×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

2013-01-12T16:44:23+00:00

Bu edebiyatın en önemli problemi isimlendirilmesidir. Divan şairleri kendilerine isim vermedikleri için bu sorun ortaya çıkmıştır.

1.Divan Edebiyatı:

Bu ismi Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem vermiştir. Böyle bir isim vermelerinde şairlerin şiirlerini divanlarda toplamaları ve şiirlerin divan gibi meclislerde okunmasını etkili olmuştur.

Bu isimlendirmeye karşı çıkanlar ise divan edebiyatında sadece şairlerin olmadığını söylemişlerdir. Nesirle uğraşanların da olduğunu ve bu kimselerin bu isim altında toplanamayacağını söylemişlerdir.

2.Klasik Türk Edebiyatı:

Bu ifadeyi ilk defa kullanan Fuat Köprülü’dür. Bu isimlendirmeye karşı çıkanlar ise bu edebiyatın böyle bir isimlendirmeye sahip olabilmesi için laik olması gerektiğini söylemişlerdir. Fakat bu edebiyat İslamiyet’in kabulü ile ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu edebiyatın millî olması gerektiğini fakat Arap ve Fars etkisi altında geliştiği için böyle bir isimlendirmenin uygun olmayacağını söylemişlerdir.

3.Skolâstik Edebiyat:

Bu ismi savunanlar ise ‘Edebiyat ancak okullarda öğretilir. Yüksek bir eğitime ihtiyaç vardır’ düşüncesini benimsemişlerdir.

4.Havas (Yüksek Zümre) Edebiyatı:

Eğitim, ekonomi vb. özellikler bakımından üstün kişiler edebiyat yapabilir’ düşüncesi hâkimdir. Neredeyse bütün Osmanlı padişahları şiir yazmıştır. Hakiki hiçbir sanat normal veya alt zümreye seslenmez.

Bunun yanında parasız pulsuz divan şairleri de vardır. Nitekim Fuzûlî bir mezarlık bekçisidir. Hatta kendisine bağlanan maaşın kesilmesi üzerine ‘ Şikâyet-nâme’ sini kaleme almıştır.

5. Enderun Edebiyatı:

Enderun’da kaliteli eğitim verilir. Böyle bir edebiyatı ortaya çıkaran şairler ancak burada eğitim almış olabilir düşüncesine dayanır. Karşı çıkanlar da hiç Enderun görmemiş divan şairlerini örnek gösterir.

6.Ümmet Edebiyatı:

İnsanlar 3 ayrı safha geçirmiştir. Bunlar kavmi, ümmet ve millet safhalarıdır. Kavmi dönemde birliktelik vardır. Dinler çıktıktan sonra insanlar dini seçerler ve ümmet dönemi başlar. Fransız İhtilali ile de millet dönemi başlamıştır. Ümmet döneminde Avrupalılar Hıristiyanlığı kabul ettiği için Latinceyi öğrenmiştir. Türkler ise İslamiyet’i kabul ettiği için Arapçayı öğrenir. Bu isimlendirmeyi savunanlar Divan edebiyatını sadece ümmet dönemiyle sınırlandırmaktadır. Böyle bir değerlendirme uygun değildir.

7.İslâmî Türk Edebiyatı:

Bu edebiyat dil bakımından eskiye bağlıdır; ama İslamiyet’ten sonra dil değişmiştir. Asıl anlamıyla İslamiyet’ten sonra şekillendiği için bu isim verilmiştir. Buna karşı çıkanlar ise bu edebiyatta din dışı söyleyişlerin olduğunu ve sanatçıların tamamının Müslüman olmadığını söylemişlerdir.

8.Kadim (Eski) Türk Edebiyatı:

Eski kelimesiyle anlatılmak istenen Divan edebiyatıdır. Ama geniş bir kavram olduğu için eski kelimesi akla Uygur, Göktürk edebiyatını getirebilir. Bu isimlendirmeye karşı çıkanların görüşü de budur.

9.Osmanlı Edebiyatı:

Bu edebiyat en parlak dönemini Osmanlı zamanında yaşamıştır. Bu dönemde kendisinden etkilendiği Fars edebiyatını bile geride bırakmıştır. Ama bu isme de Ali Şîr Nevâyî gibi isimlerin Osmanlı topraklarında bulunmadığını söyleyerek karşı çıkılmıştır.

10.Medrese Edebiyatı:

Osmanlı döneminde medrese sistemi vardı. Bu medreselerde birçok alanda bilgi sahibi olan bilim adamları yetişmiştir. Bu edebiyat eğitimle kurulan, anlatılan bir edebiyattır denilmiştir. Ama bu isimlendirmeye de Enverî, Zatî gibi önemli isimlerin medrese eğitiminden geçmediği söylenerek karşı çıkılmıştır.

 

4 4 4
Beyin
  • Beyin
  • Yardımcı
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir