinamometreler yapılmıştır.Yaylı el kantarı dinamometrelere bir örnektir.
 18.Esnek cisimler neye denir?
 Üzerinde bir ağırlık (kuvvet ) uygulandığında şekli değişen ve kuvvet kaldırıldığında tekrar eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
 19.Yer çekiminin bir kuvveti var mıdır?
 Yukarıdan düşen cisimleri gözlemişizdir.Bu düşmeler,cisme etki eden bir kuvvet sayesinde olur.Bu kuvvete yer çekimi kuvveti denir.
 Eğer yerin merkezi,cisme ne kadar çekim gücü uyguluyorsa,cisim de o kadar ağırlıkta gelir.
 20.Ağırlık nedir?
 Aynı yerde kütleleri farklı olan cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetide farklıdır.Yer çekimi de bir kuvvettir.Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne o cismin ağırlığı denir.
 Örneğin:Dünya’da 30 kg gelen bir çocuk,Ay’a gitse Yaklaşık 5 kg gelecektir.Çünkü Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’mızın yaklaşık 1/6 ‘i kadardır.
 21.Hız ne demektir?
 Bir zaman birimi içerisinde alınan yola hız denir.150km uzaklığında olan bir yola bir otobüs ile bir tren yol alıyor ve bu yolu tren 2 saatte, otobüs 1 saatte alıyorsa otobüs trenden daha hızlıdır denir.

muslerags1905 kullanıcısının avatarı Muslerags1905 07.01.2013 Teşekkürler (54) Seviye: 3, Oylar: 52
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorum ekle

1.Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi dinamometre ile ölçülür?

a-Kuvvet
b-Kütle
c-Uzunluk
d-Zaman

2. Bir otomobil 120 km lik yolu 2 saatte alıyor.Ortalama hızı ne olur?

a-20
b-240
c- 60
d-30

3-Aşağıdakilerden hangisi Skaler büyüklüktür?

a-Zaman
b-Hız
c-Bileşke kuvvet
d-Yerdeğiştirme

4-Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
a-Tahterevalli
b-Ütü
c-El arabası
d-Cımbız

5-Duran cismin sürekli durmahareketli bir cismin sürekli hareket etmesine ne denir?
a-Hız
b-Kuvvet
c-Eylemsizlik
d-Güç

6.Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Sürtünme kuvveti hareketle zıt yönlüdür
b-Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır c-Sürtünme kuvveti cismin hızını artırır
d-Sürtünme kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

7-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elemanlarından biri değildir?

a-Uygulama noktası
b-Yönü
c-Kütlesi
d-Doğrultusu

8-I-Duvarı itmek
II-Çim biçmek
III-Kitapları rafa kaldırmak
IV-Masaya abanmak
Yukardaki olaylardan hangilerinde iş yapmıştır?

a-Yalnız III
b-I ve II
c-II ve III
d-III ve IV
9-Yüksekten düşen bir topun hangi enerjisi artar?

a-Potansiyel
b-Kinetik
c-Isı
d-Durağan
10-İş birimi nedir?

a-Joule
b-km/sa
c-Watt
d-Newton

Cevaplar:

1)A
2)C
3)A
4)B
5)C
6)C
7)C
8)C
9)B
10)A

alpkral76 kullanıcısının avatarı Alpkral76 07.01.2013 Teşekkürler (59)
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorum ekle

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor