şirk ve tevhid inancı neye denir acil lütfen

Bu soruyu Seydags54 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Tevhid; (Arapça: توحيد), tektanrıcılık, birlik, birlemek anlamlarına gelir. Tektanrıcılık veya monoteizm, yalnızca bir tek Tanrı'nın varlığına inanmak ve tek bir tanrıya tapınmak demektir. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.

Bu inanç sistemi tüm evrenin sahibinin tek bir tanrı olduğunu savunur. Zerdüştlük, İbrahimi dinler veSâbiîlik (Mandenizm) genel anlamda tektanrılı dinler olarak tanımlanır.

Arapça kökenli bir kelime olan "şirkKur'an'ın en temel kavramlarındandır. Genel anlamda şirk bir şeye veya şahısa ilahi özellikler atfetmek demektir. Allah ile birlikte başka şeylere veya kişilere tanrısal vasıflar veren kimse müşrik olarak isimlendirilir. İnsanlar tarafından kutsal görülen aracı tanrıların harikulade özellikleri olduğu kabul edilerek tanrılaştırılmış olur. Ayrıca Kur'an'a göre insan kendi şahsına ve düşüncelerine ilahi vasıflar tanıyarak şirk içinde bulunabilir.

Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır.Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır. Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid­detle menedilmiştir.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir