Cevaplar

2013-03-10T18:24:12+02:00
Cevap: Kütle ve hacim ölçme tekniklerini inceliyelim ????? HACİM KÜTLESİ (Özgül Ağırlık, Yoğunluk)
UNI tablolarına ve Uluslararası anlaşmalara göre, özgül ağırlık ya da yoğunluk terimleri yerine hacim kütlesi teriminin kullanılmasına karar verilmiştir. Terazi ile ölçülmüş olan kütle, hacim ile bölünür.
Hacim Kütlesi = Kütlesi/Hacim
Tek olarak M.Ö 5 y.y ' da Erodot aynı hacme sahip beyaz altın, gümüş ve saf altının ağırlıklarının farklı olduklarını tespit etmiştir. Netice itibariyle hacim kütlesi kavramı çok eskilere dayanmaktadır.
Hacim Kütlesinin Değişik İfadeleri:
a) Hacmi bir santimetre küp, yani bir mili litre olan bir nesnenin gram cinsinden ağırlığıdır.
b) Bir nesnenin aynı hacme sahip 4 C' deki sudan kaç kat ağır olduğunu belirten rakamdır.
c) Bir desimetre karelik alanda bir mikronluk (milimetrenin 1000' de 1' i) kalınlığın elde edilmesi için gerekli olan santigramdır. Bu tanım özellikle altın ve gümüş kaplamada geçerlidir.
Nesnelerin hacim kütlesi ısı ile değişir, bu nedenle rakamlar dereceler ile birlikte verilir. Belirtilmediği hallerde 20 C' deki değerler kastedilmektedir.
Erimiş maddenin soğumasında meydana gelen külçe, aynı maddenin haddelenmiş halinde farklı bir değere sahiptir. Bu fark çok büyük olmadığından pratik uygulamalarda dikkate alınmaz. Tabloda birkaç örnek sunulmuştur. Sıvı haldeki bir metalin hacim kütlesinin katı halinden düşük olması ilginçtir. Sonuç olarak metaller eritildiğinde daha ağır olan katı parçacıklar dibe çökebilir. Bu nedenle karıştırma işlemi kesinlikle gereklidir.
Kadmiyum, Hacim Kütlesi = 8,370
Gümüş, Hacim Kütlesi = 9,510
Altın, Hacim Kütlesi = 19,296
Bakır, Hacim Kütlesi = 8,217
Kurşun. Hacim Kütlesi = 113005
Çinko, Hacim Kütlesi = 6,480
Kalay, Hacim Kütlesi = 7,184
Civanın ağır, alüminyum hafif olduğu söylendiğinde, hacim kütleleri hakkında bilgi verilmektedir, yani civanın yoğunluğunun alüminyumunkinden ağır olduğu belirtilmek istenmektedir. Bir kuvvet tarafından itilen bir nesnenin hacim kütlesi ne kadar düşükse, katledeceği yol o kadar uzun olur. Bu yöntem elin kullanılmadığı ve yoğunluğun göz kararı kestirilmesi gerektiğinde kullanılır. Örnek olarak, başın hareketleri sonucunda çok sallanan küpelerin plastik veya küpelerin sallanması çok daha azdır.
Düşük hacim kütleli nesneler terazinin küçük ağırlıklarında kullanılır. Nedeni ise hacimleri büyük olacağından tutulmaları daha kolay olacaktır. Genelde alüminyum kullanılır. Diğer ağırlıklar içinde pirinç kaplı kurşun kullanılır.
Pratiği arttıkça kuyumcu bir nesnenin hacim kütlesine eli ile karar verebilir. Sadece dokunma ile beyaz altını platinden, bunlarında diğer metallerden ayırabilmektedir. Beyaz altını platinden, bunlarında diğer metallerden ayırabilmektedir. Beyaz altın ile paladyum arasındaki fark belli olmamaktadır. Ancak 750' milyemlik altının hacim kütlesi paladyumunkinin 3 katıdır.
Günümüzde kuyumcu 750 milyemlik altınla 500' lük altını eli ile tartarak anlayabilmektedir. Zamanla edinilen bu alışkanlık değişik avantajlar sağlamaktadır. II. Dünya savaşında birkaç kuyumcu kıymetli metal kıtlığını fırsat bilerek altın kaplı adi metal külçelerini pazarlayan dolandırıcıların tuzağına düşmemiştir. Gözün el ve beyine hacme göre ağırlığın ne olması gerektiğini söylemesi şarttır. Boru ve delikli külçeler gibi hacmi tam olarak anlaşılmadığı durumlarda işler zorlaşmaktadır. Bu durumlarda kuyumcunun ölçme yapmasının öğrenmesi gerekmektedir. En yüksek hacim kütlesine platin ailesine mensup olan osmiyumda ve iridyumda rastlanmıştır.
Azalan Hacim Kütlesine Göre Metaller
Osmiyum 22,5
İridyum 22,42
Platin 21,37
Altın 19,3
Volfram 18,6..19,1
Uranyum 18,7
Tantalyum 16,6
Cıva 0 C 13,596
Cıva 20 C 13,546
Radyum 12,30
Paladyum 12,16
Rutenyum 12,06
Talyum 11,86
Toryum 11,3..11,7
Kurşun 11,34
Gümüş 10,42..1053
Bizmut 9,8
Molibden 9,6
Nikel 8,6..8,9
Kobalt 8,9
Bakır 8,30..8,95
Kadmiyum 8,64
Demir 7,86
Manganez 7,42
Kalay 7,30
İndiyum 7,28
Çinko 7,14
Krom 6,92
Antimon 6,68
Zirkonuyum 6,4
Galyum 5,9
Vanadyum 5,86
Arsenik 5,75
Germanyum 5,46
Titanyum 4,5
Berilyum 3,5
Alüminyum 2,699
Bor 2,5
Berilyum 1,84
Magnezyum 1,74 


