Soru

20 puan arkadaşlar 25 tane kesir problemi saçmalayan şikayet edilir 3. sınıf acil yıl sonu ödevi çok önemli :(

gönderen 165Ayça165

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu 165ayça165 kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
Ikra40 cevapladı
.      Babası, Ali’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Ali, 36m uzunluğundaki çitin 1/6 ini kırmızıya 1/6‘ ini maviye boyamış. Ali çitin kaçmetresini  boyamıştır? A)      12m B)      24m C)      30m D)      18m 2.       Bir günün2/6 ‘sini uykuda 1/6 ‘ini okulda geçiriyorum. Geriye kaç saat kalır? A)      12 s B)      10 s C)      8 s D)      6 s 3.      250 YTL aranın 2/10 ‘si ile 1/10 ‘ ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı? A)      150 YTL B)      125 YTL C)      175 YTL D)      100 YTL 4.      Bir top kumaşın 2/8 ‘si ile1/8 ‘i satılmıştır. Bir top kumaş 200 m olduğuna göre geriye kaç m kumaş kalmıştır? A)      75 m B)      100 m C)      125 m D)      150 m 5.      Bahçemizin 1/7 ‘ine gül,2/7  ’sine lale, geriye kalan kısmına da sebze diktik. Bahçemiz 98 metre kare olduğuna göre ne kadarına çiçek ektik? A)      35 m2 B)      40 m2 C)      42 m2 D)      45 m2 6.       Berke kitabının önce1/5 ‘ini sonra da 2/5‘sini okudu. Berke’nin kitabı 75 sayfa olduğuna göre Berkekaç sayfa okumuştur? A)      45 B)      30 C)      60 D)      25 7.      Can, sabah kutudaki sütün 1/9 ‘ini akşam da 3/9‘ünü içmiştir. Bir şişede 450 cl süt olduğuna göre geriye kaç cl süt kalmıştır? A)      150 cl B)      250 cl C)      200 cl D)      500 cl 8.      48 litrelik bir bidon suyun önce2/6 ‘si sonra 3/6’ü harcanmıştır. Geriye kaç litre su kalmıştır? A)      7 litre B)      8 litre C)      42 litre D)      14 litre 9.      Balonlarımın önce3/8 ‘ü sonra1/8 ‘i daha sonrada 2/8 ‘si patladı. Geriye 14 balon kaldığına görekaç balon patlamıştır? A)      28 B)      35 C)      14 D)      42 10.Bizim sınıftaki öğrencilerin 1/10‘i resim, 4/10 ‘ ü müzik ve 3/10 ‘ matematik kursuna gidiyor.Sınıf mevcudu 40 olduğuna göre kursa giden kaç öğrencivardır? A)      16 B)      32 C)      24

D)      8

11.           Babam, resim çerçevesi yapmak için 78cm çıtanın 4/6‘ ünü kullandı. Geriye cm çıta kaldı? A)      12cm B)      26 cm C)      18cm D)    30cm 12.           Belediye 42km yolumuzun 1/6’ ini asfaltladı. Geriye    kaç km yol kaldı? A)      36 km B)      35 km C)      30 km D)    28 km
 13.     Selin, masal kitabının 3/6‘ünü okudu. Okunacak 36 sayfa kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır? A)      36 B)      72 C)      118 D)    144 14.           Bir manav üzümlerin 1/3’ini sattı. 15 kg üzüm sattığına göre geriye kaç kg üzüm kalmıştır? A)      15 B)      20 C)      30 D)    45


15.           Kümesteki tavukların 1/4‘i yumurtluyor. Bu kümeste 20 tavuk olduğuna göre yumurtlamayan kaçtavuk vardır? A)      5 B)      15 C)      4 D)    8 16.           Bir sandık elmanın 3/6’ünü sattık. Geriye 18kg elma kaldığına göre satılmadan önce sandıktakaç kg elma vardır? A)      24kg B)      32kg C)      36kg D)    40kg 17.           Bir sepetteki 90 yumurtanın 4/10‘ünü sattık. Geriye kaç yumurta kaldı? A)      30 B)      36 C)      45 D)    54 18.           Bir sandık domatesin 2/8‘si çürüdü. Geriye 18 kg domates kaldığına göre bir sandıkta kaç kg domates vardır? A)      16kg B)      42kg C)      24kg D)    8kg 19.             4– A  sınıfındaki 45 öğrencinin 3/9 ‘ü geziye katıldı.Geziye katılmayan öğrenciler kaçkişidir? A)      15 B)      20 C)      30 D)    25 20.            Selin, 70 cevizin  7/10 ‘sini arkadaşları ile paylaştı. Selin’e kaç ceviz kaldı? A)      21 B)      14 C)      28 D)      49
  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (5)
  • oy ver Seviye: 4, Oylar: 4

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Trendy cevapladı

 

1-  36 sayfa kitabın   4    ‘sı kaç sayfadır?  Yanıt: …………………………

                                  6

 

                                      

 

2-  4 düzine kalemin     3    ‘ü  kaç kalem eder?    Yanıt: ……………………….

                                      4

 

 

 

3- 280 km’lik yolun    3     ‘ü kaç km’dir?     Yanıt: ……………………………

                                    7

 

 

 

4-84 kgpirincin    5    ‘si kaç kg pirinçtir?      Yanıt: ………………………….

                               7

 

 

 

5-  40 elmanın     3    ‘ ü  ile,  45 elmanın    2    ‘sinin toplamı kaçtır?  Yanıt: …………………

                            8                                       9

 

 

 

 

6- 18 kgyağın    3    ‘ü satılmıştır. Geriye kaç kg yağ kalmıştır?      Yanıt: …………………..

                            9

 

 

 

 

7- Yaman, elindeki 120 sayfalık öykü kitabının    3    ‘ünü okumuştur. Yaman’ın okuyacağı kaç sayfası kalmıştır?                                                   4

 

 

 

 

 

8- Bir okulda toplam 215 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin    3    ‘ ü kız öğrenci olduğuna göre bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır?                                   5

 

 

 

 

 

1-       1   ‘i   10 tane olan limonun tamamı kaç limondur?         Yanıt: ………………………..

          6

 

 

 

2-       1   ‘i  15 molan kumaşın tamamı kaç m’dir?       Yanıt: ………………………

          7

 

 

 

3-       2   ‘si   12 olan sayının tamamı kaçtır?          Yanıt: ……………………………

          9

 

 

 

 

4-       1   ‘si 15 kmolan bir yolun yarısı kaç km’dir?       Yanıt: ……………………………

         12

 

 

 

 

5-       3   ‘ü  24 kgolan bir çuval pirinç kaç kg gelir?      Yanıt: ……………………………

          8

 

 

 

 

6-   Mevcudunun    1   ‘i   3o olan bir okulda kaç tane öğrenci vardır?  

                               8

 

 

 

 

7-       2   ‘si  16 litreolan bir fıçı sirkenin yarısı kaç litredir?       Yanıt: …………………

          3

 

 

 

 

 

8-       1   ‘i   42 olan sayı ile,   1   ‘i  12 olan sayının toplamı kaçtır? 

 

 

1- _1_ ü 4 tane olan şekerlerin tama-
3
mı kaç tanedir?

2- Ali’nin kalemlerinin _1_ ü 3 tanedir.
4
Kalemlerin tamamı kaç tanedir?

3- Bir çiftlikteki 30 tane hayvanın _1_ ü
3
keçi geri kalanlar koyundur. Koyunla-
rın sayısı kaçtır?

4- Bir bakkal 48 tane çikolatanın _1_ ünü
4
sattı. Geriye kaç tane çikolata kaldı?

5- Bir otobüsteki yolcuların _1_ ü çocuk
4
_2_ ü erkek , geri kalanlar kadındır.
4
Erkeklerin sayısı 18 olduğuna göre ,
otobüsteki yolcuların sayısı kaçtır?

6- _2_ ü 8 olan kalemlerin tamamı kaç
3
tanedir?

7- _2_ ü 12 tane olan yumurtaların
4
tamamı kaç tanedir?

8- _3_ ü 15 tane olan arabaların
4
tamamı kaç tanedir?

9- _3_ i 21 tane olan ekmeklerin
5
tamamı kaç tanedir?

10- _4_ sı 16 tane olan çiçeklerin
6
tamamı kaç tanedir?

11- _1_ si 10 tane olan kitapların
2
tamamı kaç tanedir?

12- Bir kümesteki tavukların __2__ ü
3
6 tanedir. Tamamı kaç tanedir?

13- Bir bakkal 70 tane ekmeğin __3__
5
ünü sattı. Geriye kaç tane ekmek
kaldı?

14- Olcay’ın yaşının __1__ ü 3 tür.
3
4 yıl sonra Olcay’ın yaşı kaç olur?

15- Zeynep 72 sayfalık hikayenin __4__
6
sını okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?

16- Sınıfımızdaki öğrencilerin __2__ ü
3
erkektir. Sınıf mevcudu 36 olduğuna
göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

17- 16 sayısının __1__ i kaçtır?
4

18- __2__ si 12 olan sayının __1__ i
3 2
kaçtır?


19- __1__ i 8 olan sayının 15 eksiği
5
kaçtır?

20- 52 sayısının __1__ inin 3 eksiği
4
kaçtır?

 

 

 

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...