Soru

Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ile ilgili bir tarih şeridi hazırlayacağım . Biraz araştırdım fakat her sitede aynı bilgiler yazıyor ve çok uzun .

Daha kısa bulursanız link atarsanız sevinirim :)

gönderen CRaZyCooLGirL

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Crazycoolgirl kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
En İyi Cevap! Yhn2000 cevapladı

20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

575 – Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
576 – Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı.
578 – Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Talib’in himâyesine girmesi.
583 – Amcası Ebû Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.
588 – Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
591 – Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti’ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.
595 – Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz. Muhammed’e hayranlığı.

596 – Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.
598 – Oğlu Kasım’ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).
599 – Hz. Ali’nin doğması.
600 – Kızı Zeyneb doğdu,
604 – Kızı Rukiye doğdu,
608 – Kızı Ümmügülsüm doğdu.
608 – Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.

610 – Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi
613 – Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.
615 – Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan’a hicreti.
616 – Hz. Hamza ve Hz.Ömer’in müslüman olmaları.
617 – Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti.
619 – Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması.
620 – Peygamberimizin İslâm’a davet için Taif’e gitmesi.
621 – II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermesi.

622 – Hz. Muhammed’in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke’den Medine’ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
623 – Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.

624 – İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil’in öldürülüşü 

625 – Uhud harbi, Hz. Hamza’nın şehid olması.
626 – Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.

627 – Hendek (Ahzab) Harbi: Medine’yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
628 – Hudeybiye Antlaşması. 
629 – Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri 

630 – Mekke’nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi.
631 – Hz. Ebubekir’in hac emirliği.

632 – Peygamberimizin Vedâ (ilk ve son) Haccı ve yüz bini aşkın Huccâc’a verdiği “Vedâ Hutbesi”.

8 Haziran 632 Rasulullah’ın vefatı.

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (32)
  • oy ver Seviye: 4, Oylar: 18

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Silinmiş hesap cevapladı


Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke'de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçti. Medine'de 63 yaşında vefât etti. Bu sebeple:
Hz. Muhammed (s.a.s.) 'in hayâtı (571-632):
a) Peygamberliğinden Önceki Hayâtı (571-610),
b) Peygamberlik Devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır.
Peygamberlik devri de:
a) Mekke devri (510-622)
b) Medine devri (622-632)
olarak iki döneme ayrılır.
Bu sebeple Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)'in hayâtı, "Peygamberlikten (Bi'setten) öncesi" ve "Peygamberlik devri" diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.
Peygamber olduktan sonra, "Mekke Devri"nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; "Medine devri" olaylarında ise,-Hicretin, 1., 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)'in Hicret olayını esâs almışlardır.
Bu kitapta da aynı usûle uyulacaktır.

 

böylemi cnm bu arada bni en iyi cvp olarak seçermisin ihtiyacım varda

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (19)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...