Cevaplar

2013-02-12T16:27:51+02:00
Simon yabancı adama nerede rastlamıştı?

 

A)    Petersburg şehrine varmak üzereyken

B) Dönemeçteki türbenin arkasında

C)    Eski yol üzerindeki köprüde.

D)    Kendi evinin bahçesinde

E)     Nehir kıyısındaki çalılık alanda

2.Simon, yabancı adamı ilk gördüğünde nasıl davrandı?

 

A)    Ona acıyarak yaklaştı.

B)    Hemen yardımına koştu.

C) Ondan kuşkulandı ve yanına yaklaşmadı.

D)    Ona aç olup olmadığını sordu.

E)     Bir müddet bekledi ve onu yanına çağırdı.

3.Simon’un karısının adı nedir?

 

A) Malvina        B) Matryona         C) Dahtsa         D) Metruska        E) Mariana


4.Simon ve karısının meslekleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Terzilik     B) Tuhafiyecilik     C) Ayakkabıcılık    C) Manifaturacılık     E)  Kürkçülük

5.Aşağıdakilerden hangisi Michael’in gülümsediği yerlerden birisidir?

 

A) Simon, karısına yeni bir elbise aldığında

B) İkiz kızların anneleri öldüğünde

C) Köylüler kendini ziyarete geldiğinde

D) Zengin adam iş yaptırmak için geldiğinde

E) Zengin adamın uşağı evden gittiğinde

6.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre, insanın içinde barındırdığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Merhamet          B) Hiddet         C) Kıskançlık             D) Sabır          E) Kuşku

7.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre, insana verilmeyen şey aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ölüm                B) Sınırsız ömür        C) Servet             D) Sağlık            E) İlim

8.“İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesinde, Michael’e insanın sevgiyle yaşadığını gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Simon ve karısı arasındaki sevgi ve dayanışma

B) Simon’un onu bulduğunda gösterdiği ilgi.

C) Kadının ikiz çocuklarla ilgilenip onları büyütmesi

D) İkiz kızlarının annesinin kendisinden isteği.

E) Zengin adamın servetini arttırmaya çalışması.

9.Simon, yabancı adamla (Michael’le) eve döndüğünde karısı ona niçin kızdı?

 

A)    Kendisini şehre götürmediği için

B)    Daha önce kendisini Michael’le tanıştırmadığı için

C)    Kendisine yalan söylediği için

D)    Diğer yabancı misafirleri de davet etmediği için

E) Evde yiyecek olmadığı halde misafir kabul ettiği için

10.Aşağıdakilerden hangisi “İnsan Ne İle Yaşar” adlı kitapta yer alan hikâyelerden biri değildir?

 

A)    Üç Soru

B)    Allah Gerçeği Bilir Ama Bekler

C)    İnsana Ne Kadar Toprak Lazım

D)    Tek Bir Kıvılcım Tüm Evi Kül Eder

E) Bahar ve Kelebekler

11. “İlk hikayede Allah’ın meleğe sorduğu sorulardan birisi de  ‘.............’ dır.”

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İnsana ne verilmemiştir?

B)    İnsan neden ibadet etmez?

C)    İnsan neden toplumlar halinde yaşar?

D)    Allah neden insanları cezalandırır?

E)    İnsan neden israf eder?

 

12. Aşağıdakilerden hangisi “Üç Soru ” adlı hikâyede anlatılmak istenen yargılardandır?

 

A) Önemli bir tek an vardır, o da insanın o an bulunduğu zamandır.

B)    Herkes yaptığı işin bir karşılığını görür.

C)    İnsanın kendini denetleyerek yaşamasıdır.

D)    İnsan her şeye her zaman hazırlıklı olmalıdır.

E)    Her şey bir gün olacağına varacaktır.

 

13. “Efendi ile Uşak” hikâyesindeki uşağın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    nakita

B)    simon

C)    mikael

D) nikita

E)    matrayona

 

14. “İnsan Ne İle Yaşar” hikâyesine göre melek niçin cezalandırılarak dünyaya gönderilmiştir?

A) Dünyaya gitmek istediği için

B) Allah’a itaat etmediği için

C) Dünyadaki görevlerini yerine getirmesi için

D) Bir insanın canını alması için

E) İnsanlara gerekli ihtiyaçları dağıtmak için

 

 

15. “Üç Soru”daki bilge adama göre insanın dünyaya gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

      A)  İyilik yapmak       B)  Kötülük yapmak       C)  İbadet etmek       D)  Menfaat sağlamak       E)   Hırsızlık yapmak

16. Uşak ve efendisinin yollarını kaybetmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece vakti olması

B) Bazı kişilerin yanlış yol göstermesi

C) Havanın karlı, rüzgarlı olması ve yol levhalarının bulunmaması

D) Yolların tehlikeli olması

E) Bilmedikleri bir yerde olması

17. Tolstoy'un ''İnsan Ne İle Yaşar'' adlı kitabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kitap çocuklara hitap eden kısa hikâyelerden oluşur.

B) Kitap bilim-kurgu niteliğindedir.

C) Kitap herkese hitap eden edebi bir eserdir.

D) Kitap Tolstoy'un hayatından bahseder.

E) Kitap Hıristiyanlık hakkında bilgi verir.

18. “Efendi ile Uşak” hikâyesindeki uşak ne zaman çekilmez ve hırçın hale gelmektedir?

 

A) Hakkı yendiği zaman

B) Parası alındığı zaman

C) Hakaret edildiği zaman

D) Başarısız olduğu zaman

E) Sarhoş olduğu zaman

1 5 1
2013-02-12T16:28:37+02:00

Kahramanlar kimlerdir

Olay döngüsü nelerdir

insan ne ile yaşar

 

0