Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Ödev ekle

Telefonuna yükle

Android iOS

Ödev

takip et

Cevaplar

Tevhid; (Arapça: توحيد), tektanrıcılık, birlik, birlemek anlamlarına gelir. Tektanrıcılık veya monoteizm, yalnızca bir tek Tanrı'nın varlığına inanmak ve tek bir tanrıya tapınmak demektir. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.

Bu inanç sistemi tüm evrenin sahibinin tek bir tanrı olduğunu savunur. Zerdüştlük, İbrahimi dinler veSâbiîlik (Mandenizm) genel anlamda tektanrılı dinler olarak tanımlanır.

Arapça kökenli bir kelime olan "şirkKur'an'ın en temel kavramlarındandır. Genel anlamda şirk bir şeye veya şahısa ilahi özellikler atfetmek demektir. Allah ile birlikte başka şeylere veya kişilere tanrısal vasıflar veren kimse müşrik olarak isimlendirilir. İnsanlar tarafından kutsal görülen aracı tanrıların harikulade özellikleri olduğu kabul edilerek tanrılaştırılmış olur. Ayrıca Kur'an'a göre insan kendi şahsına ve düşüncelerine ilahi vasıflar tanıyarak şirk içinde bulunabilir.

perçem kullanıcısının avatarı Perçem 20.03.2013 Teşekkürler (0)
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorum ekle

Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır.Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır. Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid­detle menedilmiştir.

fatma1033 kullanıcısının avatarı Fatma1033 20.03.2013 Teşekkürler (0)
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorum ekle

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor