MADDENİN HALLERİ İLE İLGİLİ SORULAR LAZIM

Bu soruyu Zuhalll kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

1. -A maddesi en fazla sıkışan maddedir.
-B maddesinin atomları arasında boşluk yok denecek kadar azdır.
-C maddesi bulunduğu kabın şeklini alır 

Buna göre A, B,C maddeleri hangileri olabilir?

A B C
A- katı sıvı gaz 
B- gaz katı sıvı (doğrucevap)
C- sıvı sıvı katı
D- gaz katı katı

2. Bir küp şeker suya atılıp tamamen eritiliyor . Fakat suyun hacmi yükselmiyor .bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A- Suyun bir kısmı buharlaşmıştır. (yanlış)
B- Şekerin tanecikleri suyun boşluklarına dağılmıştır.(doğru)
C- Şeker buharlaşmıştır.(yanlış)
D- Şeker sıvı hale gelmiştir.(yanlış)

 

3.  Sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) belirli hacimleri vardır (doğru )
B)maddenin en düzenli halidir ( yanlış)
C)sıkıştırılabilirler (yanlış)
D)belirli şekilleri vardır (yanlış)

 

3 tane bulabildim zor olmayan :)

1.Tüm maddeler nelerden oluşur?
Taneciklerden oluşur.

2.Katı,sıvı ve gaz halde bulunan maddelerin tanecikleri arasında boşluk var mıdır?
Evet vardır.

3.Tanecikleri arasındaki boşluk en az olan madde hangisidir?
Katı maddeler.

4.Tanecikleri arasındaki boşluk en fazla olan madde hangisidir?
Gaz maddeler.

5.Hangi maddeler sıkıştırılabilir?
Gaz maddeler sıkıştırılabilir.

6.Hangi maddeler sıkıştırılamaz?
Katılar ve sıvılar sıkıştırılamaz.

7.Gazlar neden sıkıştırılabilir?
Çünkü tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.

8.Tüm maddeler bütünsel bir yapıya mı sahiptir?
Hayır. Tüm maddeler tanecikli bir yapıya sahiptir.

9.Maddenin taneciklerden oluştuğu fikrini ilk kez kim ortaya atmıştır?
Yunanlı filozof Democritus (demokritos)

10.Democritus un ortaya attığı tanecik fikri nasıldır?
Democritus görebildiğimiz tüm maddelerin bölünebileceğini,maddeleri oluşturan taneciklerin ise görülemediği için bölünemeyeceğini ifade etmiştir?

11.Atom sözcüğünü ilk kim kullanmıştır?
Democritus kullanmıştır. Democritus  Maddeleri oluşturan tanecdiklere bölünemez anlamına gelen atomos adını vermiştir. Günümüzde ise bu taneciklere atom denilmektedir.

12.Atom hakkındaki ilk bilimsel çalışmayı kim yapmıştır?
İngiliz bilim insanı John Dalton (Con Dalton).

13.Dalton un  atom hakkındaki fikirleri nelerdir?
Atom bölünemez.  Farklı maddeleri oluşturan atomlar birbirinden farklıdır.Atomu açıklamak için tahta top küreleri kullanmıştır.

14.Atom bölünebilir m?
Evet. Atom daha küçük parçacıklardan oluşur.

15.Atom hakkında çalışma yapan diğer bilim insanları kimlerdir?
Maria Curie (Meri Kuri) ve Becquerel (Bekerel) dir.

16.Madde nedir?
Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.

17.Atomlar mikroskopla görülebilir mi?
Hayr

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir