×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

2013-03-26T18:35:44+00:00

Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu çevre sorunları insanlığın en büyük kaygısı haline dönüşmektedir Bütün insanlığın paylaştığı dünyamızı ve çevremizi koruma adına bugün , en önemli uyarıcı etkinlikler günlerinden biridir

İnsanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve her geçen gün büyüyen çevre sorunu, çağımızın önde gelen gündem maddesidir Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve kentleşme gibi gelişmeler ve toplumu oluşturan bireylerin çevre konusunda bilgi çağı ve bilgi toplumunun düzeyine uygun sorumluluk taşımamaları, çevre tahribatını her geçen gün daha da önemli boyutlara taşımaktadır
Dünyanın pek çok ülkesi gibi Türkiye de, son yıllarda hızla artan çevre sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır

Türkiye , çevre konusunda hem kültürel, hem de doğal zenginlikler açısından dünyada çok özel bir konuma sahiptir Tarih boyunca birçok kültür ve medeniyete beşiklik eden ülkemiz dünyanın en katmanlı kültür değerlerini bağrında yaşatmaktadır

Endemik bitki ve canlı varlığı yönünden de tek başına Avrupa’nın bütünü kadar çeşitliliğe sahip dünyada seçkin bir zenginliğe ev sahipliği yapıyoruz Buna karşılık sahip olduğumuz doğal ve kültürel zenginliklerin korunması , geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda yapılacak daha çok işimiz bulunmaktadır
Her varlık zenginliği aynı ağırlıkta sorumluluk gerektirir Biz de çevresel zenginliklerimiz ölçüsünde insanlığa ve gelecek kuşaklara borçluyuz

Bugün ülkemizde hava kirliliği hızla artmakta, yer altı ve yerüstü sularımız kirlenmekte, ormanlarımız yok olmakta, bilinçsiz tarım uygulamaları, erozyon vb sebeplerle topraklarımız verimsizleşmekte ve çoraklaşmakta, bitki ve hayvan türleri ise hızla yok olmaktadır

Çevrenin daha yaşanılabilir bir düzeyde geliştirilmesi bir yana, mevcut durumu muhafaza etmek bile her geçen gün daha da güçleşmektedir Ülkemizin bugünü ve çocuklarımıza bırakacağımız yarınları için daha temiz, düzenli ve yaşanılabilir bir çevre, sadece yöneticilerin değil, hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetilmeksizin tüm insanlarımızın sorumluluğu olmalıdır

Çevre sorunları konusunda kısa ve uzun hedefli politikaların oluşturulması ve tüm ülkelerin işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir ve bunun için zaman gittikçe kısalmaktadır
Nasıl zaman geri dönmüyorsa, bozulan çevrenin de kolay kolay geri dönmeyeceğini unutmamak ve geçmiş nesillerden devraldığımız dünyamızı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde bırakmak hepimizin en önemli görevidir Her yıl artarak oluşan çevre duyarlılığıyla daha güzel günlere gideceğimiz inancıyla, “Dünya Çevre Günü” kutlu olsun

Türk milleti tarih boyunca uğruna savaştığı özgürlük ve bağımsızlık için 20 yüzyılın başlangıcında 19 Mayıs da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde bir kere daha tarih yazmıştı Bu mutlu günün yıldönümüne iki gün kala Cumhuriyetin temel kurumlarından birine yapılan saldırı ülkeyi üzüntüye boğmuştur Yargıya yapılan saldırı kamu düzeninin bütününe , Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine yapılmıştır Bu nedenle devletimizin ve halkımızın her bireyinin özenli bir duyarlılık içinde hareket etmesi gereken bir sürece girilmiştir
Atatürk’ün gençliğe hitabesinde yer alan “İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar” ifadesindeki, İstiklal ve Cumhuriyet sözcüklerinin özdeşleşmesi bir rastlantı değildir Büyük Önder, özgürlük olmayan yerde Cumhuriyetin, Cumhuriyetin olmadığı yerde özgürlüğün varolamayacağını özlü bir şekilde vurgulamıştır
Bu nedenle, özgürlüğünü her değerin üstünde tutan Türk ulusu, Cumhuriyetine de, aynı inanç ve azimle sahip çıkacaktır Karanlığa sığınan güçler bu gerçeği er geç öğrenecektir

Türk Gençliği’nin Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine ve ebediyen hür ve bağımsız yaşayacak Türk ulusuna karşı görev ve sorumluluklarını yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur Türk Gençliği kendi milletinin tarih boyunca biriktirdiği insanlık değerlerinin ve demokratik , laik ve sosyal Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlara dönük ilkelerinin yılmaz bekçisidir
 


10
4 10
2013-03-26T18:37:06+00:00

Ülkemizi Korumak Ve Güçlendirmek İçin Neler Yapmalıyız

Cumhuriyetimizi korumak için Üstümüze düşen görevler nelerdir 

Ulu Önder Atatürk düşman çizmesi altıda ezilen memleketimizi kurtarmak ve kurtuluş mücadelesini başlatmak maksadıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun vilayetine ayak bastığında elinde hiçbir maddi manada güç yoktu Fakat o büyük Türk milletinde bulunan manevi gücün büyüklüğüne inanıyordu ve gücünü de buradan alıyordu Zira Türk milleti de ileride büyük zafere giden bu manevi yolculukta onu yalnız bırakmamıştır

Bu o kadar büyük o kadar faklı bir mücadeleydi ki ileride ve döneminde emperyalist güçlere karşı aynı mücadeleyi vermek suretiyle aynı kaderi paylaşan hür ve müstakil yaşamak arzusunda olan uluslara da büyük bir ilham kaynağı olmuştur

Samsun’da başlayarak, Amasya, Erzurum, Sivas’ta ve nihayetinde de Ankara’da 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla birlikte çok önemli bir noktaya taşınan Milli Mücadele; Türk Ulusunun gerçekteki bağımsızlığın milli irade ile gerçekleştirileceğini müjdeliyordu Bilindiği gibi Doğu ve Güney Cephelerinde Yunanlılara karşı kıt imkânlarla yürütülen savaşlarda büyük başarılar kazanılmış en sonunda da 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’imizin ilan edilmesinin sonra, sıra yapılacak olan büyük çaplı ve de bir milletin istikbaldeki kaderine yön verecek olan değişikliklere gelmiştir

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve lâik bir devlet olabilmesi için gerekli görülen tüm adımlar özellikle siyasal, sosyal ve toplumsal alanda yapılan reform hareketleriyle atılmış böylece memleketimiz halkın iradesinin hakim kılındığı tam manasıyla özgür bir ülke haline getirtmiştir Böylelikle herkesin kanunlar önünde eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ülkemizde, hiç kimse, aile veya zümreye ayrıcalığın tanınmadığı çağdaş ve medeni bir sistem kurulmuştur Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yapılan yenilikler ile halkımız refah ve huzur içerisinde yaşayacak bir düzeye kavuşmuştur 

Cumhuriyetin getirdiği bu kazanımlar sayesinde ülkemiz diğer muasır medeniyetlerin gıpta ile baktığı bir ülke haline gelmiştir İşte yukarıda belirttiğimiz bu büyük zorluklara rağmen Mustafa Kemal ATATÜRK liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük atasının ilke ve inkılâplarının izinde azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir

Cumhuriyet rejimi sayesinde hür ve müstakil bir millet olarak yaşadığımız bu vatanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza değin varlığını sürdürmesi sürecine katkıda bulunabilmek için ülkemizi çok sevmeli, kötü amaçlı iç ve dış güçlere karşı her zaman tetikte olmalıyız

Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü güvenilerek bizlere verilen görevleri tam layıkıyla eksiksiz bir şekilde yapmalı, ülkemizin menfaatlerini kendi menfaatlerimizin her zaman üzerinde tutmalıyız Atatmızın kurduğu cumhuriyete sahip çıkmalı, demokrasiden asla taviz vermeden, milli birlik ve bütünlük şümulü içinde yaşamalıyız

Bunca güçlüklere rağmen Atatürk’ün özverileriyle kurulan cumhuriyete sahip çıkmak ve çağın gerektirdiği yeniliklerden faydalanarak ülkenin ilerlemesine katkıda bulunmak hepimizin görevi olmalıdır Bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken de genç dimağlarımıza cumhuriyet sevgisini aşılamak için gayret sarf etmeli, cumhuriyetin niteliklerine zarar verecek tehlikeler karşısında tepkisiz kalmamalıyız 
10
3 10
Beyin
  • Beyin
  • YARDIMCI
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir