Cevaplar

2013-01-28T21:51:31+02:00

Health is the most important problem of the people. Live, learn, work, you need to be healthy to be able to do so. The person who has damaged the health of the patient, which is unable to complete tasks. As a result, it may not be useful to the society around the family,.

A healthy person is happy, lively, animated. Learn the rules for health-conscious people to live healthy and United Nations Organization as a Health Week between April 7-13. Each year Health Week United Nations Member States at the same time.The purpose of the health information and Health Week help the wider public audience ulaşmasıdır. When it comes to human health throughout the week radio speeches. For health-related programs on television. Newspapers and magazines published articles related to human health.

A lot of people kavramışlardır the importance of health since ancient times. known in non-human health, nature was connecting the impact forces. Büyücüye for improvement of the disease başvuruyorlardı. With the development of medical science. The causes of diseases found, developed methods of healing. Primitive societies of witchcraft today. Medical science every day new discoveries provide great benefits to mankind.

 

TÜRKÇESİ

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz.
Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Hafta boyunca insan sağlığı konusunda radyolarda konuşmalar yapılır. Televizyonda sağlıkla ilgili programlar sunulur. Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar yayınlanır.


İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. ilkçağlarda insan sağlığının bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanıyordu. Hastalığın iyileştirilmesi için büyücüye başvuruyorlardı. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Bugün büyücülük ilkel toplumlarda kalmıştır. Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor.

Tıp bilimi yalnız hastalıklarla, hasta olan insanlarla ilgilenmez, însan sağlığının sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapar. Yeni yöntemler geliştirir.

35 4 35
2013-01-28T21:59:04+02:00

a lot of people are sick they good olurlarmış good olabilirlermiş, but in this case its Professor doctor has given an interesting drug this medication to people who sent hamdi right, barring the information posted on this yaymış people people deserve raştıran guel huku behaved very well done one for you drop dead gone

18 3 18