Soru

elifnur1d kullanıcısının avatarı

peygamberimizin yaptığı savaşlar nelerdir?

gönderen Elifnur1d

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Elifnur1d kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

aylin0027 kullanıcısının avatarı
En İyi Cevap! Aylin0027 cevapladı

peygamberimizin 17 savaşını söyleyeceğim

H.z Muhammedin Katıldığı Savaşlar


BEDİR SAVAŞI (624)
Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke'de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.
Sonuçları:
1.Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir.
2.Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
3.Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
4.Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman'a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.

 

arkadaşım hepsini yazamadım çünkü çok fazla yazdın dedi

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (1)
  • oy ver Seviye: 5, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
papatyam1995 kullanıcısının avatarı
Papatyam1995 cevapladı

Peygamberimizin katıldığı savaşlara gazve  katılmadığı savaşlara seriye denir.

 

1. Bedir Savaşı (624)

Nedenleri

   ·      ·      Müslümanların Mekkeyi ekonomik bakımdan zayıflatmak istemeleri. Bu amaçla, Mekkenin ticaret kervanlarını durdurup mallarına el koyarak Mekke ticaretene darbe vurmak istemişlerdir.

   ·      ·      Muhacirlerin Mekke’de kalan mallarını almak istemeler

   ·      ·      Mekkelilerin müslümanları yok etmek istemeleri

 Sonuçları

   ·      ·      Bedir Savaşı; Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.

   ·      ·      Müslümanların kendine olan güveni arttı.

   ·      ·      Şam ticaret yolunun denetimi müslümanların eline geçti.

   ·      ·      İslam savaş hukukunun temeli atıldı.

   ·      ·      Savaş sonucunda elde edilen ganemetler paylaşıldı.

   ·      ·      Medine şehir devletinin prestiji arttı.

   ·      ·      İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

   ·      ·      Mekkeli esirlerin on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.

   ·      ·      Esir ve kölelerin durumu ortaya çıktı.

   ·      ·      Uhut savaşının başlamasına neden oldu.

 2.Uhut Savaşı (625)

Nedenleri

   ·      ·      Müşriklerin Bedir savaşında aldıkları yenilginin öcünü almak istemelir

   ·      ·      Zengin bir Mekke kervanının müslümanların eline geçmesi

 Sonuçları

   ·      ·      Müslümanların elde ettikleri ilk yenilgidir

   ·      ·      Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit oldu.

   ·      ·      Peygamberimiz yaralandı.

   ·      ·      Mekkeliler, savaşta galip gelmelerine rağmen, kesin bir sonuca ulaşamadılar.

   ·      ·       Bu olay, en çok Yahudileri sevindirdiğinden ve Müsriklere yardırm ettiklerineden peygamberimiz bazı Yahudileri Medine’den sürdü.

 3. Hendek Savaşı (627)

Nedenleri

   ·      ·      Medine’den sürülen bazı Yahudilerin Mekkeliler’i kışkırtmaları

   ·      ·      Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri

UYARI: Selman-ı Farisi adlı İranlı bir müslümanın önerisi üzerine Medine’nin etrafında hendekler (çukurlar) kazıldı.

 Sonuçları

   ·      ·      Mekkeliler, şimdiye kadar alışkın olmadıkları bu savaş taktiği nedeniyle başarsız oldular.

   ·      ·      Mekkelilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırıdır.

   ·      ·      Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler.

   ·      ·      Mekkelilere yardım ettiklerinedn dolayı bütün Yahudiler, Medine’den sürüldüler.

UYARI: Uhut ve Hendek savaşları nedeniyle Şam ticaret yolunun denetimi Hayber Yahudilerin eline geçti.

 4. Hudeybiye Barışı (628)

Nedenleri

   ·      ·      Peygamberimiz ve arkadaşlarının Mekkeye, hac yapmak amacıyla gitmek istemesi

   ·      ·      Mekkelilerin, Müslümanlara hac iznini vermek istememeliri

   ·      ·      Mekkelilerin barış teklifinde bulunmaları

 Antlaşmanın Maddeleri

   ·      ·      Her iki taraf istidikleri kabileyle ittifak yapabilecekler

   ·      ·      Hac ziyareti bir yıl sonra yapılacak

   ·      ·      Müslüman olan Mekkeliler, Medineye kabul edilmeyecek

   ·      ·      Her iki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacak

 Sonuçları

   ·      ·      Mekkeliler, bu antlaşma ile Medine İslam devletini hukuken tanımış oldular

   ·      ·      Antlaşma maddeleri, önceleri müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra müslümanların yararına dönüşmüşlerdir.

   ·      ·      Antlaşma sonucunda Mekke ile Medine arasında yakınlaşma doğdu.

   ·      ·      Mekkeliler arasında islamiyet hızla yayıldı.

   ·      ·      İslamiyet arabistan yarımadasında hızla yayıldı.

   ·      ·      Peygamberimiz civar krallara ve valilere islama devet mektupları gönderdi.

5. Hayberin Fethi (629)

Nedenleri

   ·      ·      Şam ticaret yolunun Yahudilerin denetimine girmesi

   ·      ·      Hendek savaşında, Hayber Yahudilerinin Mekkelilileri kışkıtmalarından dolayı cezalandırılmasının gerekliliği

 Sonuçları

   ·      ·      Hayber kalesi feth edildi

   ·      ·      Şam ticaret yolunun denetimi kesin olarak müslümanların eline geçti.

 Mute Savaşı (629)

Nedenleri

   ·      ·      İslama davet için Bizans’ın Basra valisine gönderilen elçinin öldürülmesi

   ·      ·      Bir müslüman keşif kolunun Gassanilerce pusuya düşürülerek öldürülmesi

 Sonuçları

   ·      ·      Bizans ordusu sayıca çok olmasına rağmen, iki ordu birbirini kesin olarak yenemediler.

   ·      ·      Müslümanlar çok kayıp verdiğinden, müslümanlar açısından sonuç bakımından olumsuz oldu.

   ·      ·      Bizansla müslümanların yaptığı ilk savaştır.

   ·      ·      Bu savaşa peygamberimiz katılmadı

 7. Mekke’nin Fethi (630)

Nedenleri

   ·      ·      Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasını bazmaları

   ·      ·      Mekkenin alınarak yarımadanın birliğinin sağlanmasının gerekliliği

 Sonuçları

   ·      ·      Mekke, kan dökülmeden alındı

   ·      ·      Mekke’nin fethi bütün arabistan yarımadasının fethini kolaylaştırdı

   ·      ·      İslamiyet, hızla yarımadaya yayılmaya başladı.

   ·      ·      Putperestler, son bir saldırı için hazırlanmaya başladılar.

 8. Hüneyin ve Taif Seferi (630)

Nedenleri

   ·      ·      Mekkenin alınmasından sonra sıranın kendilerine geleceğini anlayan diğer putperestelerin hazırlanmaları

   ·      ·      Mekkeyi müslümanlardan almak istemeleri

 Savaşın Gelişimi

Putperestler, önce Hüneyin vadisinde toplandılar. Burada yapılan savaşı kaybedince Taif şehrine çekildiler. Şehir kuşatma sonucu teslim oldu.

 Sonuçları

   ·      ·      Arabistan yarımadasındaki son Putperest muhalefetide yokedildi.

   ·      ·      Putperestler müslüman oldukalarını bilirerek teslim oldular

   ·      ·      Hicazın siyasal birliği sağlandı.

 9. Tebük Seferi (631)

Nedenleri

Bizansın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberini gelmesi

 Sonuçları

   ·      ·      Tebük bölgesine gelindiğinde habirin asılsız olduğu anlaşıldı

   ·      ·      Tebük çevresindeki Araplarla anlaşma yapıldı.

   ·      ·      Gassani arapları müslüman oldularını açıkladılar.

   ·      ·      Bu sefer, Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlandığını göstermektedir.

   ·      ·      Peygamberimizin düzenlediği son seferdir.


  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (2)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...