×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

Enerji Kaybı ve Çevre Ulaşım, dünya üzerindeki artan nüfus ile beraber hava, deniz ve kara olmak üzere, bireysel ya da toplu olarak, küreselleşen dünyayı küçük bir köy haline getirmekte ve gelişen ulaşım teknolojileri ile birlikte insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Artan ulaşım ağı ile beraber bu sektör, doğal çevreyi de olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir. Son otuz yılda artarak gündeme yerleşen sürdürülebilirlik kaygılarının önemli bir kısmını, çevre kalitesinin bozulması ile biyo-çeşitlilikteki kayıplar, yenilenebilir doğal kaynakların yenilenme hızından daha hızla tüketimi, tehlikeli gazların ve sera etkisi gazlarının salımı, kısaca ekolojik ve doğal dengeyi tehdit eden sorunlar ve küresel ısınma teşkil etmektedir (Meadows vd., 2004; Heinberg, 2006; Diamond, 2005) Bu sorunların kaynaklarını araştırdığımızda karşımıza çıkacak olan önemli insan aktivitelerinden olan ulaşımdır (daha da özelinde kentiçi ulaşımdır). Trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, karbon salımları, vb. problemler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlik kavramı ile farklı derecelerde ilişkilendirilmektedir (Greene, 1997). Ulaşımdaki enerji kayıplarına neden olan sorunların başında kentlerin imar yapılarının çarpıklığı ve  bu durumun kent içindeki trafik sorunlarına neden  olmasıdır. Türkiye’de kentlerin durumu göz önüne alınırsa üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu sorunun varlığından  bahsedebiliriz. Nüfus yoğunluğu fazla olan bu üç şehrin ulaşım sorunu doğal çevreye olumsuz olarak etkilemektedir. Yoğun şehirlerde ulaşım sektöründe çalışan araçların ve bireysel binek otomobillerin CO2, N0x, CO gazların salınımına neden olmakta ve bu durum ozon tabakasına sera gazı etkisi yapmakta ve enerji kayıplarına neden olmaktadır. Bu enerji kayıpları ekonomik açıdan bir kayba ve doğal yaşama olan etkilerinin  yanı sıra, insani yaşam şartlarını da  olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaşım ağının gelişmesinin insan hayatına olumlu yönlerinin yanında da sebep olduğu enerji kaybı için de bilimsel bazda gelişmelerle beraber, ulaşım sektöründe hayata geçilebilecek çözüm önerileri sunulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları Hibrid teknolojisinin gelişmesi,  elektrikli araçların kullanımı, güneş enerjisinden faydalanan araçlar ve hızlı tren ağıdır. Bu köklü değişimlerin kademeli olarak ilerler iken, küçük sistem değişiklikleri ile de enerji kayıplarına engel olmaya çalışılmaktadır. Buna örnek olarak Kocaeli’nde genç mühendislerin, araçlardaki fren esnasında kaybedilen enerjiyi geliştirdikleri sistem sayesinde geri getirerek %30 oranında yakıt tasarrufu sağladıkları  proje verilebilir. Bunlar gibi çözüm oluşturabilecek teknik adımların yanı sıra, yasal düzenlemeler ve devlet bazında geliştirilen projelerden de bahsetmekte yarar vardır.2007 yılında çıkarılan “Enerji Verimliliği Kanunu (5627) ” ile çıkarılan yönetmelikle ulaşımdaki enerji verimliliğini arttırmak amaçlanmıştır. Ulaştırma Bakanlığı’nın Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” hakkında  çıkardığı yönetmelik de enerji verimliliğini arttırmakla ilgili ulaşım, taşımacılık ve işletmecilik tiplerine göre ayrı ayrı uygulama esasları koymuştur. Enerji verimliliğini arttırmak ve kaybın asgari orana indirilmesini sağlamak amacıyla atılan adımları ve gelişen sistem ve teknikleri ayrı ayrı incelemek faydalı olacaktır.  
10

Benzer bir bakışla, sayılan olası kayıplara karşı, çeşitli önlemleri sıralamak mümkündür.

Enerji Kaybı : Enerji kaybını önlemek üzere alınabilecek önlemler sisteme ve kullanım yerine göre değişebilir, ancak bazı temel teknikleri sıralamak mümkündür.

Kasa Seçimi : Sistemin tüm donanım birimleri, barındırıldıkları kasanın güç kaynağından enerji alırlar. Özelleşmiş kasalar kullanılarak, birden fazla güç kaynağının kullanımı mümkündür. Bu sayede kaynaklardan biri bozulursa, diğeri devrede kalır. Buna yedekli güç kaynağı (redundant power supply) kullanımı denir.

KGK : KGK adıyla anılan kesintisiz güç kaynağı birimleri, içlerinde barındırdıkları aküler sayesinde, hem elektrik kesintilerine, hem de ani gerilim değişikliklerine karşı bilgisayarları korurlar.

Pil : Batarya adıyla da anılan piller, hemen hemen tüm diz üstü bilgisayarlarda güç kaynağıdır, dolayısıyla bu sistemlerde KGK kullanımına gerek duyulmayabilir. Ancak sistemin uyarıları dikkatle izlenmelidir, ani pil bitmeleri, elektrik kesintisi kadar risk yaratabilir. Bunun dışında, avuç içi bilgisayarlar için kullanılan şarjlı veya değiştirilen piller için de ayni şey geçerlidir.

Donanım Kaybı : Genel olarak, bilgisayarın tüm parçalarının arızalanması veya hasar görmesi elbette mümkündür. Temel yaklaşım, aksayan çalışmanın kıymeti doğrultusunda, donanımı birden fazla sayıda bulundurmaktır. Basit haliyle, bir yerine iki bilgisayar bulundurmak, amaç fatura kesmekse ve kesintiler kritik sorun yaratacaksa bir yerine iki yazıcı, bir yerine iki kartuş bulundurmak önerilebilir.

Ancak kullanımda, ekonomik gerekçeleri de düşünerek, bu önerileri uygulamak mümkün olmayacaktır. Bu durumda, işlem kesintisinden ziyade depolanan verinin kaybolmasını donanım seviyesinde engellemek tercih edilebilir. Bu amaçla, örneğin RAID adı ile anılan disk koruma sistemleri kullanılabilir.

Yazılım Kaybı : Sisteme yüklü olan yazılımlar, bir hasar veya arıza durumunda kullanılmaz hale gelebilir. Bu durumda sistemi kullanılabilir hale geri döndürmek için, bu yazılımları yeniden yükleme imkanı korunmalıdır. Basit haliyle, işletim sistemi, cihaz sürücüsü ve uygulama programlarının yükleme CD, DVD ve benzeri ortamları, bunların lisans kodları, hatta hangi sırayla yüklenecekleri, önceden kaydedilmeli ve korunmalıdır.

Kullanıcı Ayarlarının Kaybı : İşletim sistemi ve uygulama programları üzerinde yapılan kişisel ayarlar, sistem normal çalışır halde iken ikinci bir noktaya kaydedilmelidir.

Veri Kaybı : Bireysel açıdan akıldığında, sistemdeki en kıymetli şey veridir. Çünkü enerji, donanım ve yazılım, yalnızca maddi imkanlarla yerine konabilir. Kullanıcı ayarları da daha kabul edilebilir bir çabayla yerine konabilir. Halbuki kişisel çabayla ortaya çıkartılmış ürünler, daha da ötesinde başkalarının çabaları sayesinde toplanmış veriler (mesela edinilen e-posta mesajları, derlenmiş kaynaklar vb.) maddi imkanlarla yerine konamayacaktır. Alınacak önlem veri yedeklemedir ve ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

6
Beyin
  • Beyin
  • Helper
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir