Soru

seherfb kullanıcısının avatarı

nötralleşme tepkimeleri örnekler

gönderen Seherfb

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Seherfb kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
Burak5xb7 kullanıcısının avatarı
Burak5xb7 cevapladı

KONU:TEPKİME TÜRLERİ (ASİT-BAZ) NÖTRLEŞME TEPİMELERİ
DERS :KİMYA
ASİTLERuda çözündüklerinde(H
+
) hidrojen iyonu oluşturan maddelere asit
ÖRNEK: HCI(suda) H
+
(suda)
+ CI
-
(suda)
denir.
HNO
3
(suda) H
+
(suda)
+ NO
-
3 (suda)
CH3COOH (suda) CH3COO
-
(suda)
+ H
+
(suda)
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi bazı asitlerin suda iyonlarına ayrışma denklemlerinde H+iyonu 
oluşturmuştur. 
Asitleri, kuvvetli ve zayıf asitler diye inceleyebiliriz. Suda tamamen iyonlaşan asitler kuvvetli asitler, suda çok az 
iyonlaşan asitler zayıf asitlerdir.
KUVVETLİ ASİTLER ZAYIF ASİTLER
HCI (HİDROKLORİK ASİT) TUZ RUHU CH3COOH (ASETİK ASİT)
HNO3 (NİTRİK ASİT) KEZZAP HCN (HİDROJEN SİYANÜR)
H2SO4(SÜLFÜRİK ASİT) ZAÇ YAĞI HCOOH (FORMİK ASİT) METANOİK ASİT
ASİTLERİN ÖZELLİLLERİ:
Tatları ekşidir.
Mavi turnosol kağıdını kırmızıya çevirirler
Yakıcı özelliktedirler
H”den aktif metalleri çözerek H2 gazı ve tuz oluştururlar. 2Na (k) + 2HCI (suda) 2NaCI (suda) +H2 ( g)
Asitler iyon içerdiklerinden sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler. Kuvvetli asitler zayıf asitlere göre elektrik akımını
daha iyi iletirler.Asitlerin bir kısmı doğada hayvan ,bitki ve besinl erde bulunur.
ÖRNEK: Limonda sitrik asit, ısırgan otunda formik asit,karıncada formik asit, sirkede asetik asit,yoğurtta laktik asit, 
portakalda askorbik asit v.s.
Açıklama(İndikatör): Bir maddenin asit,baz yada nötr olduğunu kavramamıza yarayan maddelerdir.
BAZLAR:
ÖRNEK: NaOH (suda)
Na
+
(suda)
+ OH
-
(suda)
Sulu çözeltilerine (OH-) hidroksil iyonu veren maddelere denir.
Asitlerde olduğu gibi suda tamamen iyonlarına ayrışan bazlar kuvetli, suda az iyonlaşanlar zayıf bazlardır. 
KUVVETLİ BAZLAR ZAYIF BAZLAR
NaOH (sodyum hidoksit)Kostik NH3 (AMONYAK)
KOH (potasyum hidroksit Fe (OH)3 Demir III hidroksit
LiOH (lityum hidroksir) Cu (OH)2 Bakır II hidroksit
Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit)
BAZLARIN ÖZELLİKLERİ: Tatları acıdır.
Kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirirler
Ele kayganlık hissi verirler , Yakıcıdırlar , Metallerle tepkime vermezlerNÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ:
Asitlerin ve bazların çözeltilerinin bir araya gelerek tuz ve su oluşturması tepkimelerine denir.
Asit+ Baz Tuz + Su
HCI ve NaOH çözeltilerinin tepkimesi ile ilgili toplu,iyon ve net iyon denklemlerini yazarak nötralleşme olayını 
anlamaya çalışalım.
HCI(suda) + NaOH(suda) NaCI (suda) + H2O(s)
(Toplu denk lem)
H
+
(suda) + CI
-
(suda) + Na
+
(suda) + OH
-
(suda) Na
+
(suda) + CI
-
(suda)
+ H2O (s) 
(iyon denklemi)
Her iki tarafta aynı kalan iyonları çıkarırsak nötralleşme tepkimesinin net iyon denklemi elde edilir.
H
+
(suda)
+ OH
-
(suda)
H2O (s)
(Nötralleşmenin net iyon denklemi)
Nötralleşme tepkimesinde asit ve bazların türü değiştikçe farklı tuzlar elde edilebilir.
ÖRNEKLER:
H2SO4 (suda)
+ 2KOH (suda)
K2SO4 (suda)
+ 2H2O (s)
2CH3COOH (suda)
+ Mg(OH)2 (suda) 
(CH3COO)2Mg (suda)
+ 2H2O (s)
Nötralleşme tepkimesinde asitten gelen H
+
iyonu sayısı bazdan gelen OH
-
iyonu sayısına eşit ise tam nötralleşme 
gerçekleşir ve oluşan çözelti asit ve baz özelliği göstermez. Asit ve baz özelliği göstermeyen çözeltilere nötr çözeltiler 
denir.
NÖTRLEŞME: Nötrleşme tepkimelerinde asitten gelen H
+
iyonları ile bazdan gelen OH
-
iyonları birleşerek su (H2O) 
oluşturur.
Bazdan gelen katyon ve asitten gelen anyon da birleşerek tuz oluştururlar.
Örnek çalışma:
Aşağıdaki değişimlerden hangisinde bir asit-baz tepkimesi
A) Mermer mutfak tezgahının üzerine kesilmiş limon konulduğunda kalıcı iz bırakması
gerçekleşmez?
B) Laboratuarda eline yanlışlıkla tuz ruhu dökülen öğrencinin elini bol sabunlu suyla yıkaması
C) Sirkeye bırakılan alüminyum folyonun zamanla çözünmesi
D) Dişlerimiz arasındaki besin artıklarından bakteriler tarafından üretilen asitlerin diş fırçalama sırasında diş 
macunu tarafından nötrleştirilmesi
E) Çaya damlatılan limon suyunun çayın rengini çok hızlı bir şek

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver Seviye: 3, Oylar: 2

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
gizemakcakaya kullanıcısının avatarı
Gizemakcakaya cevapladı

ÖRNEKLER:
H2SO4 (suda)
+ 2KOH (suda)
K2SO4 (suda)
+ 2H2O (s)
2CH3COOH (suda)
+ Mg(OH)2 (suda) 
(CH3COO)2Mg (suda)
+ 2H2O (s)
Nötralleşme tepkimesinde asitten gelen H
+
iyonu sayısı bazdan gelen OH
-
iyonu sayısına eşit ise tam nötralleşme 
gerçekleşir ve oluşan çözelti asit ve baz özelliği göstermez. Asit ve baz özelliği göstermeyen çözeltilere nötr çözeltiler 
denir.
NÖTRLEŞME: Nötrleşme tepkimelerinde asitten gelen H
+
iyonları ile bazdan gelen OH
-
iyonları birleşerek su (H2O) 
oluşturur.
Bazdan gelen katyon ve asitten gelen anyon da birleşerek tuz oluştururlar.

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...