9 2 9
2013-03-10T18:24:28+02:00
Katı Maddelerin Kütlesinin Ölçülmesi

Bir maddenin değişmeyen madde miktarına kütle denir.
Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır.
Kütle birimi gramdır.
Kilogram “kg” sembolü ile gram “g” sembolü ile gösterilir.
1000 gram= 1 kilogram dır.
Eşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur.
Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.
Eşit kollu terazide tartma

Sıvıların Kütlesinin Ölçülmesi

Sıvı maddelerin büyük bir çoğunluğu litre ile ölçülür.
Fakat tahin, pekmez gibi akışkanlığı az olan sıvı maddeleri litre ile ölçmek zordur.Bu nedenle akışkanlığı az olan maddeler satılırken kütleleri ölçülür.

Boş kabın kütlesi ölçülür.
Kaba sıvı madde konur.
Kap dolu olarak tekrar ölçülür.

Sıvı bir maddenin kütlesini ölçmeden önce içine konulduğu kabın kütlesini bilmek gerekir. Bu nedenle önce kabın kütlesi ölçülür.
Boş kabın kütlesine dara denir.

Gazların Kütle Ölçümü

Gazlar sıvılar ve katılar gibi elle tutulamaz fakat ölçme işlemi sıvılar ile aynı şekilde olur.Yani gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.Sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. Daha sonra gaz madde doldurularak yeniden ölçüm yapılır. Son ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark gaz maddenin kütlesini verir.

Gazların Özkütlesi Nasıl Ölçülür?

Normal Şartlar Altında bir gazın öz kütlesi molekül ağırlığının 22.4 ‘ e bölünmesi ile bulunur. Gazın öz kütlesinin ölçmek için gazın kütlesinin ve hacminin ölçülmesi gerekir. Ancak gazların kütle hacimlerini ölçmek katı ve sıvılarınkileri ölçmekten daha zordur. Çünkü gazlar elle tutulamaz ve hatta çoğunu görmek bile mümkün değildir.

Katı Sıvı ve Gazların Hacminin Ölçülmesi

Tüm maddeler bulundukları ortamda bir yer kaplar. Maddelerin kapladıkları yere hacim denir. Katı ve sıvıların hacimleri vardır.
Gaz maddeleri ise hacimleri değişkendir. Gaz maddeler bulundukları ortamı tamamen doldurabildikleri gibi basınç uygulandığı zaman da hacimleri küçüle bilir. Sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
Örneğin kolonyacı kolonyayı şişeye doldurmadan önce dereceli silindir ile ölçer. Sıvıların hacim birimi litre ( L) dir.
Süt, zeytin yağ, benzin gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür.

Katı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Ölçüleri düzgün katı maddelerin hacimleri; yükseklik.uzunluk ölçüsü. genişlik=hacim yöntemiyle bulunur.
Ölçüleri düzgün olmayan katı maddelerin hacimleri ölçülürken;dereceli kaba su konulur katı cisim suyun içine atılır yeni seviye bulunur önceki ölçüm ile cisim atıldıktan sonraki ölçüm karşılaştırılır aradaki fark katı maddenin hacmini verir.İkinci bir yöntem olarak;dereceli bir kaba ağzına kadar su konulur daha sonra bu kap daha geniş bir kap içine bırakılır hacmi istenen katı madde su dolu kaba atılır taşan su dereceli silindire konulur ve ölçülür çıkan sonuç katı maddenin hacmini verir.

Düzgün Olmayan Katı Maddelerin Hacminin Ölçülmesi

Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılır.
Önce dereceli silindire belli bir miktar su konulur. Daha sonra hacmini ölçeceğimiz cisim dereceli kaptaki suyun içine atılır. Taşan su miktarı cismin hacmini verir.

Sıvıların Hacimlerinin Ölçülmesi

Sıvıların belli bir şekli yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Bunun için hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindir içine koyarak hacmini ölçebiliriz.
Su ve sıvı yağ gibi sıvılar birbirlerine karışmadıkları için dereceli silindirle ölçüm yaparken herhangi bir hacim kaybı olmaz. Ancak, su ve etil alkol gibi birbirleri içinde çözünen sıvılarda hacim ölçümü için dereceli silindir kullanmak doğru değildir.

Gazların Hacimlerinin Ölçülmesi

Gazların hacmi vardır, fakat belirli bir hacmi yoktur. Gaz tanecikleri her doğrultuda yayıldıkları için, gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşit olur. Gazların hacmi sıcaklık, basınç vb. ortam koşullarına göre değişir.7 4 7