×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

2012-10-14T17:47:37+00:00

1. Rakamlarý birbirinden farklý (a2b7c) beþ basamaklý sayýsý 2 ile tam bölünebildiðine göre,
a + b + c toplamýnýn alabileceði en büyük deðer
kaçtýr?
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27
2. a  b olmak üzere, (aa2b) sayýsý dört basamaklý bir
tek doðal sayýdýr.
Bu sayýnýn 5 ile bölümünden kalan 4 ise, a + b
toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr?
A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 12
3. (2a3bc) beþ basamaklý sayýsýnýn 10 ile bölümünden
kalan 7 dir.
Bu sayý 3 ile tam bölünebildiðine göre, a + b
toplamýnýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
4. Dört basamaklý (ab4a) çift sayýsýnýn 9 ile bölümünden kalan 2 dir.
Bu sayýnýn 5 ile bölümünden kalan 1 ise, b nin
deðeri kaçtýr?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
5. (2a3b) dört basamaklý sayýsýnýn 4 ile bölümünden
kalan 3 tür.
Bu sayý 3 ile tam bölündüðüne göre,a nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr?
A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5
6. Dört basamaklý (a2bc) sayýsýnýn 10 ile bölümünden kalan 2 dir.
Ayný sayý 3 ve 8 e tam bölündüðüne göre, a nýn
alabileceði deðerler toplamý kaçtýr?
A) 15 B) 18 C) 22 D) 24 E) 27
karekök
TARAMA TESTÝ
bölünebilme kurallarý
17. a < b olmak üzere, beþ basamaklý (2a3b4) sayýsý
11 ile kalansýz bölünmektedir.
Buna göre, a nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
8. 10 ve 4 ile bölündüðünde 2, 9 ile bölündüðünde
3 kalanýný veren üç basamaklý en büyük doðal
sayý ile, ayný özelliklere sahip üç basamaklý en
küçük doðal sayýnýn toplamý kaçtýr?
A) 1216 B) 1132 C) 1024
D) 984 E) 924
9. (a3b) üç basamaklý sayýsý 12 ile tam bölündüðü-
ne göre, a nýn alabileceði farklý deðerlerin toplamý kaçtýr?
A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32
10. A sayýsýnýn 3 ile bölümünden kalan 2, 8 ile bölü-
münden kalan 7 dir.
A sayýsýnýn 24 ile bölümünden kalan kaçtýr?
A) 11 B) 14 C) 17 D) 21 E) 23
11. 7 ve 8 ile tam bölünebilen bir doðal sayý aþaðý-
dakilerden hangisine tam bölünmeyebilir?
A) 2 B) 4 C) 14 D) 24 E) 28
12. a sayýsýnýn 11 ile bölümünden kalan 5 tir.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi 11 ile tam
bölünür?
A) a + 5 B) 2a + 5 C) 2a – 1
D) 3a – 4 E) 3a + 6
karekök
bölünebilme kurallarý
213. x ve y doðal sayýlarýnýn 7 ile bölümünden kalanlar
sýrasýyla 2 ve 5 tir.
Buna göre, 3x
3
+ 4y sayýsýnýn 7 ile bölümünden
kalan kaçtýr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
14. x sayýsý y ile bölündüðünde bölüm 4, kalan 1 dir.
y sayýsý z ile bölündüðünde bölüm 5, kalan 4 tür.
Buna göre, x in 20 ye bölümünden kalan kaçtýr?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 19
15. A = {x | 87  x < 196, x = 3n, n  N}
kümesinin kaç elemaný vardýr?
A) 35 B) 37 C) 38 D) 39 E) 40
16. A = {x | 41  x < 97, x = 2n, n  N}
B = {x | 56 < x < 114, x = 3n, n  N}
olduðuna göre, A  B kümesinin eleman sayýsý
kaçtýr?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
karekök
böl

1 4 1
Beyin
  • Beyin
  • Yardımcı
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir