Tema vakfında kimler görev alır ? Calısma kosulları nelerdir ? Sosyal bilgiler performans ödevi

Bu soruyu Kundakci70 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Tema Vakfında Kimler Çalışır?

Tema 11 Eylül 1992 tarihinde Karaca Arboretum'un kurucusu BM Çevre Ödülü sahibi

Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından Türk-B.D.T. İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur.

TEMA vakfında çoğunlu gönüllü olarak çalışanlar yer alıyor.

 

 

TEMA Vakfının Amaçları


Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek 
Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek 
Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek 
Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek 
Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek 
Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak 
Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak 
Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak 
Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi

TEMA Vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde, Hayrettin Karaca, Nihat Gökyiğit ve bir grup işadamı tarafından, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline getirilebilmesini sağlamak için kurulmuştur..

 

Çalışmalarını kamuoyunun desteği ile sürdüren TEMA Hareketi’nin vizyonu: “Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan, bilinçli, halkla bütünleşen, öncü bir STK olmaktır.”

 

TEMA, bu nedenle erozyonu önleme amaçlı kırsal kalkınma, mikrohavza, mera ıslahı, doğal varlıkları koruma amaçlı örnek projeler ile ağaçlandırma projelerini planlamakta ve uygulamaktadır. İlk örnek uygulama projesini 1994 yılında İzmir İli Bergama İlçesi Çamavlu Köyünde Mera Islahı konusunda yapan TEMA Vakfı, günümüzde ülke genelinde yaklaşık 100.000 hektar alanda, 41 Kırsal Kalkınma ve 32 Ağaçlandırma projesi olmak üzere toplam 73 proje üzerinde çalışmaktadır.

 

TEMA Vakfı, gücünü en başta TEMA Gönüllülerinden, halkımızdan, destekçilerimizden ve medyadan almaktadır. İlk kez gönüllü kaydına ve gönüllü temsilcilik uygulamasına başlanan 1993 yılından bu yana 12 yılda gelinen nokta, 260.292 gönüllü ve Türkiye genelinde 555 TEMA Temsilcisi ve Gönüllü Sorumlusu'dur. 260 İlköğretim Okulunda uygulanan Yavru TEMA Projesi ile öğrenciler çevre konularında bilgilenmekte, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarını tartışmakta ve çevre koruma için projeler üretmektedir. 51 üniversitede faaliyet gösteren Genç TEMA ve Mezun TEMA Teşkilatı da yine aynı amaca hizmet etmektedir.

 

Çevre sorunları temelde insan kaynaklı olup, bu sorunların ortaya çıkmasında insanın tutum ve davranışları etkili olmaktadır. Doğal kaynakları kullanırken yapılan yanlışlıkların giderilmesi, ancak bilgi toplumu niteliği kazanıldıkça gerçekleşecektir. Bilgi toplumu olabilmenin en önemli unsuru ise hiç kuşkusuz eğitimdir. TEMA Vakfı'nda eğitim birinci önceliklidir; hedefi bilinçli ve güçlü bir kamuoyu oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda; eğitim etkinlikleri düzenlenmekte, çeşitli kurum ve kuruluşlarla eğitim işbirlikleri yapılmakta, bunlar yayınlar ve eğitim materyali ile desteklenmektedir. Geniş halk kitlelerini kısa sürede bilgilendirmek için eğiticilerin eğitimine öncelik veren Vakıf, Silahlı Kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak subay ve astsubaylarımıza, öğretmenlerimize ve din görevlilerine 5 gün süreli seminerler düzenlemektedir. Bunun yanında; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak seminer, panel ve konferanslar yapılmaktadır. Ayrıca Temsilcilikler de bulundukları illerde çeşitli eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, her sene Temmuz ve Ağustos aylarında TEMA Temsilcileri'ne, din görevlilerine, öğretmenlere, gönüllü eğitmenlere, üniversite öğrencilerine, lider izcilere, Genç TEMA teşkilatına, Yavru TEMA teşkilatına erozyon ve doğurduğu sonuçlar ile alınacak önlemler konusunda uygulamalı ve görsel sunumlara dayalı eğitimlerin verildiği “Doğa ve Erozyon Eğitim” kampları düzenlenmektedir.

 

TEMA Vakfı uluslararası alanda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Vakıf, Dünyada toprak erozyonu, çölleşme ve doğal varlıkların korunması alanlarındaki yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri, içinde bulunduğu ağlar, takip ettiği yayınlar ve katıldığı uluslararası seminer ve konferanslar aracılığıyla izlemekte ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu konuda Birleşmiş Milletler ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi), Akdeniz ülkelerindeki çevre ve kalkınma STK'ları federasyonu olan MIO-ECSDE (Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi Üyesi), Dünya’nın en geniş çevre bilgi ağına sahip çevre birliği olan IUCN (Dünya Koruma Birliği Üyesi) gibi çok sayıda kurum ve kuruluş ile işbirliği yapılmaktadır.

 

TEMA misyonunu uluslararası platformlara taşımak amacıyla TEMA Türkiye'nin kardeş vakfı olarak Almanya (TEMA – D ) ve Hollanda'da (TEMA – NL ) iki Vakıf kurulmuştur. Her iki Vakıfta kuruldukları ülkelerin yasalarına göre faaliyet göstermektedir.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir