Momo kitabı ile ilgili sorular

Bu soruyu Betül12345asdfasfas kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

1-)Eski zamanlardaki kentlerin özellikleri sayılırken aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (s.11)

a.)Kocaman  ve görkemli oluşları

b.)Her evin avlusunda havuz bulunması

c.)Geniş caddeler yanında daracık, dolambaçlı sokakların bulunması

d.)Altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınakların olması

 

2-)Eski zamanlardaki kentlerde insanlar günün önemli olaylarını dinlemek için nerelerde toplanırlarmış? (s.11)

a.)Evlerinde

b.)Tiyatrolarda

c.)Geniş alanlarda

d.)Parklarda

 

3-)Eski zamanlardaki kentlerde bulunan tiyatrolar aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? (s.11)

a.)Bayram yerine                    b.)Festivale                 c.)Sirklere                  d.)Panayıra

 

4-)Eski zamanlardaki kentlerde bulunan tiyatrolara yukarıdan bakıldığında görülen şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.11)

a.)Çember gibi                        b.)Yumurta biçimli                 c.)Yarım daire            d.)Kare

 

5-)Eski zaman kentlerinde yaşayanlar zengin veya fakir olsun istedikleri şey nedir? (s.12)

a.)Karınlarını doyurmak                                            b.)Alış veriş yapmak

c.)Tiyatro seyretmek                                               d.)Savaşa gitmek

 

 

6-)Eski zaman kentlerindeki tiyatroların taşlarını aşındıranlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.12)

a.)Yağmur                  b.)Rüzgâr                    c.)Aşırı sıcaklık ve soğukluk              d.)Deprem

 

7-)Momo’nun başından geçenler nasıl bir kentte yaşanmıştır? (s.13)

a.)Eski zamanlardan kalma ama insanların hâlâ yaşadığı

b.)Yeni kurulmuş modern bir kentte

c.)Bir köyde

d.)Bir ortaçağ kasabasında

 

8-)Momo’nun başından geçenlerin odak noktasındaki amfitiyatro nerede bulunuyormuş? (s.13)

a.)Şehir meydanında              b.)Çam ormanı arasında     c.)Roma’da     d.)İstanbul’da

 

9-)Eski amfitiyatronun bugünkü kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (s.13-14)

a.)Kitap severler için bir okuma yeri                     b.)Keçilerin otlak yeri

c.)Aşıkların buluşma yeri                                           d.)Çocukların top oynama yeri

 

10-)Momo’nun betimlemesi yapılırken aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (s.14)

a.)Ufak tefek cılız bir yapısı vardır.                          b.)Simsiyah kıvırcık saçları vardır.

c.)Küçücük bir burnu vardır.                                 d.)Simsiyah kocaman gözleri vardır.

 

11-)Momo’ya odasına yoksul insanlar tarafından yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.18)

a.)Yaşlı marangozun bir masa ve iki sandalye yapması

b.)Taş ustasının ocak yapması

c.)Kadınların bir demir karyolayla az yıpranmış yatak yorgan getirmesi

d.)Mimarın odasına bir pencere açması

 

12-)Momo’nun dostları arasında yaygınlaşıp kalıplaşan söz aşağıdakilerden hangisidir? (s.20)

a.)  “Git bir Momo’ya uğra.”                                             b.)“Git Momo’nun hatrını sor.”

c. ) “Git Momo’nun yanına.”                                                d.) “Git Momo’nun gönlünü al.”

 

13-)İnsanların Momo’nun  yanına uğramayı çok istemesinin ve onu çok sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (s.20)

a.)İnsanlara şarkı söylemesi               b.)Dinlemesi

c.)Onları iyileştirmesi                         d.)Dans etmesi

 

14-)Nicola kimdir? (s.22)

a.)Duvarcı ustası                              b.)Marangoz

c.)Çiftçi                                              d.)Terzi

 

15-)Nino kimdir? (s.22)

a.)Duvarcı ustası                                b.)Meyhaneci

c.)Marangoz                                       d.)Terzi

 

16-)Nino nasıl betimlenmiştir? (s.22)

a.)Cılız yapılı ve bezgin tavırlı biri olarak.

b.)Şişman ve neşeli biri olarak.

c.)Cılız yapılı ve mutlu biri olarak

d.)Uzun boylu ve bezgin biri olarak.

 

17-)Nicola ve Nino neden Momo’nun yanına geliyorlar? (s.22)

a.)Onu  özledikleri için.                                 b.)Momo’ya meyve getirmek için.

c.)Küsler, barışmak için.                             D.)Momo’yu soymak için

 

18-)Nicola, Nino’yu meyhanede kavgalaştıklarında nereye atmıştır? (s.23)

a.)Meyhane masasının üstüne.                       b.)Meyhanenin arkasındaki bulaşık çukuruna

c.)Meyhanenin  penceresinden dışarı.           d.)Meyhane avlusuna

 

19-)Nicola ve Nino arasındaki kavgayı başlatan nedir?

a.)Nino’nun Nicola’ya küfür etmesi.             b.)Nicola’nın Nino’ya küfür etmesi

c.)Nicola’nın Nino’ya tokat atması               d.)Nino’nun Nicola’ya tokat atması

 

20-)Nino’nun dükkânında kimin tablosu vardır? (s.25)

a.)Azize Veronica       b.)Aziz Antonius       c.)Aziz Sebastian        d)Aziz Frencesco

 

21-)Nino’nun dükkânındaki tabloyu almak isteyen Nicola karşılığında ne verdi? (s.25)

a.)Radyo                    b.)Para            c.)Sandık                    d.)Kösteki saat

 

22-)Küçük çocuk, Momo’ya kanaryasını neden getirmiştir? (s.26)

a.)Renginin parlaklığını göstermek için.                    b.)Ne kadar güzel öttüğünü göstermek için

c.)Kanaryası ötmeyi kestiği için.                             d.)Kanaryayı Momo’ya hediye etmek için.

 

 

 

23-)Momo ne zaman güzel rüyalar görürmüş? (s.27)

a.)Taş basamaklara oturup sessizliği dinlediği akşamlar

b.)İnsanların sorunlarını çözdüğü günün akşamı

c.)Nino ve Nicola’nın sorununu halledince

d.)Kanaryasını getiren çocuk gittikten sonra

 

 

24-)Momo’yu ziyarete gelen çocukların onu beklerken oynamaya karar verdikleri oyunda aşağıdaki rollerden hangisi yoktur? (s.29)

a.)Kaptan                    b.)Hamal                    c.)Dümenci                 d.)Doğa bilimci

 

25-)Çocuklar fırtına oyununda gemilerine ne adını takmışlardı? (s.29)

a.)Arof                        b.)Arog                       c.)Argo                       d.)Artes

 

26-)Çocukların oynadığı oyunda hayali olarak bela gördükleri şeyin adı nedir? (s.30)

a.)Bitmeyen Tayfun             b.)Belalı Deniz           c.)Canavar Dalga        d.)Uyanık Adam

 

27-)Çocukların fırtına oyunundaki gemilerinin rengi neydi? (s.30)

a.)Sarı                         b.)Yeşil                       c.)Beyaz                     d.)Mavi

 

28-)Çocukların fırtına oyununda kaptanın adı nedir? (s.30)

a.)Goril                       b.)Gordon                 c.)Kordon                   d.)Gerdun

 

29-)Çocukların fırtına oyununda başdümencinin adı nedir? (s.30)

a.)Don Menlu             b.)Don Melu              c.)Don Mertu              d.)Don Mertun

 

30-)Çocukların fırtına oyununda araştırma grubunun şefinin adı nedir? (s.30)

a.)Profesör Eisenstein                                    b.)Profesör Newton

 c.)Profesör Tesla                                              d.)Profesör Avecenna

 

 

1-)Eski zamanlardaki kentlerin özellikleri sayılırken aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (s.11)

a.)Kocaman  ve görkemli oluşları

b.)Her evin avlusunda havuz bulunması

c.)Geniş caddeler yanında daracık, dolambaçlı sokakların bulunması

d.)Altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınakların olması

 

2-)Eski zamanlardaki kentlerde insanlar günün önemli olaylarını dinlemek için nerelerde toplanırlarmış? (s.11)

a.)Evlerinde

b.)Tiyatrolarda

c.)Geniş alanlarda

d.)Parklarda

 

3-)Eski zamanlardaki kentlerde bulunan tiyatrolar aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? (s.11)

a.)Bayram yerine                    b.)Festivale                 c.)Sirklere                  d.)Panayıra

 

4-)Eski zamanlardaki kentlerde bulunan tiyatrolara yukarıdan bakıldığında görülen şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.11)

a.)Çember gibi                        b.)Yumurta biçimli                 c.)Yarım daire            d.)Kare

 

5-)Eski zaman kentlerinde yaşayanlar zengin veya fakir olsun istedikleri şey nedir? (s.12)

a.)Karınlarını doyurmak                                            b.)Alış veriş yapmak

c.)Tiyatro seyretmek                                               d.)Savaşa gitmek

 

 

6-)Eski zaman kentlerindeki tiyatroların taşlarını aşındıranlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.12)

a.)Yağmur                  b.)Rüzgâr                    c.)Aşırı sıcaklık ve soğukluk              d.)Deprem

 

7-)Momo’nun başından geçenler nasıl bir kentte yaşanmıştır? (s.13)

a.)Eski zamanlardan kalma ama insanların hâlâ yaşadığı

b.)Yeni kurulmuş modern bir kentte

c.)Bir köyde

d.)Bir ortaçağ kasabasında

 

8-)Momo’nun başından geçenlerin odak noktasındaki amfitiyatro nerede bulunuyormuş? (s.13)

a.)Şehir meydanında              b.)Çam ormanı arasında     c.)Roma’da     d.)İstanbul’da

 

9-)Eski amfitiyatronun bugünkü kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (s.13-14)

a.)Kitap severler için bir okuma yeri                     b.)Keçilerin otlak yeri

c.)Aşıkların buluşma yeri                                           d.)Çocukların top oynama yeri

 

10-)Momo’nun betimlemesi yapılırken aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (s.14)

a.)Ufak tefek cılız bir yapısı vardır.                          b.)Simsiyah kıvırcık saçları vardır.

c.)Küçücük bir burnu vardır.                                 d.)Simsiyah kocaman gözleri vardır.

 

11-)Momo’ya odasına yoksul insanlar tarafından yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.18)

a.)Yaşlı marangozun bir masa ve iki sandalye yapması

b.)Taş ustasının ocak yapması

c.)Kadınların bir demir karyolayla az yıpranmış yatak yorgan getirmesi

d.)Mimarın odasına bir pencere açması

 

12-)Momo’nun dostları arasında yaygınlaşıp kalıplaşan söz aşağıdakilerden hangisidir? (s.20)

a.)  “Git bir Momo’ya uğra.”                                             b.)“Git Momo’nun hatrını sor.”

c. ) “Git Momo’nun yanına.”                                                d.) “Git Momo’nun gönlünü al.”

 

13-)İnsanların Momo’nun  yanına uğramayı çok istemesinin ve onu çok sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (s.20)

a.)İnsanlara şarkı söylemesi               b.)Dinlemesi

c.)Onları iyileştirmesi                         d.)Dans etmesi

 

14-)Nicola kimdir? (s.22)

a.)Duvarcı ustası                              b.)Marangoz

c.)Çiftçi                                              d.)Terzi

 

15-)Nino kimdir? (s.22)

a.)Duvarcı ustası                                b.)Meyhaneci

c.)Marangoz                                       d.)Terzi

 

16-)Nino nasıl betimlenmiştir? (s.22)

a.)Cılız yapılı ve bezgin tavırlı biri olarak.

b.)Şişman ve neşeli biri olarak.

c.)Cılız yapılı ve mutlu biri olarak

d.)Uzun boylu ve bezgin biri olarak.

 

17-)Nicola ve Nino neden Momo’nun yanına geliyorlar? (s.22)

a.)Onu  özledikleri için.                                 b.)Momo’ya meyve getirmek için.

c.)Küsler, barışmak için.                             D.)Momo’yu soymak için

 

18-)Nicola, Nino’yu meyhanede kavgalaştıklarında nereye atmıştır? (s.23)

a.)Meyhane masasının üstüne.                       b.)Meyhanenin arkasındaki bulaşık çukuruna

c.)Meyhanenin  penceresinden dışarı.           d.)Meyhane avlusuna

 

19-)Nicola ve Nino arasındaki kavgayı başlatan nedir?

a.)Nino’nun Nicola’ya küfür etmesi.             b.)Nicola’nın Nino’ya küfür etmesi

c.)Nicola’nın Nino’ya tokat atması               d.)Nino’nun Nicola’ya tokat atması

 

20-)Nino’nun dükkânında kimin tablosu vardır? (s.25)

a.)Azize Veronica       b.)Aziz Antonius       c.)Aziz Sebastian        d)Aziz Frencesco

 

21-)Nino’nun dükkânındaki tabloyu almak isteyen Nicola karşılığında ne verdi? (s.25)

a.)Radyo                    b.)Para            c.)Sandık                    d.)Kösteki saat

 

22-)Küçük çocuk, Momo’ya kanaryasını neden getirmiştir? (s.26)

a.)Renginin parlaklığını göstermek için.                    b.)Ne kadar güzel öttüğünü göstermek için

c.)Kanaryası ötmeyi kestiği için.                             d.)Kanaryayı Momo’ya hediye etmek için.

 

 

 

23-)Momo ne zaman güzel rüyalar görürmüş? (s.27)

a.)Taş basamaklara oturup sessizliği dinlediği akşamlar

b.)İnsanların sorunlarını çözdüğü günün akşamı

c.)Nino ve Nicola’nın sorununu halledince

d.)Kanaryasını getiren çocuk gittikten sonra

 

 

24-)Momo’yu ziyarete gelen çocukların onu beklerken oynamaya karar verdikleri oyunda aşağıdaki rollerden hangisi yoktur? (s.29)

a.)Kaptan                    b.)Hamal                    c.)Dümenci                 d.)Doğa bilimci

 

25-)Çocuklar fırtına oyununda gemilerine ne adını takmışlardı? (s.29)

a.)Arof                        b.)Arog                       c.)Argo                       d.)Artes

 

Kimseden kopyala yapıştır yapmadım.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir